Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De Provincie Noord-Brabant is na 2023 gestopt met het impulsgeldenprogramma. Het is niet meer mogelijk een aanvraag voor crowdfunding in te dienen. 

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Impulsgelden stopt na 2023

Investeer in je project en in je ambassadeurs

Het concept is eenvoudig: als initiatiefnemer plaats je een kunstproject op een crowdfunding-platform met een wervende tekst, tegenprestaties en een aansprekend filmpje. Je stelt jezelf een deadline om een bepaald doelbedrag op te halen. Vervolgens vraag je aan jouw achterban je project te steunen door middel van een donatie. Iedere donateur krijgt een beloning in de vorm van een van de tegenprestaties die jij zelf hebt bedacht.

Buiten het feit dat crowdfunding ingezet kan worden om je project te financieren, creëer je als het ware een community van ambassadeurs rondom jouw project. Daarmee kun je laten zien dat er draagvlak is voor je project en zorg je voor meer zichtbaarheid. Ook in de toekomst kan je nog beroep doen op deze ambassadeurs. Crowdfunding kan dus een blijvend effect hebben!

Wij helpen graag Brabantse projecten om hun financiering rond te krijgen. Daarom adviseren we makers en culturele instellingen bij hun crowdfunding-campagne.

Voorbeelden van succesvolle crowdfundingsacties

Drie kunstenaars vertelden hoe zij hun project tot een succes brachten met crowdfunding.

'We kregen donaties van vrienden, familie en kennissen, maar ook veel vanuit de muziekindustrie.'

'Ik vind het heel bijzonder als mensen iets doneren, al helemaal als het een hoog bedrag is.'

‘Je neemt ze mee in het proces naar het eindresultaat toe, in plaats van dat je ze alleen het eindresultaat laat zien.’

Drie succesvolle crowdfunding projecten

Voorbeelden van succesvolle crowdfundingsacties

Wil je meer weten over crowdfunding?

Of wil je je plan met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

Criteria

Als je in aanmerking wilt komen voor een bijdrage uit de impulsgelden voor je crowdfunding, moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • het project is gericht op crowdfunding van culturele activiteiten en geeft een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem;
 • je maakt deel uit van het Brabantse cultuursysteem;
 • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering;
 • de artistieke kwaliteit van het project is geborgd;
 • je crowdfunding vindt plaats gedurende een vastgestelde periode;
 • je verkrijgt 70% van het doelbedrag via een transparant platform.

Andere belangrijke vereisten

 • Begeleiding door Kunstloc en een subsidiebijdrage uit de impulsgelden is alleen mogelijk als je project nog niet online gestart is. Voor een impulsbijdrage moet je aanvraag minimaal 2 weken voor de start van je crowdfunding zijn ingediend.
 • Nadat je je bewijs van toezegging hebt ontvangen, mag je de start- en einddatum en het streefbedrag van je crowdfunding niet meer wijzigingen. Als je dat wel doet, vervalt de impulsbijdrage.
 • Je mag in totaal niet meer dan 40% van je streefbedrag aan subsidie/matchfunding ontvangen. Naast de 30% impulsgelden mag er dus nog maximaal 10% middels andere fondsen gedekt worden. 
 • Voor het project waarvoor je een subsidiebijdrage voor crowdfunding aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt als:
  • voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van §6 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;
  • de startdatum van het project binnen twee weken ligt na indiening van de subsidieaanvraag.
 • De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

Benodigde documenten

 • een projectplan met in ieder geval de beoogde start- en einddatum van je crowdfunding, je platformkeuze, je wervende tekst, je tegenprestaties en een publiciteits- en wervingsplan;
 • een sluitende begroting, voorzien van een specificatie en een toelichting en vermelding van het doelbedrag en de kosten van de crowdfunding;
 • een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven);
 • een ondertekende bankverklaring.

Download alle benodigde documenten

Werkwijze

Meer informatie

Bekijk de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §8 crowdfunding

Subsidieregeling

Veelgestelde vragen

Vragen over begroting

Vragen over publiciteit

Vragen over procedure

Vragen over soort aanvragers