Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe krijg je een docent zo ver dat hij verder kijkt dan alleen zijn eigen vak? Wat voor bijdrage levert cultuureducatie voor een wiskundeleraar? Hoe kan De Cultuur Loper bijdragen aan de brede ontwikkeling van leerlingen? Deze vragen kwamen onder meer aan bod tijdens de De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs op 4 april in Tilburg.

Je hoeft het niet alleen te doen

Ruim 25 betrokken docenten, intermediairs en schoolleiders van De Cultuur Loper-scholen en toekomstige De Cultuur Loper-scholen kwamen samen om vragen te stellen en van elkaar en de aanwezige adviseurs te leren. Ook het delen van inspirerende praktijkvoorbeelden bleek erg waardevol.

“Soms kunnen de stappen die je gaat doorlopen met De Cultuur Loper oncomfortabel aanvoelen”, vertelt Annemiek Tekstra, adviseur van Kunstloc Brabant, tijdens de bijeenkomst. “Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je doet het samen met de intermediair, andere leerkrachten, je teamleider en coach. Je kunt van elkaar leren.”

Wat bereik je op een dag?

Als opwarmertje tijdens de bijeenkomst vraagt Annemiek iedereen op een papiertje te schrijven wat de rol is binnen de organisatie waarvoor hij of zij werkt. “Je hoeft niet op te schrijven wat je dagelijks voor taken doet, maar wat zie je jezelf doen? Welke rollen vervul je?”, vraagt Annemiek. “Maak nu maar een propje van het papiertje en gooi het weg. Hoe voelt dat?”, gaat ze verder. “Ik voel me alsof ik mijn passie zojuist heb weggegooid”, zegt een van de deelnemers. “Maar het lucht ook wel op”, zegt een andere deelnemer. “Ik kan mijn ideeën dus ook makkelijk loslaten en weggooien.” Nu alle vaste rollen weggegooid zijn, kan iedereen met een frisse blik en met een ander perspectief de vragen van deze dag bekijken.

Vragen en doorvragen

Deze DCL-bijeenkomst VO staat in het teken van vragen, doorvragen om uiteindelijk de antwoorden te vinden bij jezelf. Zo schrijven de deelnemers in het tweede deel van de bijeenkomst een vraag op die bij zijn of haar school speelt en bespreken ze deze vragen in tweetallen. De gesprekspartner vraagt vooral door en laat de ander zelf nadenken wat het antwoord kan zijn.

Twee docenten bespreken met elkaar de vraag ‘Hoe maak ik binnen mijn school cultuureducatie meer vanzelfsprekend?’. “We zijn nu twee jaar bezig met De Cultuur Loper en worstelen nog met het afstemmen van de ambities op de vakken. Binnen de kunstvakken lukt dat wel, maar onderling werken docenten nog niet samen”, vertelt een docent van de Groene School in Zwolle. Zijn gesprekspartner is een docent van het Udens College en hij noemt als voorbeeld: “We hebben als opdracht bijvoorbeeld dat leerlingen een film moeten maken die gebaseerd is op het thema van een boekverslag dat ze hebben gemaakt voor Nederlands. Zo werken we vakoverstijgend.”

Vragen uitdiepen

Tijdens de individuele werksessies komen veel vragen naar voren die daarna weer gezamenlijk besproken worden. Vragen zoals ‘Hoe krijg ik mijn directie mee?’, ‘Hoe geef ik praktisch vorm aan De Cultuur Loper?’, ‘Hoe vorm ik een team binnen mijn school?’ komen naar boven. In het laatste deel van de bijeenkomst gaat de groep in drie kleinere werkgroepen uiteen om deze vragen verder uit te diepen.

Hoe krijg ik een team bij elkaar?

Binnen een werkgroep behandelt Monique Koolen, adviseru cultuureducatie van Kunstloc Brabant, de vraag ‘Hoe vorm ik een team binnen mijn school?’ met een groepje van docenten en intermediairs. “Wij hebben heel veel professionals op school rondlopen die veel passie hebben. Maar als ze meer zouden samenwerken, dan zouden we veel verder komen”, vertelt een docent. “Ik heb De Cultuur Loper geïnitieerd op school, maar ik ben bang dat ik anderen niet meekrijg.” Monique laat iedereen uit de groep om de beurt een open vraag stellen aan de docent, zodat ze zelf kan nadenken over een mogelijke oplossing voor haar dilemma. “Waarom leg je niet gewoon op tafel dat je bang bent dat je je collega’s niet meekrijgt?”, vraagt Monique. Een andere docent zegt: “Als je start met een kleine groep collega’s die ook enthousiast zijn, kom je veel verder dan als je in een keer 25 mensen aan de gang wilt krijgen.

Vraag op tafel

Door zoveel vragen te stellen en niet direct antwoord te geven, gebeurt er iets bij de docente die bang is haar team niet mee te krijgen. Ze denkt zelf na over een oplossing, neemt de suggesties van de anderen mee in haar overweging en ziet er vervolgens opgelucht uit dat ze een stap verder is gekomen. In de plenaire afsluiting van de bijeenkomst presenteert iedere werkgroep zijn vraag en de uitkomsten die op tafel zijn gekomen. Tijdens de bijeenkomst is wel gebleken dat letterlijk de vraag op tafel leggen voor nieuwe inzichten zorgt en mensen een stapje verder helpt.

Wil jij je vraag bij ons op tafel leggen?

Neem contact met ons op.