Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Kunstloc Brabant voert een inventarisatie uit op het gebied van amateurkunst. We voeren gesprekken met beleidsmedewerkers in dienst van gemeenten, en met lokale adviseurs die via een culturele organisatie een ondersteuningsopdracht hebben gekregen. Met deze inventarisatie krijgen we een actueel beeld van amateurkunstondersteuning in Brabant. We brengen de opgehaalde informatie in kaart. Hiermee brengen we in beeld wie zich waar bezighoudt met amateurkunstondersteuning, en hoe die ondersteuning eruitziet.

Kunstbeoefening

In de gesprekken hebben we het over ondersteuning van kunstbeoefening in de vrije tijd. Denk aan subsidieregelingen voor amateurkunst, 1 op 1 advies, verbinden van amateurkunst aan het zorg-en welzijnsdomein (sociaal domein) of bijvoorbeeld het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor amateurkunstorganisaties (dansscholen, muziekverenigingen, fotoclubs, heemkundekringen, etc.). Ook wijkprojecten waarin bewoners verbonden worden aan lokaal aanbod van amateurkunstorganisaties vallen daaronder.

Tussentijdse opbrengst: zeven lijnen

Na een flink aantal interviews zijn er een aantal lijnen te ontdekken. Deze onderwerpen spelen bij de meeste gemeenten. We gaan dan ook extra aandacht besteden aan deze zeven lijnen. Dat doen we aan de hand van artikelen, maar ook bij bijeenkomsten. 

  1. Er is behoefte aan ontmoeting, blauwdrukken en goede voorbeelden uit andere gemeenten. Deze ontmoeting en het delen van best practices gaan we als Kunstloc Brabant faciliteren. 
  2. In een groot aantal gemeenten speelt de discussie over de rol van het centrum voor de kunsten versus het aanbod van zzp'ers in de markt. Dit speelt met name op het gebied van muziekonderwijs. 
  3. Meerdere gemeenten en/of lokale adviseurs spelen met het idee om een digitaal platform te bouwen voor netwerkvorming en kennisuitwisseling. 
  4. De subsidievoorwaarden voor de amateurkunst verdienen in sommige gemeenten een update. Er zijn gemeenten die dat traject hebben doorlopen. 
  5. De verbinding tussen het sociaal domein en de amateurkunst is vrij nieuw. Er is nog weinig beleid op waardoor gemeentelijke financiering vaak lastig te realiseren is. 
  6. Het begrip 'amateurkunst' is niet eenduidig. Vaak wordt het gezien als het traditionele verenigingsveld, terwijl cultuurdeelname veel meer behelst. 
  7. De dienstverlening van Kunstloc is niet altijd helder. Wat kan Kunstloc betekenen op het gebied van amateurkunstondersteuning? 

Revitalisering

Deze inventarisatie is de voorbereiding op een landelijk programma dat momenteel in de maak is. Kunstloc zit hiervoor in een werkgroep naast onder andere OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze werkgroep is gestart naar aanleiding van het BMC rapport ‘Revitalisering van de amateurkunst’.

Kom meer te weten over de herstelsteun voor de amateurkunst

Wil je met ons praten over ondersteuning aan de amateurkunst?

Wij willen ervoor zorgen dat iedereen in Brabant mee kan doen aan cultuur. Daarom werken we aan het vergroten van de toegankelijkheid van amateurkunst en aan het versterken van de sector. We ondersteunen lokale adviseurs en adviseren gemeenten over hun cultuurbeleid. 

Werk je bij een Brabantse gemeente of ben je een lokale ondersteuner? We kloppen bij je aan. Maar je bent ook altijd welkom om bij ons aan te kloppen. We plannen dan snel een gesprek.