Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De Basistraining CmK wordt sinds de start van Cultuureducatie met Kwaliteit jaarlijks aangeboden aan intermediairs en co-teachers die actief zijn binnen dit programma. Omdat het leerproces daarna niet stopt, nodigen we oud-deelnemers uit voor een vervolg. 

In de Basistraining oefenen we coachende vaardigheden en gesprekstechnieken om scholen te begeleiden in de ontwikkeling van hun cultuuronderwijs. Deze training is het startpunt voor de steeds terugkerende vraag:

‘Wat gebeurt er op de scholen die ik begeleid, en hoe reageer ik hierop?’

Vanuit oud-deelnemers ontstond de behoefte voor terugkombijeenkomsten. De eerste vindt plaats op woensdagochtend 3 april bij Kunstloc Brabant in Tilburg. Een terugkombijeenkomst heeft dezelfde opzet als de training: van deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen leervraag of casus op tafel leggen. Hierover voeren we het gesprek, met coachende werkvormen en instrumenten als leidraad.

Deze bijeenkomst gaat door bij minimaal vier aanmeldingen. 

Ben je erbij? 

Aanmelden 3 april