Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Wat is onze Brabantse visie op de toekomst van de amateurkunst? 
Bestaan de verenigingen over 10 jaar nog? 
Welk beleid moeten we inzetten om ‘onze’ amateurkunstsector levend te houden? 
Wat moeten we vooral niet doen? 

Vragen waar we met de lokale adviseurs, intermediairs, beleidsmedewerkers op amateurkunstgebied van gemeenten en Kunstloc antwoord op gaan vinden in twee sessies respectievelijk in juni en oktober met Futureconsult. Een bureau dat gespecialiseerd is in toekomstverkenning. We bereiden ons hiermee voor op het Nationaal Akkoord Amateurkunst dat vanuit het ministerie van OC&W wordt ingezet. 

We nodigen je graag uit in de LocHal in Tilburg om met ons scenario’s voor de toekomst te ontwikkelen. Deze scenario’s kun je gebruiken bij het formuleren van je eigen beleid. We sluiten af met een lunch om elkaar op een informele manier te ontmoeten.

Programma

 • 9.00 – 9.30         Inloop met koffie en thee
 • 9.30 – 10.00       Opening en presentatie best practise binnen het thema Amateurkunst & Sociaal Domein
 • 10.00 – 11.45     Toekomstverkenning door Futureconsult, met onder andere: 
  • Amateurkunst en het sociaal domein
  • Veranderende subsidievoorwaarden
  • Het gebruik van platforms
 • 11.45 – 12.20     Best practices speeddaten
 • 12.20 – 12.30     Afsluiting
 • 12.30 – 13.30     Lunch en netwerken

Aanmelden

Inventarisatie Amateurkunst

Het programma van de bijeenkomst is gebaseerd op de gesprekken die wij voeren met beleidsmedewerkers in dienst van gemeenten, en met lokale adviseurs die via een culturele organisatie een ondersteuningsopdracht hebben gekregen. Met deze inventarisatie krijgen we een actueel beeld van amateurkunstondersteuning in Brabant. We brengen de opgehaalde informatie in kaart. Hiermee brengen we in beeld wie zich waar bezighoudt met amateurkunstondersteuning, en hoe die ondersteuning eruitziet.

Lees meer over de inventarisatie

Meer weten over Amateurkunst?

Neem contact met ons op.