Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Kan kunst maken iets betekenen ter vermindering van eenzaamheid? Jazeker. Om dat te laten zien maakten wij dit magazine CareFull. In 16 portretten - gemaakt door fotograaf Marcel de Buck en journalist Simone Vos - vertellen verschillende mensen wat het maken van kunst met ze doet. Ze maken kunst in verschillende Brabantse zorg- en welzijnsinitiatieven. Ze vertellen in het magazine hoe ze meer geluk ervaren, en minder eenzaamheid.  

Mogelijkmakers

We noemen deze Brabantse zorgateliers, maatschappelijke instellingen en culturele initiatieven “mogelijkmakers”. Ze bieden kunstactiviteiten op maat aan op het grensvlak van cultuur, zorg en welzijn. Ze vertelden ons dat mensen “opengaan” als ze bij hen kunst maken. Ze werken vraaggericht, wakkeren een vlam of een vuurtje aan en bieden aandacht en vertrouwen. Door hun inspanningen en met grote zorgvuldigheid kwamen de contacten tot stand. En ze deelden met ons hoe zij drempels tot kunst en cultuur slechtten. Fysieke en mentale drempels. Zij maken kunst toegankelijk voor iedereen.

Via hen kwamen we in contact met 16 mensen van 18 tot 90 jaar die zich voor ons openstelden door hun verhaal met ons te delen: Abdellatif Elmeslouhi , Liesbeth van Es, Dhyana, Debbie, Wil Hagen, Joop Meeuwisse, Louiza, Ivan Soe, Ria van den Oetelaar, Richard van Poppel, Menes, Mirthe Carprieaux, Coen, Tim Stoop, Mylène en Kris van der Velden.

Alle fysieke magazines zijn inmiddels uitgedeeld, het magazine is wel nog digitaal te bekijken.

Tipje van de sluier

Dit project is maar een tipje van de sluier, er zijn nog veel meer mogelijkmakers in Brabant. Ben jij er ook een? Wat speelt er in jouw organisatie of initiatief? Waar kunnen we jou mee van dienst zijn? Maar ook, wat kunnen wij van jou leren? Hoe kunnen we drempels wegnemen zodat nog veel meer mensen kunnen genieten van het maken van kunst?

Schroom niet en bel, mail of kijk op onze site voor meer informatie over kunst en gezondheid, cultuurparticipatie, amateurkunst en community art. Neem contact op met een van onze adviseurs. Of abonneer je op onze nieuwbrieven. Tot ziens!

Foto: presentatie magazine CareFull, fotograaf: Joris Buijs

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Tipje van de sluier

Meer weten over Kunst en Eenzaamheid?

Neem contact met mij op en kijk eerst op onze kennispagina