Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Nieuwsgierig naar waar kunst en bèta elkaar ontmoeten en versterken op jouw school? En hoe deze vakken aan elkaar verbonden kunnen worden? Dan is deelname aan deze STEAM nascholing door CASE misschien iets voor jou en jouw collega docent!

STEAM staat voor ‘Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics’. Deze crossover tussen kunst, wetenschap en technologie, ook wel Arts Sciences genoemd, staat steeds meer in de belangstelling. De wederzijdse inspiratie tussen kunstenaars en wetenschappers levert namelijk veel op bij het aanpakken van zogeheten ‘wicked problems’, complexe vraagstukken die om een interdisciplinaire aanpak vragen. In vakoverstijgend onderwijs kun je er ook al met leerlingen in het voortgezet onderwijs mee aan de slag.

Training

CASE, Centre for Arts & Sciences Education Amsterdam, biedt deze nascholing in Brabant aan voor docenten in het VO, waarin je kennis opdoet over de inhoud en de achtergronden van het lesmateriaal, didactische handvatten krijgt voor het verzorgen van de lessen en technische vaardigheden leert voor de praktische opdrachten in de lessenseries. Na deze training ben je klaar om STEAM ook in jouw lessen toe te passen. Door als duo kunstvak- en bètadocent van jouw school deel te nemen aan deze nascholing en ervaringen met andere kunst- en bètacollega’s uit te wisselen, kunnen concrete ontwerpprincipes en leerinhouden ontstaan.

Praktisch

De training bestaat uit 2 middagen. Tussen de twee trainingsmiddagen krijg je een opdracht mee voor in je eigen onderwijspraktijk. Op de tweede trainingsmiddag wordt er feedback gegeven op deze praktijkervaringen. 

Locaties nascholingen: We organiseren de nascholingen op de meest inspirerende STEAM educatie locaties, in samenwerking met MU Hybrid Art House en Makersbase Breda, dan kunnen we meerwaarde toevoegen en netwerken verbreden!

Kunstloc Brabant betrekt de gemeentelijke intermediair/stedelijke consulent die contact met jouw school heeft en onderzoekt of er mogelijke tegemoetkoming is voor de scholingskosten vanuit de intermediair/consulent. 

Tijdsinvestering per docent: 10 uur maximaal, 3 uur per bijeenkomst, 4 uur voor huiswerk en verwerking. 

Deelname per school: minimaal 1 duo per school bestaande uit een kunstvak- en bèta-docent.

Inschrijven via CASE.

Bekijk meer informatie over STEAM trainingen voor PO en VO