Investeer in je project en in je ambassadeurs

Makers en culturele organisaties die een project willen financieren en tegelijkertijd een duurzame relatie aan willen gaan met hun publiek, komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage uit de impulsgelden. Crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma betekent dat je 70% van je doelbedrag zelf binnenhaalt door middel van crowdfunding, de overige 30% (tot een maximum van € 20.000,-) krijg je (na het behalen van je streefbedrag) uit de impulsgelden.

Het concept is eenvoudig: als initiatiefnemer plaats je een kunstproject op een crowdfunding-platform met een wervende tekst, tegenprestaties en een aansprekend filmpje. Je stelt jezelf een deadline om een bepaald doelbedrag op te halen. Vervolgens vraag je aan jouw achterban je project te steunen door middel van een donatie. Iedere donateur krijgt een beloning in de vorm van een van de tegenprestaties die jij zelf hebt bedacht.

Buiten het feit dat crowdfunding ingezet kan worden om je project te financieren, creëer je als het ware een community van ambassadeurs rondom jouw project. Daarmee kun je laten zien dat er draagvlak is voor je project en zorg je voor meer zichtbaarheid. Ook in de toekomst kan je nog beroep doen op deze ambassadeurs. Crowdfunding kan dus een blijvend effect hebben!

Wij helpen graag Brabantse projecten om hun financiering rond te krijgen. Daarom adviseren we makers en culturele instellingen bij hun crowdfunding-campagne.

Let op: het subsidieplafond van crowdfunding voor 2019 is bereikt. Vanaf 6 januari kunnen er weer aanvragen voor 2020 ingediend worden.

nieuw budget voor impulsgeldenprogramma 2020

Wil je meer weten over crowdfunding?

Of wil je je plan met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

dit kan met crowdfunding

Sexual healing
Het licht & het duister
Scarlet Stories | Necrologies
De Operateur | Jasper Loos
Anamnesis | Caspar Naaijkens
Controller | Jesse van der Meulen
Gebroken | Sjoerd Damen
Luka | Roelie Post
Hoi meisje | Jamila Smit
Vaste locatie The Living Museum
Henny. Ik ben nog niet klaar
Buoyancy
Heruitgave Design Works
Debuutalbum Mudita
't Is goed zo
The Mother of Beauty
Opera op de Parade
Alles in Kleur - Sheewawah
Concertvleugel voor Paradox
Een passende entree voor de LocHal
Doloris
Het kleinste kamertje
Kempenerpop
An Evening With Knives
Echt Hout | Raffi Shahbaz Nazarian
STER | Catherina Iosifidis
Hopsa Heisasa | Vincent van den Ouden
L.I.F.E.
Daan Manneke 80
Mama
Op de grens van mijn eiland
Dageraad
De Oude Ambachten
Van Houdoe naar How Do...?
Family Stranger
Dokter Kees

criteria

Als je in aanmerking wilt komen voor een bijdrage uit de impulsgelden voor je crowdfunding, moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • het project geeft een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door middel van crowdfunding;
 • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering;
 • de artistieke kwaliteit van het project is geborgd;
 • je crowdfunding vindt plaats gedurende een vastgestelde periode;
 • je verkrijgt 70% van het doelbedrag via een transparant platform.

andere belangrijke vereisten

 • Begeleiding door Kunstloc en een subsidiebijdrage uit de impulsgelden is alleen mogelijk als je project nog niet online gestart is. Voor een impulsbijdrage moet je aanvraag minimaal 2 weken voor de start van je crowdfunding zijn ingediend.
 • Nadat je je bewijs van toezegging hebt ontvangen, mag je de start- en einddatum en het streefbedrag van je crowdfunding niet meer wijzigingen. Als je dat wel doet, vervalt de impulsbijdrage.
 • De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

benodigde documenten

 • een projectplan met in ieder geval de beoogde start- en einddatum van je crowdfunding, je platformkeuze, je wervende tekst, je tegenprestaties en een publiciteits- en wervingsplan;
 • een sluitende begroting, voorzien van een specificatie en een toelichting en vermelding van het doelbedrag van de crowdfunding;
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven);
 • een bankverklaring.

download alle benodigde documenten

werkwijze

stap 1 | Aanvraag crowdfunding indienen & volledigheidscheck

Wanneer je eraan denkt om voor je crowdfunding een aanvraag te doen voor een bijdrage uit de impulsgelden, raden we je aan om eerst met ons contact op te nemen. Dat is niet verplicht, maar we helpen je graag. We gaan dan samen in gesprek over je crowdfunding en kijken of het past binnen het impulsgeldenprogramma.

Je dient je aanvraag voor je crowdfunding-project minimaal 2 weken voor de start van je crowdfunding digitaal in. Dat doe je door de vereiste documenten te uploaden in het digitale aanmeldsysteem.

Aanvragen Crowdfunding

We checken of je aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, nemen we contact met je op. Als alles in orde is, worden plan en begroting openbaar.

stap 2 | Bewijs van toezegging

Als je aanvraag volledig is én voldoet aan de subsidievereisten, ontvang je een bewijs van toezegging. Dit bewijs stuur je door naar het crowdfunding-platform.

stap 3 | Project online

Nu kan je project online! Ook als je project online staat zijn we beschikbaar voor advies en begeleiding. We houden de voortgang van je crowdfunding in de gaten en kunnen met je meedenken over mogelijkheiden om het project nog beter onder de aandacht van je doelgroep te brengen.

Is je crowdfunding geslaagd? Oftewel: heb je zelf 70% van je doelbedrag behaald? Dan ontvang je de laatste 30% uit de impulsgelden (mits je aan de eisen uit de regeling hebt voldaan).

stap 4 | Adviescommissie & beschikking

Alle aanvragen binnen het impulsgeldenprogramma worden beoordeeld door de Adviescommissie Impulsgelden. De commissie gaat na of het proces van de aanvraag volledig en in goede orde is verlopen en bekijkt of het project een bijdrage levert aan de doelstelling van het impulsgeldenprogramma. Na een positief besluit én een geslaagde crowdfunding ontvang je per post een beschikking.

meer informatie

Bekijk de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §8 crowdfunding

subsidieregeling

Toelichting bij de subsidieregeling

toelichting

veelgestelde vragen

Hoe weet ik of crowdfunding iets voor mij is?

Denk eens na over de volgende vragen:

 • Crowdfunding is leuk, maar ook hard werken. Ben je bereid om je voor 200% in te zetten voor jouw crowdfunding-campagne?
 • Zodra je begint met crowdfunden, onderneem je niet langer alleen. Wil je de crowd betrekken bij jouw plannen?
 • Bij crowdfunding hoort het delen van achtergrondinformatie over jou en jouw project. Durf jij transparant en open te zijn?
 • Bij crowdfunding komen bepaalde verwachtingen en serieuze verplichtingen kijken. Ben je bereid deze verantwoordelijkheid te nemen?
 • Er is natuurlijk een kans dat je crowdfunding niet slaagt. Durf je dat risico te nemen?

Hoe meer vragen je volmondig met 'ja!' beantwoordt, hoe beter crowdfunding bij je past.

Hoe kan ik de tegenprestaties het beste indelen?

Het is belangrijk om te zorgen dat er een goede opbouw zit in de bedragen van de tegenprestaties. Wat niet wil zeggen dat je tegenprestaties gaat stapelen ('hetzelfde als bij een lager bedrag plus…'). De tegenprestatie is doorgaans gerelateerd aan het project, maar kan ook verbonden zijn aan jou als maker. Als je op een creatieve manier een leuke en verrassende tegenprestatie kunt aanbieden, dan is dat alleen maar een pré.

Op welk moment kan ik het beste aan mijn filmpje beginnen?

Wij raden aan om het filmpje pas te gaan maken als er een goede wervende tekst ligt zodat tekst en filmpje elkaar versterken. Een ander belangrijk punt is om het filmpje niet te lang te maken (maximaal 2 minuten) en om zelf in beeld te komen, waardoor donateurs zien wie er achter het project zit.

Wat wordt er verstaan onder een vastgestelde periode?

Dit wil zeggen dat na start van de crowdfunding de periode en einddatum niet meer gewijzigd kunnen worden.

Wat wordt er verstaan onder een transparant platform?

Een transparant platform is een platform waarop een crowdfunding gefaciliteerd wordt met te allen tijde transparantie ten aanzien van het streefbedrag, de tussenstand, de start- en einddatum van de crowdfunding en de mogelijkheid tot verificatie van de donaties. Voorbeelden zijn Voordekunst, Cinecrowd en Kickstarter.

vragen over begroting

Hoe stel ik een begroting op en waar moet ik op letten?

Een begroting moet sluitend en solide zijn en voorzien van specificatie en toelichting. De inkomsten moeten matchen met de uitgaven. Zie de handreiking begroting voor hulp bij het opstellen van een begroting en alle eisen waar een begroting aan moet voldoen.

Wat wordt er verstaan onder solide begroting?

Dat de begroting betrouwbaar is. Oftewel: de opgenomen inkomsten en uitgaven zijn aannemelijk en realistisch en er is sprake van een evenwichtige verhouding tussen de begroting en het plan.

Hoe zit het met de btw?

Als je volledig btw-plichtig bent moet de begroting exclusief btw opgesteld worden.

Als je niet of gedeeltelijk btw-plichtig bent neem je de niet-verrekenbare btw op in je begroting.

Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur.

Hoe bereken ik een subsidiabel uurtarief?

De uurtarieven van interne loonkosten en evt. leden van het samenwerkingsverband kun je op drie manieren berekenen. Zie daarvoor artikel 3, 4 en 5 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijze Noord Brabant.

Mag ik diensten en uren die projectpartners bijdragen kapitaliseren op mijn begroting?

Ja. De economische waarde van deze uren, diensten of goederen mag worden opgevoerd in de begroting. Je moet dat wel middels een onderhandse overeenkomst tussen de samenwerkingspartners hebben vastgelegd.

Mag ik subsidies stapelen?

Je mag natuurlijk niet voor dezelfde kosten waarvoor je al subsidie hebt ontvangen, ook nog impulsgelden aanvragen. Binnen het project kan je wel verschillende subsidies combineren met impulsgelden. Er zijn wel uitzonderingen. Voor het project waarvoor je impulsgelden aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt op grond van:

 • Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (daaronder vallen §1 Nationale Brabantse basisinfrastructuur, §2 Brabantse basisinfrastructuur, §3 Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur, §4 Amateurkunst, §5 Jeugdcultuurfonds Brabant, §6 Impulsgelden, §7 Kennisvouchers, §8 Crowdfunding, §9 Talenthub Brabant, §10 Makersregeling);
 • §1 Buurtcultuur van Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant;
 • het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds.

Neem bij twijfel contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant.

vragen over procedure

Wat is een uittreksel KvK?

Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister met informatie over de rechtspersoon, onderneming, vestiging(en), naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Indien je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit uittreksel aanleveren. Je kunt het gemakkelijk opvragen op de website van de KvK. Het uittreksel mag niet ouder dan 6 maanden zijn.

Wat is de doorlooptijd van mijn aanvraag?

Vanaf het moment van indienen (d.w.z. het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) moet je rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer 12 weken.

Bezwaar maken, hoe doe ik dat?

Tegen een negatief besluit kan binnen zes weken formeel bezwaar worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Meer informatie vind je hier.

Wat is een bankverklaring?

Deze verklaring geeft aan op welk rekeningnummer en ten name van wie een toegekende subsidie impulsgelden overgemaakt dient te worden. De bankverklaring is hier te downloaden en deze dien je te uploaden als je een aanvraag doet via digitale aanmeldsysteem.

Indien het een organisatie betreft, moet de bankverklaring ondertekend worden door een of meer bestuursleden (rechtsgeldige vertegenwoordigers) die daartoe gemachtigd zijn. Dat kun je terugzien in je eigen statuten en inschrijving Kamer van Koophandel (indien van toepassing). In het merendeel van de gevallen blijkt dat er getekend moet worden door minimaal twee bestuursleden tezamen.

vragen over publiciteit

Moet ik ondersteuning door middel van impulsgelden publicitair zichtbaar maken?

Ja. Op het moment dat je een bijdrage uit de impulsgelden hebt gehad, dien je dat zichtbaar te maken. Op die manier kunnen we laten zien dat de provincie Noord-Brabant investeert in kunst en cultuur. Dat is belangrijk, omdat we willen laten zien wat die investering allemaal mogelijk maakt. Niet in ingewikkelde beleidstaal, maar in concrete projecten. Hoe je dat doet lees je in de toolkit | disclaimer impulsgelden.

Kan Kunstloc Brabant mij helpen bij het genereren van publiciteit voor mijn project?

Voor wat hoort wat. Wij willen qua publiciteit ook iets voor jou doen. Houd ons daarom vooral op de hoogte van de voortgang van je project. Dat vinden we leuk, én we kunnen je helpen om jouw project zichtbaar te maken voor een breder publiek. Dat doen we via onze website en sociale media, maar ook via Mestmag.nl. Neem contact op met redactie@mestmag.nl als je een idee hebt voor een artikel, of mee wilt doen aan de instafette. 

Om te voorkomen dat je ons wekelijks moet bellen of mailen, hebben we een slimmigheidje bedacht: tag ons op sociale media en/of vermeld vooral de hashtag #impulsgelden. Wij monitoren alles wat er rondom impulsgeldenprojecten gebeurt, en geven je project qua zichtbaarheid graag een duwtje in de rug.  

vragen over soort aanvragers

Wat verstaan we onder een maker?

Een individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

Wat verstaan we onder een culturele instelling?

Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

Wat verstaan we onder een privaatrechtelijke rechtspersoon?

Dat is een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze (NV) -of besloten vennootschap (BV).