Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De regeling CmK4 is opengesteld!

Vanaf januari start Kunstloc Brabant met het schrijfproces voor de aanvraag CmK4, een regeling voor verankering van cultuureducatie in het onderwijs. We vragen hiermee middelen aan voor een groot aantal gemeenten in Noord-Brabant. 

We hebben als doel om zoveel mogelijk belanghebbenden bij de aanvraag te betrekken. Tijdens deze ochtend gaan we in kleine groepjes de diepte in rondom een thema. Zo willen we concrete plannen ophalen om de komende jaren aan te werken. Aansluitend is er een lunch. 

Er staan drie thema’s centraal waaruit je kunt kiezen. 

Thema's op 22 februari 2024

  • Deskundigheidsbevordering
    verbreding scholingsaanbod; scholingsregeling; trainerspoule; rol kunstvakdocent, etc. 
  • MBO/HBO en VO
    bereik jongeren; aanbod voor MBO; HBO en VO aansluiting, etc. 
  • Monitor cultuureducatie
    Methodiek, Brabantbrede aanpak (inclusief steden), etc. 

Geef bij inschrijven je eerste én tweede voorkeur door voor een thema. We proberen rekening te houden met je eerste voorkeur, maar tegelijkertijd willen we – omwille van de diepgang - de groepjes niet te groot maken. 

Een week voorafgaand ontvang je van ons de voorbereidingsmail met alle info. 

Meld je aan