Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De toekomst, voorbij corona. Of toch een toekomst, met corona. In ieder geval zal de cultuursector het publiek weer moeten terugwinnen. En hoe gaan we dat doen? Over rituelen, communities en innovatie.

Geschreven door: Ton van der Linden

Aarzelend publiek

In een open brief op 29 november 2021 maakten vijftig Franse operahuizen en orkesten zich zorgen over het beperkte aantal bezoekers dat naar de zalen komt. Ze zagen een diepere oorzaak achter de aarzeling van het publiek. ‘On ne peut ignorer ce qu’a pu produire le Covid et ses confinements à répétition, ces vies parallèles enfermant chacun dans son couloir, rétrécissant nos imaginaires, asséchant notre soif de découverte. Retrouver le goût des autres n’a rien d’une évidence.’ Kortom, de lockdowns vernauwen de verbeelding, doen de dorst naar ontdekking opdrogen. En het herontdekken van de zin in het onbekende is geen vanzelfsprekendheid.

Het cultuurpubliek trekt zich terug op bekend terrein. Dat blijkt ook uit een analyse van Robbert Blokland in het NRC van 4 januari jl. Het publiek durft alleen nog te kiezen voor de grote namen. Waarnemend directeur Siebe Weide van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) zegt daarover: ‘De coronacrisis heeft een extra drempel opgeworpen voor de theaterbezoeker. Die drempel slechten mensen graag voor grote namen die ze kennen. Maar niet voor onbekende talenten waar ze zich moeilijker een voorstelling bij kunnen maken.’

'De coronacrisis heeft een extra drempel opgeworpen voor de theaterbezoeker.' Siebe Weide

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat in 2020 de Nederlandse professionele podia ruim 14 miljoen bezoekers minder trokken dan een jaar eerder. Overigens deden klassieke concerten het beter dan gemiddeld, met een terugval van 66 procent aan bezoekers ten opzichte van 2019. Bij popmuziek daalde het concertbezoek bijvoorbeeld met 76 procent. Daarbij speelt een rol dat het publiek bij klassieke concerten meestal zit en er in die situatie minder beperkingen waren, zo meldt de VSCD.

Winterslaap

In de livesector werd er al serieus nagedacht, nu we moeten leren leven met corona, over de concentratie van evenementen in het voorjaar en de zomer. Ook minister de Jonge werd over een winterslaap voor de komende jaren bevraagd, op een persconferentie van 14 december. Maar merkt Jolanda Jansen, directeur van Ahoy Rotterdam, op: ‘Op individueel niveau is die trend onvermijdelijk en begrijpelijk, maar voor de sector als geheel vind ik dat geen goede zaak. Neem alleen de zakelijke markt, beurzen, congressen, bedrijfsfeesten. Die is onder normale omstandigheden goed voor 7,4 miljard euro, verspreid over twaalf maanden. Die omzet kun je niet genereren in drie, vier, vijf maanden. Dat wordt een onvoorstelbaar bloedbad, met als resultaat dat we straks alleen nog een paar blockbuster evenementen hebben in het voorjaar, en de rest wegvalt. Nog los van de vraag of je dat als maatschappij moet willen: we mogen het niet normaal gaan vinden om in de winter in lockdown te gaan en in de lente weer naar buiten te mogen. Evenementen - of het nou cultuur betreft of sport - zijn meer dan ‘leuke dingen’. Ze zijn goed voor ons mentale welzijn, om over de economische factor maar te zwijgen’.

Illustratie door: Martine Beetz

Rituelen

Schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra vindt dat het leeg blijven van de stoelen in de theaters in 2022 om een andere insteek vraagt. Ze baseert zich op een onderzoek van Cristine Legare, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Texas, naar rituelen tijdens de pandemie. De pandemie heeft het verlangen naar rituelen aangewakkerd. ‘Die hang naar ceremonie is niet verwonderlijk. In perioden van angst en onzekerheid helpt een ritueel de stressniveaus verlagen. Het geeft houvast, het bestendigt onze plek in een chaotisch bestaan. Bovendien is een ritueel een markering in de tijd – iets waaraan we een chronisch gebrek hebben na lange, stille dagen thuis – en een manier om belangrijke overgangen betekenis te geven: de dood, de liefde, het verlies van de wereld zoals we die kennen.’ De podiumkunsten blijven, volgens Van Heemstra, te veel trouw aan het idee dat theater draait om de kunst die door het podium wordt gedragen, niet om de kunst van het dragen zelf. Terwijl er zo veel behoefte is aan draagkracht. Ze pleit ervoor draagkracht te zien als ‘een essentieel onderdeel van wat theater te bieden heeft’.

Community

Toen ik dit las, dacht ik aan een gesprek met Rozemarijn Romeijn, marketeer Schouwburg Concertzaal Tilburg, en haar collega Tyrone Tjon-A-Loi over hoe zij, d.m.v. de community T’Agency, jongeren aan zich binden. Zij zijn daar zeer succesvol in. Opvallend is dat de bijeenkomsten van de community niet gekoppeld zijn aan voorstellingen. Het gaat de jongeren om onderwerpen, bijv. gaming, technologie, feminisme, klimaat. Jongeren naar voorstellingen laten gaan is dan ook niet het doel. ‘Het gaat om het ontwikkeltraject en dat het van henzelf is. Dat is het belangrijkst’, zegt Romeijn. Verandert door de inbreng van T’Agency de functie van de organisatie en van het theatergebouw? Romeijn: ‘Dat is de bedoeling. De ruimtes worden op andere tijden en op andere manieren gebruikt.’ Ook Romeijn constateert dat de werkwijzen nog veel verschillen. ‘Het traject van jaren van tevoren een voorstelling boeken tot een marketingtekstje schrijven verloopt in de theatersector enorm stroperig. Dat sluit niet aan op de flexibiliteit en snelheid waarmee jongeren werken.’

'We proberen het verlangen naar veranderen aan te wakkeren.' Floris Alkemade

Raad van Verbeelding

Dat is een beweging vooruit, lijkt mij. Anders doen ze het in de gemeente Meierijstad; daar is een Raad van Verbeelding, die bestaat uit allerlei mensen die afkomstig zijn uit Meierijstad, en op vrijwillige basis mee willen denken over de toekomst van de fusiegemeente. De voorzitter van de raad Floris Alkemade liet in november in een bijeenkomst met de gemeenteraad een schetsontwerp zien van grachten, die een verbinding vormen tussen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Men hoeft geen kant en klaar toekomstbeeld voor Meierijstad in 2050 te verwachten. Alkemade: ‘Wat we nu doen is een aantal scenario’s schetsen. We hebben steeds gebalanceerd tussen dromen, idealen en realisme. Zo schetsen we een beeld van Meierijstad als ‘hoofdstad’. Waarom zou je bescheiden zijn? Waarom haal je niet een dependance van het Rijksmuseum hierheen? In Frankrijk zijn hier voorbeelden genoeg van.’ In het vervolg gaat de raad ook nog een Dag van de Verbeelding houden. 'Onze bedoeling is om dat jaarlijks te gaan doen. We proberen het verlangen naar veranderen aan te wakkeren', zegt Alkemade.

Illustratie door: Martine Beetz

Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

Het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet Rutte, dat op 14 januari aantrad, heet 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Op pagina 29 staat geschreven dat het kabinet structureel jaarlijks 170 miljoen euro investeert om herstel, vernieuwing en groei van de cultuursector mogelijk te maken. Aangezien voor alleen al het implementeren van Fair Practice op het huidige aanbodniveau een structurele investering van 200 miljoen per jaar nodig is, lijkt dat bedrag te gering om de doelstellingen te bereiken, stelde Platform BK nuchter vast. De Raad voor Cultuur stelde in april 2021 dat cultuur niet alleen positief bijdraagt aan mentale gezondheid en welbevinden, maar ook een belangrijke bouwsteen is in het herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie maximaal te benutten is jaarlijks bijna 500 miljoen extra nodig.

Open Call Innovatielabs

Hoe gaat het nu verder met de culturele sector na corona? Ik ben benieuwd naar de resultaten van de Open Call van het programma Innovatielabs. Op 21 januari weten we meer. Het programma is een initiatief van oud-minister van Engelshoven (OCW) in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies 'Onderweg naar Overmorgen'. Het programma biedt de sector de kans om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen met als doel de sector te helpen ook op de lange termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de pandemie. Daarbij gaat het over de verbreding van het werkterrein en van presentatievormen, investeren in samenwerkingsverbanden en alternatieven voor bestaande verdienmodellen, over gebouwde omgeving, alternatieve ruimtes en vormen van ruimtegebruik voor de productie en presentatie van cultuur, en over de ontwikkeling van goed werkende platforms, nieuwe werkmethoden, en vernieuwing van artistieke presentaties en producties.

Stemming

Ton van der Linden (documentalist Kunstloc Brabant) peilt in zijn maandelijkse column aan de hand van de actualiteit de stemming in kunst en samenleving. Al het cultuurnieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje, vind je in Trends & Ontwikkelingen op Kunstloc Brabant.

Trends & Ontwikkelingen

corona

Het publiek vindt langzaam haar weg terug naar de Brabantse theaters

De theaters kampen met een lagere bezetting dan vóór de pandemie. Geldt dat ook voor de theaters in Brabant? En hoe kijken zij naar de toekomst?

19 mei 2022
Het publiek vindt langzaam haar weg terug naar de Brabantse theaters

Afstuderen na een coronastudie: “Ik heb op mijn kamer zitten knutselen”

Drie studenten vertellen over hun opleiding, studeren in tijden van corona, hun afstudeerproject en ambities.

16 mei 2022
Afstuderen na een coronastudie: “Ik heb op mijn kamer zitten knutselen”

Hoe geven Brabantse instellingen jong talent een podium?

Hoe vinden jonge talenten de weg naar de spotlights? Het Noordbrabants Museum, Music Hub Brabant en Sarah Neutkens en Jesse Fischer aan het woord.

5 april 2022
Hoe geven Brabantse instellingen jong talent een podium?

Stemming: De toekomst na corona, hoe wint de cultuursector haar publiek terug?

De toekomst, voorbij corona. Of een toekomst, met corona. In ieder geval moet de cultuursector het publiek weer terugwinnen. En hoe gaan we dat doen?

20 januari 2022
Stemming: De toekomst na corona, hoe wint de cultuursector haar publiek terug?

Digitale innovatie tijdens de pandemie: een blijvend fenomeen

Is de digitale ontwikkeling die de COVID-19 crisis veroorzaakte het begin van een duurzame omgang met digitalisering voor de kunst- en cultuursector?

13 januari 2022
Digitale innovatie tijdens de pandemie: een blijvend fenomeen

Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Directeur Henri Swinkels over de weerbaarheid van makers, kunstenaars en de gehele culturele sector. Ook benadrukt hij het belang van perspectief.

21 december 2021
Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Ouderen aan de maak met projecten ontstaan door corona

Corona inspireerde om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan met creativiteit. In de eerste lockdown ontstonden verschillende initiatieven.

6 december 2021
Ouderen aan de maak met projecten ontstaan door corona

Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pien Kuijpers

Voor Brabantse afstudeerders zag het laatste jaar er wel iets anders uit. Hoe ging dat? Afstuderen in coronatijd? Pien Kuijpers vertelt erover.

7 september 2021
Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pien Kuijpers

Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pau Li Liem

Voor Brabantse afstudeerders zag afstuderen vanwege de pandemie er dit jaar wat anders uit. Hoe ging dat? En wat zijn de plannen? Pau Li Liem vertelt.

30 augustus 2021
Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pau Li Liem

Een maand na de heropening van de culturele sector: een terugblik

Museum Jan Cunen, Muziekgebouw Eindhoven, en Kaia Vercammen, danser bij de Stilte, vertellen over de heropening van de culturele sector.

13 juli 2021
Een maand na de heropening van de culturele sector: een terugblik

Blog: Cureren in coronatijd: terug naar de tekentafel

Junior conservator bij het Noordbrabants Museum, Charlotte Hoitsma, neemt je mee in het conservatorschap en in hoe ze in coronatijd te werk gaat.

8 juli 2021
Blog: Cureren in coronatijd: terug naar de tekentafel

De festivalformats van STRP, Boulevard en Festival Cement

Festival Cement, STRP, en Boulevard Festival delen hun ervaring met de (on)mogelijkheden van het organiseren van een festival tijdens een pandemie.

6 juli 2021
De festivalformats van STRP, Boulevard en Festival Cement

Column: De rol van kunstvakdocenten in de pandemie

Wat is de invloed van de pandemie op het werk van kunstvakdocenten? Docent en onderzoeker Mirjam van Tilburg bespreekt het in haar column.

1 juli 2021
Column:  De rol van kunstvakdocenten in de pandemie

Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Project Studio Linie is opgezet om de kunst die gemaakt is bij Witte Rook naar de wijk te brengen. Lees in deze blog hoe dat ging in Breda.

15 juni 2021
Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Stemming: Essentieel, de kunstenaars, de culturele instellingen en de politiek

Documentalist Ton van der Linden onderzoekt in deze Stemming de verhouding tussen kunst, culturele instellingen en politieke uitingen.

10 juni 2021
Stemming: Essentieel, de kunstenaars, de culturele instellingen en de politiek

Foto-expo ‘wat kunnen we doen?’: de corona-ervaring door de ogen van kunstenaars en ziekenhuispersoneel

Mariëlle en Fides Lapidaire's expo in het Jeroen Bosch Ziekenhuis laat de corona-ervaring door de ogen van kunstenaars en ziekenhuispersoneel zien.

8 juni 2021
Foto-expo ‘wat kunnen we doen?’: de corona-ervaring door de ogen van kunstenaars en ziekenhuispersoneel

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Puzzelen met programmering - Cultuur in tijden van corona

Hoe passen culturele instellingen de stukjes van de programmapuzzel in elkaar? Theater de Kring, Het Noordbrabants Museum en de Effenaar aan het woord over hun programmering.

13 mei 2021
Puzzelen met programmering - Cultuur in tijden van corona

Stemming: Een-op-een, over kunstbeleving en de omgeving

Hoe is de kunstbeleving veranderd door deze coronatijd? Documentalist Ton van der Linden ging op onderzoek uit.

11 mei 2021
Stemming: Een-op-een, over kunstbeleving en de omgeving

Nieuwe samenwerkingen en omdenken: zo overleven expositieruimten de coronatijd

Hoe gaan expositieplekken in Brabant om met deze roerige tijden? En hoe kijken ze terug op afgelopen jaar? Vier culturele hotspots aan het woord.

4 mei 2021
Nieuwe samenwerkingen en omdenken: zo overleven expositieruimten de coronatijd

Jungle by Night in coronatijd in 013: ‘Positief gestemd, negatief getest’

Hoe is het om naar een testevenement in coronatijd te gaan? Simone Vos ging met een negatieve coronatest op zak naar Jungle by Night in 013.

28 april 2021
Jungle by Night in coronatijd in 013: ‘Positief gestemd, negatief getest’

Lichtpuntjes in duistere coronatijden voor Richard van Kruysdijk

Welk effect heeft de coronacrisis op muzikant en visueel artiest Richard van Kruysdijk? Richard over zijn project Dead Lights en meer lichtpuntjes.

16 maart 2021
Lichtpuntjes in duistere coronatijden voor Richard van Kruysdijk

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders.

12 maart 2021
Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Hoe maak je een film in coronatijd?

Sex Sells is een van de eerste korte fictiefilms die geproduceerd werd aan de hand van het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. Hoe was dat?

28 januari 2021
Hoe maak je een film in coronatijd?

Hoe is het nu met…de Stilte, de Verkadefabriek en De Pont?

Hoe kijken Alex Havadi-Nagy (de Stilte), Karlijn Gerritsen (de Verkadefabriek) en Hedwig Zeedijk (De Pont) terug op de afgelopen maanden?

20 januari 2021
Hoe is het nu met…de Stilte, de Verkadefabriek en De Pont?

De opkomst van raamkunst in Brabant

In het Brabantse straatbeeld zie je steeds vaker kunstwerken en volledige exposities in ramen. MEST maakte een tocht langs verschillende initiatieven.

17 december 2020
De opkomst van raamkunst in Brabant

Deel je ervaringen met de coronacrisis

Voor het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis willen we dieper in gesprek met een aantal instellingen, kunstenaars en makers.

15 december 2020
Deel je ervaringen met de coronacrisis

Wandelend aan de toekomst werken: Vera Hofman maakt de wereld een stukje mooier

Dirigente, fluitiste en maker Vera Hofman wandelde in augustus tweehonderd kilometer door Noord-Brabant en Limburg, onder het mom van Walk & Talk.

26 november 2020
Wandelend aan de toekomst werken: Vera Hofman maakt de wereld een stukje mooier

COVID-19: cultuur van verandering, of verandering van cultuur?

Docent/ onderzoeker Marco van Leeuwen beschrijft zes strategieën voor de culturele sector die na de lockdown tot een snelle hergeboorte kunnen leiden.

12 november 2020
COVID-19: cultuur van verandering, of verandering van cultuur?

Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Met een tussentijds onderzoek als aanvulling op de Waarde van cultuur brengen we de gevolgen voor de cultuursector in beeld.

11 november 2020
Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Op maat en afstand: hoe theaters en voortgezet onderwijs in coronatijd samenwerken

Hoe komt, in een tijd waarin theaters en middelbare scholen plannen voor theaterbezoek maken en bijschaven, theater tóch bij de leerlingen?

10 november 2020
Op maat en afstand: hoe theaters en voortgezet onderwijs in coronatijd samenwerken

Signalement: Brabantse makers in tijden van corona

Hoe gaan Brabantse makers om met de crisis? Documentalist Ton van der Linden schrijft erover in zijn maandelijkse column.

16 oktober 2020
Signalement: Brabantse makers in tijden van corona

Een hybride experiment: Playgrounds The Art Department 2020

Dit jaar vond Playgrounds The Art Department plaats in hybride setting. Drie sprekers, die er live bij waren in Eindhoven, vertellen hun verhaal.

15 oktober 2020
Een hybride experiment: Playgrounds The Art Department 2020

Cultuureducatie als middel en doel in coronatijd in gemeente Meierijstad

Hoe gaan intermediairs van Cultuurkade Meierijstad om met de gevolgen van de coronacrisis? En hoe zien ze de toekomst van cultuureducatie?

6 oktober 2020
Cultuureducatie als middel en doel in coronatijd in gemeente Meierijstad

Blog | Het gesprek rondom de dood

Wat kun je zelf doen in deze angstige tijden? Adviseur Atty Bax laat zich inspireren door Dirk de Wachter om het gesprek over de dood aan te gaan.

1 september 2020
Blog | Het gesprek rondom de dood

Crisis en cultureel ondernemerschap

Exposities worden afgelast en galeries sluiten hun deuren. Hoe ga je als kunstenaar te werk in tijden van crisis?

13 augustus 2020
Crisis en cultureel ondernemerschap

Afstuderen in tijden van corona: Fleur van den Akker

Vanwege het coronavirus ziet afstuderen er dit jaar anders uit dan normaal. Hoe gaat dat er precies aan toe bij Brabantse academies in de kunsten?

4 augustus 2020
Afstuderen in tijden van corona: Fleur van den Akker

Afstuderen in tijden van corona: Angelina Stavela

Vanwege het coronavirus ziet afstuderen er dit jaar anders uit dan normaal. Hoe gaat dat er precies aan toe bij Brabantse academies in de kunsten?

28 juli 2020
Afstuderen in tijden van corona: Angelina Stavela

Afstuderen in tijden van corona: Wouter van der Giessen

Vanwege het coronavirus ziet afstuderen er dit jaar anders uit dan normaal. Hoe gaat dat er precies aan toe bij Brabantse academies in de kunsten?

22 juli 2020
Afstuderen in tijden van corona: Wouter van der Giessen

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Hoe houd je een mooie theaterbeleving op 1,5 meter afstand?

De magie van een theaterbezoek behouden én zorgen voor een veilige omgeving; voor die uitdaging staan theaters en andere culturele instellingen.

28 mei 2020
Hoe houd je een mooie theaterbeleving op 1,5 meter afstand?

Het 1,5 meter-museum: Hoe ziet dat eruit?

Op 1,5 meter afstand van elkaar naar kunst kijken: vanaf 1 juni is dat het ‘nieuwe normaal’ en mogen musea hun deuren weer openen.

22 mei 2020
Het 1,5 meter-museum: Hoe ziet dat eruit?

Corona protocollen en maatregelen

Overzicht van de verschillende maatregelen, uitzonderingen, protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

19 mei 2020
Corona protocollen en maatregelen

Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Culturele instellingen in Noord-Brabant lijden 15 miljoen euro schade, tot nu toe. Emmanuel Naaijkens bevroeg onze adviseur Teun van Irsel over zijn bevindingen.

6 mei 2020
Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020
De herontdekking van creativiteit

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Vloggen, bloggen nu nog urgenter

Er zijn steeds meer mogelijkheden om op een toegankelijke manier ook thuis cultuur tot je te nemen.

9 april 2020
Vloggen, bloggen nu nog urgenter

Brabantse musea bieden troost en vermaak in tijden van corona

Nu de musea vanwege het coronavirus hun deuren moeten sluiten, polste MEST hoe het een aantal Brabantse musea tot nu toe vergaat.

26 maart 2020
Brabantse musea bieden troost en vermaak in tijden van corona

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020
Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020
Corona Impactloket

Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Maatregelingen voor ondernemend Nederland verzacht ook pijn in de culturele sector.

18 maart 2020
Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

17 maart 2020
Corona steunregelingen

Coronacrisis raakt culturele sector hard

Musea en theaters sluiten hun deuren en culturele evenementen worden en masse afgezegd. Hoe kunnen we het culturele veld steunen in deze tijd?

13 maart 2020
Coronacrisis raakt culturele sector hard

Bijeenkomsten boven 25 personen t/m 16 maart afgelast

Voor Brabant gelden sinds gisterenavond aangescherpte richtlijnen in verband met het Covid-19-virus. Conform deze richtlijnen annuleert Kunstloc Brabant alle bijeenkomsten met meer dan 25 personen tot en met 16 maart. 

10 maart 2020
Bijeenkomsten boven 25 personen t/m 16 maart afgelast