Er gelden op dit moment geen maatregelen. De Taskforce Culturele en Creatieve Sector heeft een coronamaatregelenladder opgesteld om te allen tijde veilig open te blijven voor publiek in verschillende risicofases van de coronapandemie.

Maatregelenladder Culturele en Creatieve Sector

Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open vanaf 15 januari 2022. 

  • Deelname kan alleen met een coronatoegangsbewijs voor iedereen van 18 jaar en ouder.
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
  • Mondkapjes dragen overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, ook buiten. 

Vanaf 15 januari is naast het lager onderwijs ook fysiek onderwijs in middelbaaren hoger onderwijs weer toegestaan. 

Musea en erfgoed

De Museumvereniging heeft een Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea gepubliceerd. De brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) hebben een Protocol monumenten opgesteld. In aanvulling daarop beantwoord Museumcontact een aantal veelgestelde vragen, en heeft ruimtelijk ontwerpbureau Tom Postma handboeken opgesteld met ruimtelijke en praktische tips voor musea, erfgoed, kunstbeursen en andere tentoonstellingslocaties.

Audiovisuele sector

Professionals in de audiovisuele sector mogen hun werkzaamheden voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

NAPA heeft een COVID-19-protocol AV-sector opgesteld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Aanvullend op het protocol is er een toolkit van DAFF met tips en tricks. Het protocol voor Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek is opgezet door NVBF. 

Podiumkunsten

De VNPF heeft een protocol voor pop-, improvisatie- en jazzpodia, en het VSCD voor theaters en concertzalen. De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft een Backstage protocol gemaakt om het veilig werken op en rond het toneel goed te organiseren. De NAPK heeft voor podiumkunstproducenten een protocol opgesteld, en voor jeugtheater en orkesten zijn er specifieke protocollen.

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, en professionele producenten van podiumkunsten om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Bibliotheken

De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft diverse protocollen opgesteld voor alle bibliotheken in heel Nederland.

Evenementen

Op de website van Alliantie Van Evenementenbouwers worden protocollen, toolkits en overheidsdocumenten verzameld voor de evenementensector.

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een handvat werkwijze opgesteld om gemeenten te helpen bij het komen tot een gedegen afweging tot vergunning.

Fotografie

Om fotografen ‘Corona-proof’ te kunnen laten werken werken heeft DuPho een protocol ingediend om meer duidelijkheid te kunnen scheppen binnen de fotografiesector. 

Heb je aanvullingen op dit overzicht?

Laat het me weten.