Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De intermediairs vormen een belangrijke schakel tussen de vragen uit het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs als adviseur en aanjager van ontwikkelingen: zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Voor Kunstloc Brabant zijn de intermediairs van onschatbare waarde voor het onderwijs en de cultuursector

Op dit moment zijn er in ruim 80% van de Brabantse gemeenten intermediairs actief. Kunstloc Brabant werkt intensief met hen samen. De meeste samenwerking vindt plaats binnen het programma De Cultuur Loper. Daarin werken de adviseurs van Kunstloc Brabant samen met de lokale intermediairs aan het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie op scholen.

Deelnemende gemeenten CmK3 BrabantStad en regionetwerken

Steenbergen Moerdijk Bergenopzoom Woensdrecht Halderberge Roosendaal Rucphen Zundert Etten-Leur Drimmelen Breda Alphen-Chaam Baarle-Nassau Goirle GilzeenRijen Oosterhout Dongen Geertruiden-berg Altena Waalwijk LoonopZand Heusden Vught Tilburg Oisterwijk Hilvarenbeek Reusel-DeMierden Bladel Bergeijk Valkens-waard Cranendonck Heeze-Leende Waalre Eersel Veldhoven Oirschot Eindhoven Best Boxtel SintMichielsgestel ‘s-Hertogenbosch Bernheze Oss Land van Cuijk Meierijstad Boekel Gemert-Bakel Laarbeek Son enBreugel Nuenenc.a. Helmond Geldrop-Mierlo Deurne Asten Someren Maashorst
  • regio West
  • regio Midden-Noord
  • regio Midden-Zuid
  • regio Maas en Meijerij
  • regio Zuid-Oost
  • nog niet in regionetwerk
  • niet deelnemend

NICE café's

Kunstloc Brabant verzorgt scholing voor intermediairs en organiseert kennisdeling door middel van provinciale bijeenkomsten en expertmeetings. Zo faciliteert Kunstloc Brabant het NICE (Netwerk Intermediairs Cultuureducatie) overleg. Ongeveer 3 keer per jaar komen intermediairs (online of fysiek) bij elkaar om elkaar te kunnen ontmoeten en op de hoogte gebracht te worden van nieuwe ontwikkelingen.  Bekijk onze agenda om te zien of en wanneer het volgende NICE café gepland staat. 

Agenda

Netwerk voortgezet onderwijs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs en stedelijke consulenten. Een deel van de intermediairs en consulenten is werkzaam in het voortgezet onderwijs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De consulenten voor de grote steden, en de intermediairs voor de andere gemeentes.

Vanaf 2022 faciliteren Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant het samenvoegen van de twee bestaande VO-netwerken van intermediairs en consulenten in Noord-Brabant. Drie keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd door Kunstloc Brabant, Erfgoed Brabant, en iemand uit het netwerk. Deze bijeenkomsten zijn gericht op inspiratie, intervisie en netwerk. 

Bekijk hier de verslagen van de bijeenkomsten

Verslagen bijeenkomsten netwerk voortgezet onderwijs

Hier lees je de verslagen van de afgelopen bijeenkomsten.

Bijeenkomst 16 november 2023

Op donderdag 16 november 2023 was de vierde bijeenkomst voor intermediairs en consulenten voortgezet onderwijs. We waren dit keer welkom bij Erfgoed Brabant in Den Bosch. Hier zijn we met 15 intermediairs dieper ingegaan op de mentale gezondheid van jongeren en de rol die cultuur hierin kan spelen. Je kunt geen krant raadplegen of je leest dat jongeren eenzaam zijn en dat hun mentale gezondheid onder druk staat. Dit heeft verschillende oorzaken: van prestatiedruk en keuzestress tot de invloed van social media. Het is voor volwassenen soms een uitdaging om in verbinding te blijven. En dat terwijl de rol die wij als volwassenen hebben in deze tijd (en tijdens het opgroeien) belangrijker is dan ooit! Wat moet je weten als het aankomt op mentale gezondheid van de Nederlandse jongeren? En vooral: hoe ga je het gesprek aan als je de indruk hebt dat het met iemand niet zo goed gaat? In deze sessie verzorgt door Mienk Crouzen van Youngworks zijn we daarop in gegaan. Na afloop van de lezing hebben we met elkaar culturele voorbeelden verzameld die je als intermediair kunt inzetten rondom dit thema op scholen. 

Reacties vanuit de intermediairs: ‘Voor mij was de bijeenkomst zinvol. Ik heb wel ontdekt dat ik veel zaken niet wist. Ik werk weinig met het VO en dus met VO-leerlingen. Ik ben ervan overtuigd dat we met De Kunsten (drama, dans, muziek enz.) veel meer kunnen bereiken dan we denken.’ ‘De bijeenkomst van afgelopen donderdag heb ik als zeer inspirerend ervaren. Ik heb geboeid geluisterd naar Miek en het heeft aangezet tot denken en tot gesprek. Even loskomen van de geijkte denkpatronen en voordehand liggende aannames.’

Wil je meer weten over Young Works?

Bijeenkomst 16 november 2023Fotograaf: Anke Koenraadt. spreker: Miek Crouzen

Bijeenkomst 13 juni 2023

Op dinsdag 13 juni 2023 was de derde bijeenkomst voor intermediairs en consulenten voortgezet onderwijs. We waren dit keer welkom in de Makersbase in de Nieuwe Veste in Breda, waar we, samen met 20 intermediairs, dieper ingingen op STEAM onderwijs en de verbinding tussen kunst en technologie. Arida Bandringa Hendriks vanuit de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten nam ons mee in de wereld van kunst en technologie onderwijs. Wat is STEAM onderwijs? Wat is Arts and Sciences? Waarom zou je hier iets mee moeten of willen doen als school? Hoe kun je vanuit je rol als intermediair hierin begeleiden? Ook nam Marlijn Gelsing ons kort mee in de Brabantse mogelijkheden. Daarna gingen we zelf aan de slag met kunst en technologie en namen Karlijn en Kim van de Makersbase ons mee in een workshop micro:bit of 3D printen. We sloten de dag af met een borrel. 
 

Wil je meer weten over STEAM?

Bijeenkomst 13 juni 2023

Bijeenkomst 26 januari 2023

Op donderdag 26 januari 2023 was de tweede bijeenkomst van het samengevoegde netwerk. De bijeenkomst was inhoudelijk voorbereid met intermediairs Eline van der Geest (Cultuurplaza de Kempen) en Janneke van Dijk (Huis73). Er waren 18 deelnemers tijdens deze eerste bijeenkomst aanwezig. 

We waren dit keer welkom in Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch, waar het vmbo-projectteam (Sander Roovers, Manoah Salampessy en Eline Zwart) ons hebben meegenomen in het vmbo-project dat zij in 2021 zijn gestart. Ze hebben dit project vanuit design thinking aangepakt en vertellen ons hoe een cyclus eruit ziet als je werkt met design thinking. Het gehele project is in co-creatie met leerlingen en docenten gedaan en heeft veel interessante resultaten en inzichten opgeleverd. Het verhaal was zeer prikkelend voor de deelnemers en zorgde voor veel interactie. Vervolgens gingen de deelnemers het museum in, om de Thinking Routines toe te passen op werk uit de tentoonstelling. We eindigden met een workshop, waarin we design thinking hebben toegepast op een vraagstuk vanuit de deelnemers (in hun relatie met het samenwerken met scholen). Vol inspiratie sloten we de ochtend af met een netwerklunch. 

Over het vmbo project

Vijf Brabantse musea hebben de handen ineengeslagen om musea voor vmbo-leerlingen aantrekkelijker te maken. In de periode 2021 t/m 2024 wordt er vanuit Het Noordbrabants Museum, Design Museum Den Bosch, Van Abbemuseum Eindhoven, Museum Helmond en Stedelijk Museum Breda samengewerkt met scholen in de omgeving om leerlingen te enthousiasmeren voor kunst, design, geschiedenis en erfgoed. Het meerjarige project van de vijf musea wordt gesubsidieerd en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provincie Noord-Brabant. Het ontwikkelen van een relevant en vooral aantrekkelijk educatief programma gebeurt in nauwe co-creatie met vmbo-leerlingen en docenten. Om zodoende aanbod te ontwikkelen wat zowel aansluit bij de belevingswereld en de interesses van de leerlingen als bij de wensen van de docenten. Voor dit circulaire ontwikkelproces wordt de design thinking methodiek toegepast. 

Bijeenkomst 26 januari 2023
Bijeenkomst 26 januari 2023

Bijeenkomst 13 september 2022

Op dinsdag 13 september 2022 was de eerste bijeenkomst van het samengevoegde netwerk, die plaatsvond in de Lochal in Tilburg. De bijeenkomst was inhoudelijk voorbereid met intermediairs Karin van Dijk (Kunstkwartier) en Marleen van Dooren (Muzelinck). Er waren 25 deelnemers tijdens deze eerste bijeenkomst en daarmee waren bijna alle intermediairs en consulenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs in Brabant aanwezig. 

Imke Donkers (Erfgoed Brabant) en Anke Koenraadt (Kunstloc Brabant) begonnen de bijeenkomst met een opwarmer, waarin deelnemers bevraagd werden over hun positie in het voortgezet onderwijs en waarmee direct een mooi gesprek en uitwisseling begon. Vervolgens werd er meer informatie over Evi gedeeld, dat nu ook ontwikkeld is voor scholen in het voortgezet onderwijs. 

Daarna nam Nina Hoek van Dijke van jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat  je mee in de belevingswereld van jongeren. Wat kenmerkt en beweegt deze generatie? En hoe betrek en bereik je hen bij jouw cultuuraanbod? In de presentatie werden concrete handvatten aangeboden en werd de koppeling naar de werkpraktijk van intermediairs gemaakt. 

Tot slot gingen deelnemers aan de slag met het maken van een netwerkspin voor hun eigen werkgebied en we eindigden de bijeenkomst met een netwerklunch.