Geef een nieuwe impuls aan je eigen praktijk én aan de Brabantse culturele sector

Heb je als maker of culturele organisatie een ontwikkelambitie waarmee je op de (middel)lange termijn je zakelijk en artistiek succes vergroot? En is dit van betekenis voor de Brabantse cultuursector? Of wil je als opdrachtgever kunst en cultuur inzetten bij maatschappelijke vraagstukken?

Je plan komt mogelijk in aanmerking voor een impulsbijdrage (maximaal 50% van de kosten tot een maximum van 50.000 euro) wanneer je kunt aantonen dat jouw plan een bijdrage levert aan het versterken van de Brabantse cultuursector of het duurzaam verbinden van de cultuursector met andere domeinen.

De subsidie stelt aanvragers in staat een vernieuwend initiatief of een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten, aanvullend op de reguliere activiteiten. Het is bedoeld als een investering om structurele veranderingen in gang te zetten. Binnen de eigen organisatie of beroepspraktijk en/of op breder maatschappelijk niveau. Er worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het zakelijk en artistiek succes van makers en culturele instellingen wordt vergroot op de (middel)lange termijn.

De betekenis van het project moet wel verder reiken dan alleen het belang van de aanvrager zelf. Oftewel: je moet kunnen aangeven wat de relevantie van het project is bezien vanuit de bredere context van het Brabantse culturele veld. Een aanvraag wordt in relatie gezien met wat er verder in Brabant gebeurt. Er wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van samenwerkingsverbanden met relevante andere Brabantse partijen en hoe je een rol vervult in de ketens binnen de culturele infrastructuur in Brabant.

Benieuwd welke vernieuwingen en ontwikkelingen andere makers en organisaties in gang hebben gezet met de subsidie impulsgelden? Bekijk hier voorbeelden op gebied van publiekswerking, internationalisering, samenwerkingenopdrachtgeverschap, beroepspraktijk, en onderzoek.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Intervisie en spreekuren

Ben je van plan in september 2022 een aanvraag voor de subsidie impulsgelden in te dienen? Maak dan gebruik van onze mogelijkheden voor feedback op je aanvraag. We organiseren meerdere spreekuren in juli, augustus en september.

Wil je meer weten over de subsidieaanvraag impulsgelden?

Ben je een aanvraag aan het voorbereiden? Heb je behoefte aan advies, of zou je graag eens met iemand willen sparren over je plan? Neem gerust contact met ons op. Dit is overigens geen garantie voor financiering, maar we denken graag met je mee.

dit kan met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Effenaar Smart Venue | Poplab
Kirsten van Teijn
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand

criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie impulsgelden moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem;
 • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd door ofwel de positie van de aanvrager in het culturele veld, ofwel door het betrekken van erkende partijen uit het culturele veld;
 • het project draagt in voldoende mate bij aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
 • het project is in voldoende mate toekomstbestendig op bedrijfseconomisch en/of maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect;
 • het project is in voldoende mate consistent in doel, opzet en uitvoering.

De te ondernemen stappen of activiteiten moeten dus goed zijn onderbouwd, uitgewerkt en geconcretiseerd. Je moet ook aannemelijk kunnen maken dat je plan daadwerkelijk bijdraagt aan de beoogde ontwikkeling én dat hiermee een duurzaam effect wordt bewerkstelligd binnen de Brabantse cultuursector. 

andere belangrijke vereisten

Je komt niet voor subsidie impulsgelden in aanmerking als:

 • voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van:
  • Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, met uitzondering van de paragrafen 7 en 8;
  • paragraaf 1 van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant;
 • aan de subsidieaanvrager reeds subsidie is verstrekt voor de periode 2021-2024 op grond van paragraaf 1 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;

 • aan de subsidieaanvrager in 2021 of 2022 reeds subsidie is verstrekt op grond van paragraaf 6 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

De bijdrage uit de impulsgelden is maximaal 50% van de in de begroting onderbouwde kosten tot een maximum van €50.000,- euro. Je moet dus op zoek naar andere financieringsmogelijkheden om je project te kunnen realiseren.

Je project mag niet starten binnen 13 weken na uploaden.

Subsidie wordt verleend voor maximaal 2 jaar en het project wordt binnen drie jaar na verlening van de subsidie afgerond.

De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

benodigde documenten

 • een projectplan van max. 4 A4, waarin de beoogde impuls wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten
 • een sluitende en solide begroting, voorzien van specificatie en toelichting
 • een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven)
 • indien er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst

Tip: lees de handreiking begroting opstellen voor hulp bij het opstellen van een begroting!

download alle benodigde documenten

indientermijn

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. 

 • 19 t/m 25 september 2022. Het loket opent op 19 september om 09:00 uur en sluit op 25 september om 23:59 uur.

Aan de indientermijn zijn vaste dagen voor het vraaggesprek met de adviescommissie verbonden. Je ontvangt een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip in de week van 10 oktober.

werkwijze

stap 1 | Check alles wat je écht moeten weten

stap 2 | Aanvraag subsidie impulsgelden indienen & volledigheidscheck

Wanneer je eraan denkt om een subsidieaanvraag impulsgelden in te dienen, raden we je aan om eerst contact met ons op te nemen. Dat is niet verplicht, maar we helpen je graag. We gaan dan samen in gesprek over je plan en de subsidievereisten.

Je dient je subsidieaanvraag impulsgelden digitaal in gedurende de onderstaande indientermijn. Dat doe je door de vereiste documenten te uploaden in het digitale aanmeldsysteem.

 • 25 april 09:00 uur t/m 1 mei 23:59 uur

Aanvragen subsidie Impulsgelden

We checken of je aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, nemen we contact met je op. Als alles in orde is, worden plan en begroting openbaar.

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Niet het tijdstip, maar de dag waarop een aanvraag wordt ingediend is leidend. Indien een subsidieaanvraag bij binnenkomst nog niet formeel volledig is, geldt de dag waarop de subsidieaanvraag alsnog volledig wordt gemaakt als datum van binnenkomst.

stap 3 | Vraaggesprek met de Adviescommissie

Je wordt uitgenodigd voor een vraaggesprek met de Adviescommissie. Je krijgt dan de mogelijkheid om je plan nader toe te lichten d.m.v. een korte presentatie van max. 5 minuten en vervolgens vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. In totaal duurt het vraaggesprek met de Adviescommissie ongeveer 35 minuten.

Een overzicht van de commissieleden vind je hier.

Aan de indientermijn (19 t/m 25 september) zijn vaste dagen voor het vraaggesprek met de Adviescommissie verbonden. De vraaggesprekken vinden plaats op 

 • 31 oktober t/m 4 november
 • 7 t/m 11 november
 • 14 t/m 18 november

Je ontvangt in de week van 10 oktober een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.

stap 4 | Commissieadvies

Voldoet jouw plan aan alle subsidievereisten en is de Adviescommissie overtuigd van je plan? Er volgt een advies: positief of negatief.

stap 5 | Afspraken

Bij een positief advies maken we afspraken over de uitvoering van je project, bevoorschotting, tegenprestaties, overleg en kennisdeling.

stap 6 | Besluit & beschikking

Het commissieadvies vormt de basis voor het subsidiebesluit. Bij honorering van je subsidieaanvraag ontvang je per post een verlening beschikking met de afspraken. De totale doorlooptijd van indienen tot ontvangst beschikking is ongeveer 15 weken.

stap 7 | Monitoring

We houden contact over de voortgang van het project.

stap 8 | Vaststelling

Na afloop van het project wordt op basis van een inhoudelijk en financieel eindverslag de impulsbijdrage definitief vastgesteld. Je ontvangt dan een vaststelling beschikking.

meer informatie

Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §6 Impulsgelden

subsidieregeling

veelgestelde vragen

Wat wordt er verstaan onder betekenis voor het Brabantse cultuursysteem?

De betekenis van het project moet verder reiken dan alleen het belang van de aanvrager zelf. Oftewel: je moet kunnen aangeven wat de relevantie van het project is bezien vanuit de bredere context van het Brabantse culturele veld. Een aanvraag wordt in relatie gezien met wat er verder in Brabant gebeurt. Er wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van samenwerkingsverbanden met relevante andere Brabantse partijen en hoe je een rol vervult in de ketens binnen de culturele infrastructuur in Brabant.

Wanneer mag ik starten met mijn project?

Er moet minimaal 13 weken zitten tussen moment van indienen (dat wil zeggen het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) en de start van de uitvoering van je project. Eerdere activiteiten kunnen geen onderdeel uitmaken van het impulsgelden-project en deze kosten kun je dus ook niet opnemen in de begroting.

Wat wordt er verstaan onder toekomstbestendig?

Het project heeft een duurzaam karakter. Je moet kunnen aantonen dat het project na de impulsbijdrage doorgang vindt of hoe de resultaten van het project in de toekomst worden ingebed in de reguliere beroepspraktijk/organisatie. Je dient dus verder te kijken dan alleen de subsidieperiode.

Wat wordt er verstaan onder artistieke kwaliteit?

Zowel de beschrijving van de activiteiten, als de wijze waarop het werkproces is ingericht zijn relevant.
Er wordt ingezoomd op de begrippen:

 1. Visie; artistiek-inhoudelijke visie van de instelling die zich vertaalt in een samenhangende programmering.
 2. Oorspronkelijkheid; de eigenheid en de herkenbaarheid van de projecten en hun onderscheidende kwaliteiten.
 3. Vakmanschap; de kennis, vaardigheden, ervaring en competenties van de betrokken makers en uitvoerenden.
 4. Zeggingskracht; de overdracht op het publiek. Zeggingskracht geeft aan in hoeverre een werkc.q. dienst of activiteit erin slaagt uitdrukking te geven aan een oorspronkelijk idee. Met zeggingskracht gaat het tevens om de impact van het project: spreekt het project het publiek aan? Maakt het iets los bij toeschouwers?

De artistieke kwaliteit wordt altijd bezien vanuit de context van de aanvrager of, in het geval van een aanvrager uit het niet-culturele domein, vanuit de context van de culturele samenwerkingspartner.

Wat wordt er verstaan onder ontwikkeling?

Je moet kunnen aangeven welke ontwikkeling je beoogt en welk resultaat je daarmee wil bereiken. De beoogde ontwikkeling kan betrekking hebben op het verkennen, het vernieuwen of het versterken van bijvoorbeeld:

 • samenwerkingsverbanden binnen en/of buiten de eigen (kunst)discipline,
 • (artistieke) productontwikkeling,
 • vormen van publieksbenadering en -binding,
 • (aspecten van) de bedrijfsvoering,
 • vormen van financiering,
 • verbindingen van de culturele sector met andere domeinen,
 • de relatie tussen kunst & samenleving.

De te ondernemen stappen of activiteiten moeten goed zijn onderbouwd, uitgewerkt en geconcretiseerd. Je moet ook aannemelijk kunnen maken dat je plan daadwerkelijk bijdraagt aan de beoogde ontwikkeling.

Voor welke kosten kan ik subsidie impulsgelden aanvragen?

In principe komen alle kosten in het eerste en tweede jaar van het project voor subsidie in aanmerking, mits noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, namelijk de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

De maximale impulsbijdrage is 50% van de kosten in jaar 1 en 2 tot een maximum van €50.000,- euro. Een project mag maximaal 3 jaar duren. hHet project wordt binnen drie jaar na verlening van de subsidie afgerond.

voorbereiding en advies

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op een subsidieaanvraag impulsgelden?

Wat kan ik verwachten en hoe bereid ik me voor op een gesprek met de Adviescommissie?

Je krijgt dan de mogelijkheid om je plan nader toe te lichten d.m.v. een korte presentatie van max. 5 minuten en vervolgens vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. De commissie heeft de aanvraag vooraf gelezen; we raden je aan om aanvullend op je geüploade documenten je project toe te lichten. Er is een beeldscherm met een HDMI-aansluiting aanwezig. Hier kun je desgewenst gebruik van maken. In totaal duurt het gesprek met de Adviescommissie maximaal 35 minuten.

Een overzicht van de commissieleden vind je hier.

 

Aan de indientermijn (19 t/m 25 september 2022) zijn vaste dagen voor het vraaggesprek met de Adviescommissie verbonden. De vraaggesprekken vinden plaats op 

 • 31 oktober t/m 4 november
 • 7 t/m 11 november
 • 14 t/m 18 november

Je ontvangt per e-mail ongeveer 1,5 week van te voren een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.

vragen over begroting

Wat wordt er verstaan onder passend honorarium?

Er wordt een redelijke vergoeding voor makers verwacht gelet op de aard van het werk en de ingezette arbeidsuren.

Hoe bereken ik een subsidiabel uurtarief?

De uurtarieven van interne loonkosten en evt. leden van het samenwerkingsverband kun je op drie manieren berekenen. Zie daarvoor artikel 4, 5 en 6 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijze Noord Brabant.

Hoe stel ik een begroting op en waar moet ik op letten?

Een begroting moet sluitend zijn en voorzien van specificatie en toelichting. Een begroting is sluitend als deze op nul uitkomt. De inkomsten moeten dus matchen met de uitgaven.  Met een specificatie laat je zien hoe de geraamde bedragen zijn opgebouwd (bijvoorbeeld aantal uren x uurtarief). In de toelichting beschrijf je op welke werkzaamheden of investeringen de geraamde kosten en baten betrekking hebben. Op deze manier laat je zien hoe alle genoemde bedragen zijn opgebouwd of tot stand zijn gekomen en waarop ze betrekking hebben.

De begroting moet ook solide zijn. Dat wil zeggen dat de begroting betrouwbaar is. Oftewel: de opgenomen inkomsten en uitgaven zijn aannemelijk en realistisch en er is sprake van een evenwichtige verhouding tussen de begroting en het plan.

Zie de handreiking begroting voor hulp bij het opstellen van een goede begroting.

Hoe zit het met de btw?

Ben je niet BTW-plichtig en kun je voor dit project géén BTW verrekenen, dan dient de begroting inclusief BTW opgesteld te worden. Bij de begroting en het subsidiebedrag reken je de BTW mee.

Ben je BTW-plichtig en kun je voor dit project BTW verrekenen, dan dient de begroting exclusief BTW opgesteld te worden. Bij de begroting en het subsidiebedrag reken je géén BTW mee. De BTW is dan namelijk aftrekbaar en vormt daardoor voor u geen werkelijke kostenpost.

Indien een pro rata BTW berekening wordt toegepast, dan dient de begroting inclusief de niet verrekenbare BTW te zijn.

Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur. 

Mag ik diensten en uren die projectpartners bijdragen kapitaliseren op mijn begroting?

Ja. De economische waarde van deze uren, diensten of goederen mag worden opgevoerd in de begroting. Je moet dat wel middels een onderhandse overeenkomst tussen de samenwerkingspartners hebben vastgelegd.

Mag ik subsidies stapelen?

Je mag natuurlijk niet voor dezelfde kosten waarvoor je al subsidie hebt ontvangen, ook nog impulsgelden aanvragen. Daarom gelden de volgende weigeringsgronden:

Voor het project waarvoor je subsidie impulsgelden aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt als:

  • voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van:
   • Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, met uitzondering van de paragrafen 7 en 8;
   • paragraaf 1 van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant;
  • aan de subsidieaanvrager reeds subsidie is verstrekt voor de periode 2021-2024 op grond van paragraaf 1 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;
  • aan de subsidieaanvrager in 2021 of 2022 reeds subsidie is verstrekt op grond van paragraaf 6 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

  Voor het project waarvoor je een subsidiebijdrage voor crowdfunding aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt als:

  • voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van §6 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;

  Voor het project waarvoor je een subsidiebijdrage voor een kennisvoucher aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt als:

  • aan de subsidieaanvrager reeds subsidie is verstrekt voor de periode 2021-2024 op grond van paragraaf 1 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;
  • aan de subsidieaanvrager reeds subsidie is verstrekt voor een talentontwikkelprogramma op grond van paragraaf 9 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, en dat programma nog loopt op het moment van de subsidieaanvraag op grond van deze paragraaf.

  Neem bij twijfel contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant.

   vragen over procedure

   Bezwaar maken, hoe doe ik dat?

   Tegen een negatief besluit kan binnen zes weken formeel bezwaar worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Meer informatie vind je hier.

   Waarop word ik beoordeeld door de Adviescommissie?

   De Adviescommissie beoordeelt je subsidieaanvraag op basis van de subsidievereisten.

   Waaruit bestaat de volledigheidstoets?

   Voordat je wordt uitgenodigd voor het gesprek met de Adviescommissie, wordt je aanvraag gecheckt op volledigheid. Er wordt dan gecontroleerd of de juiste documenten zijn geüpload en of deze documenten aan de formele vereisten voldoen.

   Wanneer moet ik een samenwerkingsovereenkomst aanleveren?

   Je moet een samenwerkingsovereenkomst aanleveren als er sprake is van een samenwerkingsverband en dit samenwerkingsverband géén rechtspersoonlijkheid bezit. De subsidie wordt dan aangevraagd door één deelnemer van het samenwerkingsverband met een rechtspersoonlijkheid. Het project draagt de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband door middel van het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst. Download deze verklaring hier.

   Wat is de doorlooptijd van mijn aanvraag?

   Bij een aanvraag voor subsidie impulsgelden moet je rekening houden met een totale doorlooptijd van ongeveer 15 weken, vanaf het moment van indienen (d.w.z. het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) tot ontvangst beschikking.

   De doorlooptijd van een aanvraag voor een kennisvoucher of crowdfunding-project is korter.

   Wat is een beschikking?

   De verlening beschikking is een officiële brief met daarin het besluit tot subsidieverstrekking van een X bedrag. Hierin staan ook de tegenprestaties, de afspraken met betrekking tot kennisdeling en overleg, de betaalbaarstelling en de formele voorwaarden vermeld.

   Na afronding van het project waarvoor je subsidie ontvangt en het aanleveren van een inhoudelijk en financieel eindverslag, ontvang je een vaststelling beschikking: een officiële brief waarmee de subsidie definitief wordt vastgesteld.

   Wat is een uittreksel KvK?

   Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister met informatie over de rechtspersoon, onderneming, vestiging(en), naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

   Indien je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit uittreksel aanleveren. Je kunt het gemakkelijk opvragen op de website van de KvK. Het uittreksel mag niet ouder dan 6 maanden zijn.

   vragen over publiciteit

   Kan Kunstloc Brabant mij helpen bij het genereren van publiciteit voor mijn project?

   Voor wat hoort wat. Wij willen qua publiciteit ook iets voor jou doen. Houd ons daarom vooral op de hoogte van de voortgang van je project. Dat vinden we leuk, én we kunnen je helpen om jouw project zichtbaar te maken voor een breder publiek. Dat doen we via onze website en sociale media, maar ook via Mestmag.nl. Neem contact op met redactie@mestmag.nl als je een idee hebt voor een artikel, of mee wilt doen aan de instafette. 

   Om te voorkomen dat je ons wekelijks moet bellen of mailen, hebben we een slimmigheidje bedacht: tag ons op sociale media en/of vermeld vooral de hashtag #impulsgelden. Wij monitoren alles wat er rondom impulsgeldenprojecten gebeurt, en geven je project qua zichtbaarheid graag een duwtje in de rug.  

   Moet ik ondersteuning door middel van impulsgelden publicitair zichtbaar maken?

   Op het moment dat je een bijdrage uit de impulsgelden ontvangt of hebt gehad, wordt er van je verlangd dat je dit zichtbaar maakt. Dat is zelfs verplicht. Op die manier kunnen we laten zien dat de provincie Noord-Brabant investeert in kunst en cultuur. Dat is belangrijk, omdat we willen laten zien wat die investering allemaal mogelijk maakt. Niet in ingewikkelde beleidstaal, maar in concrete projecten. Hier lees je hoe je dit doet in tekst, beeld en op social media.

   vragen over soort aanvragers

   Wat verstaan we onder een culturele instelling?

   Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

   Wat verstaan we onder een maker?

   Een individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

   Wat verstaan we onder een privaatrechtelijke rechtspersoon?

   Dat is een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze (NV) -of besloten vennootschap (BV).

   Wat verstaan we onder publiekrechtelijk persoon?

   Staat, provincie, gemeente of waterschap.