Inspiratiedag voortgezet onderwijs

Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Fotografie: Ilse Wolf
Makers: Vloeistof met Stadsgewild

29 OKT

voor wie:
kunstvakdocenten, docenten Nederlands, intermediairs, educatoren, studenten

duur:
09.30 – 17.00 uur

locatie:
lochal, tilburg

kosten:
95 euro

De kunsten als leeromgeving

Op dinsdag 29 oktober gaan we samen in het oog van de storm staan. We verkennen, ontdekken en onderzoeken waar we zelf staan in de wervelstorm van onderwijsvernieuwing. Wat is volgens jou de rol van de huidige en toekomstige kunstvakdocent? En welke kansen bieden de kunsten het onderwijs?

We gaan dromen

Over wat er kan gebeuren als onze scholen nog steviger op de fundamenten staan waarop ze gebouwd zijn. En over dat wat we binnen de vastgestelde kaders van ruimte en curriculum onze leerlingen willen laten meemaken en meegeven. Samen met kunstenaars en makers van nu, laten we een frisse wind waaien door onze verbeelding en nieuwsgierigheid om mogelijkheden te onderzoeken.

Onze leeromgeving

De LocHal: het gebouw voor innovatie en creatie met zes thematische labs: DigiLab, FoodLab, FutureLab, GameLab, TijdLab en WoordLab. Samen met de Glazenzaal, de Kennismakerij en de expositieruimte vormen zij op 29 oktober onze leeromgeving!

Programma

09.30 uur | Inloop
10.00 uur | Opening met Kamerata Zuid, Anne Broers, Jan Staes en Isis Geffen
11.00 uur | Workshopronde 1
12.00 uur | Workshopronde 2
12.45 uur | Lunch
14.15 uur | Workshopronde 3
15.15 uur | Afsluiting met Jan Staes, Isis van Geffen en Jeroen Pollé
16.00 uur | Borrel

Workshops

Workshop Dans: Jezelf op het spel zetten

Door: Batja ten Kortenaar en Ulrike Doszmann, beiden choreograaf en danser en Marja Kemps, Adviseur Cultuureducatie en Dans, Kunstloc Brabant
In deze workshop laten twee danseressen een korte choreografie zien. Daarop gaan ze variëren in het fysiek en emotionele vlak zoals wij dat gaan aangeven. Wat gebeurt er met de danser in de ruimte, met ons zelf, als bijvoorbeeld de intentie van bewegingen gaat veranderen? Hoe komt een boodschap dan over? Je ervaart de impact van non-verbale communicatie en krijg je genoeg handvatten en tips om dit straks ook met de leerlingen te gaan onderzoeken.

Theatervoorstelling: Stormkamer door TG Nomen

Regisseur Hanna van Mourik Broekman nodigt je uit om de ontmoeting met ex-gedetineerde Dave van Veen te observeren. “Of ik spijt heb? Wat is spijt? Kan je spijt hebben over de mens die je bent?” In een live geregisseerde chat ontspint zich het verhaal van een man die na een woest onstuimig leven in de gevangenis is beland en na een lang herstel nu een rustig leven heeft opgebouwd als vader. Het publiek wordt uitgenodigd om ‘een mens’ te observeren, waarbij langzaam de grens tussen observator en geobserveerde verschuift. Het publiek neemt uiteindelijk de rol van Hanna over en is in staat om zelf vragen te stellen.

Workshop Audio Storytelling: Kijken met je oren

Door: Michiel van de Weerthof
Podcasten is hip. Jongeren zijn massaal aan het luisteren en ze zélf aan het maken. Audio treedt in deze visuele wereld vol schermen steeds meer naar voren als alternatief. Hoe kan je dit een plek geven in het bestaande kunstonderwijs? Michiel neemt je mee in de wondere wereld van geluid en met praktische oefeningen en opdrachten ga je zelf aan de slag.

Workshop Architectuur: Een brainwash in onderzoekend en ontwerpend denken

Door: Wouter van Niel van Architectuurlessen
Vergeet voor even alles om je heen. Je kennis, je wijsheden en vooral je voorgeprogrammeerde inzichten. Want in deze workshop word je uitgedaagd om nieuwe verbanden te (leren) leggen. Om het creatieve proces bewust(er) te sturen. En te reflecteren op dat proces. Verwacht niet om rustig achterover te kunnen zitten. Misschien zelfs beter om helemaal niets te verwachten. Want zoals in elk ontwerpproces: je hebt nooit garantie tot succes.

Workshop GameLab: Games en Onderwijs

Door: Wouter Heine-Hädicke en Steph Byrne
We starten bij deze workshop met een korte introductie waar games en onderwijs elkaar overlappen. In nadelen, maar ook zeker in voordelen. Daarna zal de groep in tweeën worden gesplitst en zullen ze aan de slag gaan met het thema ‘games als kunst’. Na de workshop zal er nog een korte uitleg zijn over gamification, gameful design en game-based learning, met wat praktische voorbeelden.

Workshop Woordlab: Schrijfmachines

Door: Coosje van der Pol, Specialist Lezen & Literatuur en Programmamaker Woordlab LocHal en Minouck Jonkers, Programmamedewerker Lezen & Literatuur bij De Bibliotheek Midden-Brabant
Toevallige combinaties van woorden kun je lezen als een gedicht. Tenminste, wanneer je leest met je ‘poetry seeing eyes’ (Stanley Fish). Over deze toevallige, door mensen of machines samengebrachte, combinaties van woorden en hoe we die als poëzie kunnen lezen, gaan we het hebben tijdens de workshop ‘Schrijfmachines.’ We kijken daarbij naar een honderd jaar oud concept, het ‘Cadavre Exquis’ en maken zelf een ‘cadavre’. Vervolgens verkennen we de poëzie-app ‘Dichtbij’ die informatie uit de omgeving gebruikt om een uniek gedicht te maken. Vervolgens gaan we in op verschillen tussen door mensen geschreven teksten en door machines gegenereerde teksten. Merk je als lezer het verschil? Waar zit dat in? Tot slot maken deelnemers een ontwerp voor een lesplan waarin deze ‘Schrijfmachines’ centraal staan. Enkele van deze ontwerpen worden kort gepresenteerd.

Workshop DigiLab: Programmeer je eigen kweektuin

De Creatieve Code in het DigiLab door Artspace MU & Bibliotheek Midden-Brabant
Vandaag duiken we weer in het lab van Ernst Haeckel en voegen daar computertechnologie aan toe. Je gaat aan de slag met de visuele programmeertaal Processing om het gedrag van kunstvormen in de natuur te voorspellen. Je ontdekt in deze workshop hoe kunst met biologie en wiskunde is verbonden en hoe nieuwe technologie je kan helpen organismen aan te zetten tot beweging.

Workshop Kennismakerij: De kunst van het makersonderwijs

Door: Jorg Duitsman
Deze actieve workshop biedt technologische toepassingen in het kunstonderwijs. Geluid en sensoren zijn de uitgangspunten bij het maken van je eigen kunstwerk. In tweetallen bouw je na het horen van een geluid een kunstzinnig object dat voor jou het geluid uitdrukt of voorstelt en je gebruikt hierbij niet voor de hand liggende materialen. Aan het einde van de workshop wordt het kunstwerk echt interactief, door aanraking wordt het geluid afgespeeld!

Deze workshop is tot stand gekomen door het samenwerkingsverband van de Kennismakerij in de Bibliotheek LocHal en MeetUp013.

Dit jaar organiseren we de Inspiratiedag vo samen met Bibliotheek Midden Brabant en Bureau CiST

laatste berichten