Maatregelen

Vanaf 26 februari gaan er verdere versoepelingen in. Bioscopen, theaters, musea, concertzalen, en horeca mogen weer open, en evenementen zijn weer toegestaan, onder bepaalde voorwaarden:

 • Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur.
 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Doe vooraf een zelftest.
 • Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in publieke binnenruimtes zoals musea, bioscopen en de horeca. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als u zit, het mondkapje af kan.
 • Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, ook buiten. 
 • In alle publieke binnenruimtes, zoals horecatheater en bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht.
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer theaters, concertzalen, musea, bioscopen, en horeca.
 • Op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een maximum van 1 bezoeker per 5m2, tot maximaal 1.250 personen per ruimte. 
 • Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van 100% van de maximale capaciteit op 1,5 meter. Dit is circa 1/3 van de reguliere capaciteit.
 • Voor evenementen, kunst en cultuur geldt binnen een maximum van 1.250 personen per ruimte.
 • Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan.
 • Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan.

Vanaf 15 januari 2022 gaan er enkele versoepelingen in, waardoor beoefening van kunst en cultuur weer is toegestaan. 

 • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten. Er gelden wel voorwaarden:
  • Deelname kan alleen met een coronatoegangsbewijs voor iedereen van 18 jaar en ouder.
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan als dit plaatsvindt in het kader van werk. Hieronder vallen bijvoorbeeld televisieopnames of repetities. Daar mag geen publiek bij aanwezig zijn.
 • Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten, bibliotheken blijven open.
 • Er geldt een evenementenverbod.
 • Horeca blijft gesloten, afhalen is mogelijk.
 • Mondkapjes dragen overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, ook buiten. 

Er gelden uitgebreidere voorwaarden voor heropening, die per sector en vakgebied worden uitgewerkt in protocollen. Er verschijnen regelmatig nieuwe versies van deze protocollen. Wij houden deze bij in het overzicht hieronder. Kijk voor meer protocollen buiten de culturele sector op de website mijncoronaprotocol.nl.

Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open vanaf 15 januari 2020. 

 • Deelname kan alleen met een coronatoegangsbewijs voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Mondkapjes dragen overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, ook buiten. 

Vanaf 15 januari is naast het lager onderwijs ook fysiek onderwijs in middelbaaren hoger onderwijs weer toegestaan. 

Audiovisuele sector

Professionals in de audiovisuele sector mogen hun werkzaamheden voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

NAPA heeft een COVID-19-protocol AV-sector opgesteld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Aanvullend op het protocol is er een toolkit van DAFF met tips en tricks. Het protocol voor Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek is opgezet door NVBF. 

Podiumkunsten

De VNPF heeft een protocol voor pop-, improvisatie- en jazzpodia, en het VSCD voor theaters en concertzalen. De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft een Backstage protocol gemaakt om het veilig werken op en rond het toneel goed te organiseren. De NAPK heeft voor podiumkunstproducenten een protocol opgesteld, en voor jeugtheater en orkesten zijn er specifieke protocollen.

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, en professionele producenten van podiumkunsten om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Bibliotheken

De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft diverse protocollen opgesteld voor alle bibliotheken in heel Nederland.

Fotografie

Om fotografen ‘Corona-proof’ te kunnen laten werken werken heeft DuPho een protocol ingediend om meer duidelijkheid te kunnen scheppen binnen de fotografiesector. 

Heb je aanvullingen op dit overzicht?

Laat het me weten.

corona-crisis

Corona protocollen en maatregelen

Overzicht van de verschillende maatregelen, uitzonderingen, protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders.