Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Woensdag 28 april wordt tijdens de Landschapstrie╠łnnale de lancering gevierd van een nieuw architectuurnetwerk. Buitenkans is het Brabants Kempens Architectuur Netwerk dat zich in gaat zetten voor een integrale aanpak voor regio-overstijgende ruimtelijke opgaven. Buitenkans biedt een platform voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in stad en land. Tijdens de lancering vindt een gesprek plaats over uitdagingen en kansen in het buitengebied met landschapsarchitecten Esther Kruit en Jorryt Braaksma.

Brabants Kempens Architectuur Netwerk

Buitenkans is een initiatief van de architectuurcentra uit Brabant en Turnhout en filmfestival TIAFF, mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant. Kunstloc adviseur Anneke Moors speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming van dit nieuwe netwerk. Aanleiding voor de samenwerking zijn de enorme ruimtelijke uitdagingen waar zowel de provincie Brabant als de Belgische Kempen voor staan. De energietransitie, de woningbouwopgave, de landbouwtransitie, de wateropgave, de afname van biodiversiteit en de verschraling van de kwaliteit van het landschap. Opgaven die de regionale context overstijgen en alleen in nauwe samenhang tussen stad en land opgelost kunnen worden. De initiatiefnemers bundelen de krachten om deze uitdagingen te agenderen.

Meer over Buitenkans

Positieve impact

Buitenkans wil als onafhankelijk platform het debat voeren, mensen verbinden en in gesprek brengen over de kwaliteit van de omgeving. Een brug slaan tussen bestaande initiatieven, werelden en belangen. De toegevoegde waarde van de ontwerp- en verbeeldingskracht van architectuur krijgt een podium. Hiermee wil Buitenkans een positieve impact uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in Brabant en de Belgische Kempen.

Programma lancering

De lancering van het Brabants Kempens architectuurnetwerk Buitenkans vindt plaats op woensdag 28 april 2021, tijdens de Internationale Landschapstrie╠łnnale. Tussen 20:00 en 21:00 uur spreekt Lisa Peters met Esther Kruit (Kruitkok Landschapsarchitecten) en Jorryt Braaksma (LAMA Landscape) over de relatie tussen stad en buitengebied, de complexiteit van de huidige ruimtelijke opgaven en de betekenis van de landschapsarchitectuur. Deelname is gratis na aanmelding.

Het programma wordt verzorgd door CAST, met medewerking van BLASt, AR-TUR, Architectuurcentrum Eindhoven, BAI en TIAFF.

Aanmelden lancering Buitenkans

Meer weten over de waarde van netwerkvorming?

Neem contact met mij op.