In 2023 laatste mogelijkheid om in te dienen voor crowdfunding

De Provincie Noord-Brabant stopt na 2023 met het impulsgeldenprogramma. In 2023 is de laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor subsidie impulsgelden, kennisvouchers en crowdfunding. Lees hier meer informatie over dit besluit. Wil je dit jaar nog een aanvraag indienen voor een bijdrage crowdfunding, dien dan tijdig een aanvraag in of laat je adviseren door een van de adviseurs. 

Investeer in je project en in je ambassadeurs

Makers en culturele organisaties die een project willen financieren en tegelijkertijd een duurzame relatie aan willen gaan met hun publiek, komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage uit de impulsgelden. Crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma betekent dat je 70% van je doelbedrag zelf binnenhaalt door middel van crowdfunding, de overige 30% (tot een maximum van €20.000) krijg je (na het behalen van je streefbedrag) uit de impulsgelden.

Het concept is eenvoudig: als initiatiefnemer plaats je een kunstproject op een crowdfunding-platform met een wervende tekst, tegenprestaties en een aansprekend filmpje. Je stelt jezelf een deadline om een bepaald doelbedrag op te halen. Vervolgens vraag je aan jouw achterban je project te steunen door middel van een donatie. Iedere donateur krijgt een beloning in de vorm van een van de tegenprestaties die jij zelf hebt bedacht.

Buiten het feit dat crowdfunding ingezet kan worden om je project te financieren, creëer je als het ware een community van ambassadeurs rondom jouw project. Daarmee kun je laten zien dat er draagvlak is voor je project en zorg je voor meer zichtbaarheid. Ook in de toekomst kan je nog beroep doen op deze ambassadeurs. Crowdfunding kan dus een blijvend effect hebben!

Wij helpen graag Brabantse projecten om hun financiering rond te krijgen. Daarom adviseren we makers en culturele instellingen bij hun crowdfunding-campagne. 

Benieuwd hoe andere makers en organisaties dit hebben gedaan? Bekijk deze acht mooie voorbeelden van geslaagde crowdfundingcampagnes.  

Voorbeelden van succesvolle crowdfundingsacties

Drie kunstenaars vertelden aan MEST magazine hoe zij hun project tot een succes brachten met crowdfunding.

'We kregen donaties van vrienden, familie en kennissen, maar ook veel vanuit de muziekindustrie.'

'Ik vind het heel bijzonder als mensen iets doneren, al helemaal als het een hoog bedrag is.'

'Je neemt ze mee in het proces naar het eindresultaat toe, in plaats van dat je ze alleen het eindresultaat laat zien,'

Lees het artikel op MEST

Voorbeelden van succesvolle crowdfundingsacties

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

criteria

Als je in aanmerking wilt komen voor een bijdrage uit de impulsgelden voor je crowdfunding, moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • het project is gericht op crowdfunding van culturele activiteiten en geeft een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem;
 • je maakt deel uit van het Brabantse cultuursysteem;
 • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering;
 • de artistieke kwaliteit van het project is geborgd;
 • je crowdfunding vindt plaats gedurende een vastgestelde periode;
 • je verkrijgt 70% van het doelbedrag via een transparant platform.

andere belangrijke vereisten

 • Begeleiding door Kunstloc en een subsidiebijdrage uit de impulsgelden is alleen mogelijk als je project nog niet online gestart is. Voor een impulsbijdrage moet je aanvraag minimaal 2 weken voor de start van je crowdfunding zijn ingediend.
 • Nadat je je bewijs van toezegging hebt ontvangen, mag je de start- en einddatum en het streefbedrag van je crowdfunding niet meer wijzigingen. Als je dat wel doet, vervalt de impulsbijdrage.
 • Je mag in totaal niet meer dan 40% van je streefbedrag aan subsidie/matchfunding ontvangen. Naast de 30% impulsgelden mag er dus nog maximaal 10% middels andere fondsen gedekt worden. 
 • Voor het project waarvoor je een subsidiebijdrage voor crowdfunding aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt als:
  • voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van §6 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;
  • de startdatum van het project binnen twee weken ligt na indiening van de subsidieaanvraag.
 • De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

benodigde documenten

 • een projectplan met in ieder geval de beoogde start- en einddatum van je crowdfunding, je platformkeuze, je wervende tekst, je tegenprestaties en een publiciteits- en wervingsplan;
 • een sluitende begroting, voorzien van een specificatie en een toelichting en vermelding van het doelbedrag en de kosten van de crowdfunding;
 • een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven);
 • een ondertekende bankverklaring.

download alle benodigde documenten

werkwijze

meer informatie

Bekijk de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §8 crowdfunding

subsidieregeling

veelgestelde vragen

vragen over begroting

vragen over publiciteit

vragen over procedure

vragen over soort aanvragers