Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Wat geven scholen hun leerlingen mee op het gebied van cultuureducatie? Uit de data van 2017 is gebleken waar scholen vooral op inzetten: welke ambities worden het meest gekozen? Wat betekent dat concreet en in welke stappen van het traject De Cultuur Loper bevinden de deelnemende scholen zich? In de infographic is te zien wat deelname de scholen tot nu toe oplevert. 

Toekomstplannen

In de eerste periode van de regeling (2013-2016) startten in de provincie 27 gemeenten met De Cultuur Loper. In het eerste jaar van de tweede periode (2017-2020) is het aantal gemeenten toegenomen tot 47.

2018

In 2018 staat de uitbreiding van het aantal scholen dat met De Cultuur Loper deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit hoog op de prioriteitenlijst. Het streven is om een bereik van 49 gemeenten en 320 scholen te realiseren. Daarnaast verdiepen en verkennen we de samenwerking met pabo’s en kunstvakopleidingen. Veel aandacht gaat uit naar het volgen van de ontwikkeling van leerlingen met het Cultureel Zelfportret als instrument. Ook wordt extra ingezet op de vorming van een regionale infrastructuur en het verstevigen van het netwerk van voortgezet onderwijs en cultuur.

2020

Eind 2020 loopt de tweede periode Cultuureducatie met Kwaliteit af. Nu is nog niets bekend over een eventuele derde periode. De Cultuur Loper krijgt in ieder geval een vervolg na 2020 met als inzet het verduurzamen van de opbrengsten op de deelnemende scholen.

Achtergrond

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma leidt de scholen in acht stappen van ‘Dit willen wij onze leerlingen meegeven’ naar ‘Zo gaan wij hieraan werken’. Ze maken vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Een programma dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie van de school op goed cultuuronderwijs.