Kunstloc Brabant voert een inventarisatie uit op het gebied van amateurkunst. We voeren gesprekken met beleidsmedewerkers in dienst van gemeenten, en met lokale adviseurs die via een culturele organisatie een ondersteuningsopdracht hebben gekregen. Met deze inventarisatie krijgen we een actueel beeld van amateurkunstondersteuning in Brabant. We brengen de opgehaalde informatie in kaart. Hiermee brengen we in beeld wie zich waar bezighoudt met amateurkunstondersteuning, en hoe die ondersteuning eruitziet.

Kunstbeoefening

In de gesprekken hebben we het over ondersteuning van kunstbeoefening in de vrije tijd. Denk aan subsidieregelingen voor amateurkunst, 1 op 1 advies, verbinden van amateurkunst aan andere domeinen of bijvoorbeeld het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor amateurkunstorganisaties (dansscholen, muziekverenigingen, fotoclubs, heemkundekringen, etc.). Ook wijkprojecten waarin bewoners verbonden worden aan lokaal aanbod van amateurkunstorganisaties vallen daaronder.

Revitalisering

Deze inventarisatie is de voorbereiding op een landelijk programma dat momenteel in de maak is. Kunstloc zit hiervoor in een werkgroep naast onder andere OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze werkgroep is gestart naar aanleiding van het BMC rapport ‘Revitalisering van de amateurkunst’.

Kom meer te weten over de herstelsteun voor de amateurkunst

Wij willen ervoor zorgen dat iedereen in Brabant mee kan doen aan cultuur. Daarom werken we aan het vergroten van de toegankelijkheid van amateurkunst en aan het versterken van de sector. We ondersteunen lokale adviseurs en adviseren gemeenten over hun cultuurbeleid. 

Wil je met ons praten over ondersteuning aan de amateurkunst?

Werk je bij een Brabantse gemeente of ben je een lokale ondersteuner? We kloppen bij je aan. Maar je bent ook altijd welkom om bij ons aan te kloppen. We plannen dan snel een gesprek.