Het gespreksinstrument is bestemd voor aanbieders van cultuur aan het onderwijs. Het instrument kan worden ingezet bij het voeren van klantgerichte en co-creatieve gesprekken over cultuureducatie met scholen. De indeling in 6 overzichtelijke fases zorgt ervoor dat het gesprek effectief en professioneel verloopt.

Checklist gespreksinstrument voor cultuuraanbieders

FASE 1 Contracteren

 • Hoeveel tijd hebben we beschikbaar voordit gesprek?
 • Wat moet er in elk geval aan de orde komen? / Waar ik het graag over wil hebben, is...
 • Wanneer is dit een zinvol gesprek wat jou/jullie betreft? / Het is voor mij een zinvol gesprek als...
 • Wat verwacht je/verwachten jullie in dit gesprek van mij? 

FASE 2 Focus aanbrengen

 • Welke vraag/wens heeft de school precies? Wat is de relatie met het huidige cultureleprogramma van de school?
 • Wat is de context waarin het project wordt geplaatst?
 • Als er sprake is van een doorlopende leerlijn: hoe verhoudt dit project zich daartoe? 

FASE 3 In perspectief zetten
Als dit project geweldig succesvol zou uitpakken... 

 • welk doel is er dan bereikt;
 • hoe draagt dat bij aan de algehele ambitie qua cultuur op school;
 • waar hebben de leerlingen dan aan gewerkt (competenties);
 • wat hebben de leerlingen dan ervaren/beleefd;
 • welke aanknopingspunten zijn er dan met het overige onderwijsaanbod van de school (thematisch, vakoverstijgend, vakinhoudelijk)? 

FASE 4 Ideeën genereren/co-creatie
Als we nog even uitgaan van de ideale situatie, welke ideeën zijn er dan allemaal te bedenken om dit project invulling te geven?

 • Als er voldoende geld zou zijn, dan...
 • Als er voldoende middelen zouden zijn, dan...
 • Als er voldoende tijd zou zijn, dan...
 • Als er voldoende ervaring/expertise zou zijn, dan... 

FASE 5 Inventarisatie van mogelijkheden en middelen

 • Wat heeft de school al in huis om de ideeën uit fase 4 te realiseren?
 • Wat zou de aanbieder kunnen inof meebrengen nu ze weten wat de school het liefst zou willen?
 • Welke andere bronnen, oplossingen zijn er nog denkbaar? 

FASE 6 Concretiseren
Nu we weten wat de wensen, de mogelijkheden en de beperkingen zijn, welke keus/keuzes wil de school dan maken? 

 • Hoe gaat het project er concreet uitzien?
 • Wat vraagt dit van de school?
 • Wat vraagt dit (indien van toepassing) van de leerkracht?
 • Wat vraagt dit (indien van toepassing) van de kunstvakdocent?
 • Wat vraagt dit van de aanbieder?
 • Wat spreken we concreet af ten aanzien van verdeling verantwoordelijkheden, financiën, planning, evaluatie, enzovoort. 

Meer weten over co-creatie?

Neem contact met mij op.