7555

Maatregelen

Versoepelingen per 25 september:

 • 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht
 • Musea, bibliotheken en monumenten
  • Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.
 • Kunst- en cultuurbeoefening
  • Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.
 • Theaters, bioscopen, (pop)podia, concertzalen, evenementen
  • Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht.
  • Gecontroleerde in- en uitstroom van het publiek.
  • Registratie en een gezondheidscheck verplicht.
  • Horeca open volgens regels voor horeca. Uitsluitend open tussen 6:00 uur 's ochtends en 0:00 uur 's nachts.
   • Culturele voorstellingen en evenementen binnen met een vaste zitplaats
    • 100% van de reguliere capaciteit
   • Culturele voorstellingen en evenementen binnen zonder vaste zitplaats
    • maximaal 75% van de reguliere capaciteit
    • uitsluitend tussen 6.00 uur ‘s ochtends en 00.00 uur ’s nachts
   • Culturele voorstellingen en evenementen buiten met en zonder vaste zitplaats
    • 100% van de reguliere capaciteit
   • Meerdaagse evenementen
    • Het iedere 24 uur tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht. 

Eendaagse festivals zijn vanaf 14 augustus toegestaan onder voorwaarden:

 • maximaal 750 bezoekers
 • locatie in open lucht of open tent (open aan alle zijden)
 • toegang uitsluitend met coronatoegangsbewijs: testbewijs, vaccinatiebewijs of herstelbewijs.
 • bezoekers hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar houden
 • geen vaste zitplaateen

Extra maatregelen per 10 juli.

 • Evenementen
  • Gezondheidscheck verplicht. Maximaal 4 uur voor binnenkomst.
  • Vaste zitplaats verplicht.
  • Maximaal 24 uur per evenement.
  • Evenementen vinden plaats op een afgesloten locatie.
  • Overnachting toegestaan.
   • Zonder coronatoegansbewijzen
    • Maximaal aantal bezoeker afhankelijk van de grootte van de ruimte.
    • 1,5 meter afstand houden verplicht.
   • met coronatoegangsbewijs
    • 2/3 van de reguliere bezoekerscapaciteit toegestaan.
    • 1,5 meter afstand houden niet verplicht.

Versoepelingen per 26 juni:

 • Doorstroomlocaties binnen en buiten
  • zonder coronatoegangsbewijs
   • Reserveren en tijdssloten zijn niet langer verplicht.
   • Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden
   • Maximaal 1 bezoeker per 5m2.
  • met coronatoegangsbewijs
   • Toegang met een testbewijs, vaccinatiebewijs of herstelbewijs.
   • Bezoekers hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
   • 100% van de reguliere capaciteit.
 • Kunst- en cultuurbeoefening
  • Zingen en het bespelen van blaasinstrumenten is toegestaan.
  • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn voor alle leeftijden toegestaan.
  • Beoefenaars hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening.
  • Publiek is toegestaan, op 100% van capaciteit bij het houden van 1,5 meter afstand. 

Versoepelingen per 5 juni:

 • Groepslessen bij kunst- en cultuurbeoefening zijn toegestaan.
  • Reserveren en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Musea en monumenten mogen open.
  • Reserveren en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Bioscopen, theaters en concertzalen mogen open.
  • Reserveren en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Max. 50 bezoekers of max. 250 bezoekers als de capaciteit van de ruimte meer dan 1000 vaste zitplaatsen is.

Versoepelingen per 19 mei:

 • Locaties voor podiumkunsten en filmvertoningen buiten, zoals openluchttheaters, mogen weer open. Voorwaarden:
  • enkel vaste buitenaccommodaties die deze functie al hebben.
  • in een ruimte/plaats mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief het personeel.
  • Reserveren, registratie, gezondheidscheck en een vaste plek zijn verplicht.
  • Groepen van maximaal 2 personen zijn toegestaan. Hiervoor is een reservering nodig. . Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Dit geldt niet voor personen die op hetzelfde adres wonen.
  • Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Bezoekers mogen binnen het toilet en de garderobe gebruiken en binnen betalen. Ze moeten dan wel een mondkapje dragen.
 • Openluchtmusea, beeldentuinen en openluchtmonumenten mogen weer open. Voorwaarden:
  • Er mag maximaal 1 persoon per 10-m2 aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Groepen van maximaal 2 bezoekers zijn toegestaan. Hiervoor is een reservering nodig.. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Dit geldt niet voor personen die op hetzelfde adres wonen.
  • Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Bezoekers mogen binnen het toilet en de garderobe gebruiken en binnen betalen. Ze moeten dan wel een mondkapje dragen.
 • Locaties binnen voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten. Er gelden wel voorwaarden:
  • In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
  • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent.
  • Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband (maximaal 30 personen) zijn toegestaan.
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.
 • Bibliotheken mogen weer open. Er gelden wel voorwaarden:
  • Er mag maximaal 1 persoon per 25-m2 aanwezig zijn. 
  • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Groepen van maximaal 2 bezoekers zijn toegestaan. Hiervoor is een reservering verplicht, en placering wanneer mogelijk.
  • Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Binnen moet iemand een mondkapje dragen.
  • Niet meer personeel in de bibliotheek aanwezig is dan strikt noodzakelijk.

Voor het laatste nieuws over corona in de culturele sector, bekijk ons overzicht in Trends & ontwikkelingen.

Trends & ontwikkelingen: Corona

Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Ontdek hoe we samen veilig cultuur kunnen blijven maken op weblijvenbezig.nl. Op deze site kun je naast de huidige richtlijnen ook inspirerende voorbeelden van creatieve oplossingen om bezig te blijven, en promomateriaal downloaden om te laten zien dat jouw organsatie veilig bezig blijft.

Cultuurconnectie heeft het Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie en -participatie) gepubliceerd. Dit protocol is bruikbaar voor zowel voor individuele als groepslessen. Naast muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten kunnen ook andere cultuureducatie en amaterkunstverenigingen gebruikmaken van dit protocol. 

De ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ geeft specifiek invulling aan branchspecifieke aanvullende richtlijnen op het protocol. Deze werkgroep bestaat uit leden van Cultuurconnectie, Kunstloc Brabant, Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA Koornetwerk Nederland, vertegenwoordigers van gemeenten en andere stakeholders.

Musea en erfgoed

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

De Museumvereniging heeft een Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea gepubliceerd. De brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) hebben een Protocol monumenten opgesteld. In aanvulling daarop beantwoord Museumcontact een aantal veelgestelde vragen, en heeft ruimtelijk ontwerpbureau Tom Postma handboeken opgesteld met ruimtelijke en praktische tips voor musea, erfgoed, kunstbeursen en andere tentoonstellingslocaties.

Audiovisuele sector

Professionals in de audiovisuele sector mogen hun werkzaamheden voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

NAPA heeft een COVID-19-protocol AV-sector opgesteld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Aanvullend op het protocol is er een toolkit van DAFF met tips en tricks. Het protocol voor Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek is opgezet door NVBF. 

Podiumkunsten

De VNPF heeft een protocol voor pop-, improvisatie- en jazzpodia, en het VSCD voor theaters en concertzalen. De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft een Backstage protocol gemaakt om het veilig werken op en rond het toneel goed te organiseren. De NAPK heeft voor podiumkunstproducenten een protocol opgesteld, en voor jeugtheater en orkesten zijn er specifieke protocollen.

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, en professionele producenten van podiumkunsten om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Bibliotheken

De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft diverse protocollen opgesteld voor alle bibliotheken in heel Nederland.

Evenementen

Op de website van Alliantie Van Evenementenbouwers worden protocollen, toolkits en overheidsdocumenten verzameld voor de evenementensector.

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een handvat werkwijze opgesteld om gemeenten te helpen bij het komen tot een gedegen afweging tot vergunning.

Fotografie

Om fotografen ‘Corona-proof’ te kunnen laten werken werken heeft DuPho een protocol ingediend om meer duidelijkheid te kunnen scheppen binnen de fotografiesector. 

Heb je aanvullingen op dit overzicht?

Laat het me weten.

corona-crisis

Corona protocollen en tips

Overzicht van de verschillende maatregelen, uitzonderingen, protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders.