Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Kunstloc Brabant voert een inventarisatie uit op het gebied van amateurkunst. We voeren gesprekken met beleidsmedewerkers in dienst van gemeenten, en met lokale adviseurs die via een culturele organisatie een ondersteuningsopdracht hebben gekregen. Met deze inventarisatie krijgen we een actueel beeld van amateurkunstondersteuning in Brabant. We brengen de opgehaalde informatie in kaart. Hiermee brengen we in beeld wie zich waar bezighoudt met amateurkunstondersteuning, en hoe die ondersteuning eruitziet. Op dit moment is het onderstaande kaartje niet (meer) actueel. Dit wordt begin 2024 aangepast. 

Kunstbeoefening

In de gesprekken hebben we het over ondersteuning van kunstbeoefening in de vrije tijd. Denk aan subsidieregelingen voor amateurkunst, 1 op 1 advies, verbinden van amateurkunst aan het zorg- en welzijnsdomein (sociaal domein) of bijvoorbeeld het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor amateurkunstorganisaties (dansscholen, muziekverenigingen, fotoclubs, heemkundekringen, etc.). Ook wijkprojecten waarin bewoners verbonden worden aan lokaal aanbod van amateurkunstorganisaties vallen daaronder. Op dit moment is het onderstaande kaartje niet (meer) actueel. Dit wordt begin 2024 aangepast. 

Opbrengst gesprekken

Na 35 van de 56 gemeenten gesproken te hebben, zijn er een aantal lijnen te ontdekken. Deze onderwerpen spelen bij de meeste gemeenten. 

Samenvattend kan gesteld worden dat in vrijwel alle gemeentes er sprake was van terugloop in leden en vrijwilligers bij amateurkunstorganisaties en dat het moeilijk is om de jeugd te bereiken. De toekomstbestendigheid van deze sector lijkt hierdoor in het geding te komen. Aan de positieve kant is amateurkunst als samenstelling van disciplines aan het veranderen van een verzuild systeem naar een meer fluïde samensmelting van kunsten met mogelijk interessante verbindingen onderling en met het sociaal domein. Daarbij is het levenslang lid zijn niet meer van deze tijd en wordt er steeds meer op projectbasis gewerkt waardoor mensen flexibeler kunnen deelnemen.   

De sociaal-maatschappelijke factor van amateurkunst is belangrijk voor alle leeftijden en iedere achtergrond. Het uitoefenen van amateurkunst draagt bij aan ontmoeting en verbinding en dat is een waarde die alle gemeenten nastreven. 

Verder zien we nog een aantal andere lijnen. Die lees je in de onderstaande lijst: 

  1. De verbinding tussen het sociaal domein en de amateurkunst is vrij nieuw. Er is nog weinig beleid op waardoor gemeentelijke financiering vaak lastig te realiseren is. 
  2. De waarde van amateurkunst & … (zorg, welzijn, onderwijs, professionele kunst) wordt erkend en wordt in een aantal gemeenten actief op ingezet.
  3. Er is behoefte aan ontmoeting, blauwdrukken en goede voorbeelden uit andere gemeenten. Deze ontmoeting en het delen van best practices gaan we als Kunstloc Brabant faciliteren. 
  4. Meerdere gemeenten en/of lokale adviseurs spelen met het idee om een digitaal platform te bouwen voor netwerkvorming en kennisuitwisseling. 
  5. Het begrip 'amateurkunst' is niet eenduidig. Vaak wordt het gezien als het traditionele verenigingsveld, terwijl cultuurdeelname veel meer behelst. 
  6. De subsidievoorwaarden voor de amateurkunst verdienen in sommige gemeenten een update. Er zijn gemeenten die dat traject hebben doorlopen. 
  7. De dienstverlening van Kunstloc is niet altijd helder. Wat kan Kunstloc betekenen op het gebied van amateurkunstondersteuning? 

In 2024 gaan we weer verder met de inventarisatie! Wil je het rapport inzien? Neem dan contact op met Naomi Weerman of Suzanne Slachmuijlders.

Revitalisering

Deze inventarisatie is de voorbereiding op een landelijk programma dat momenteel in de maak is. Kunstloc zit hiervoor in een werkgroep naast onder andere OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze werkgroep is gestart naar aanleiding van het BMC rapport ‘Revitalisering van de amateurkunst’.

Kom meer te weten over de herstelsteun voor de amateurkunst

Wil je met ons praten over ondersteuning aan de amateurkunst?

Wij willen ervoor zorgen dat iedereen in Brabant mee kan doen aan cultuur. Daarom werken we aan het vergroten van de toegankelijkheid van amateurkunst en aan het versterken van de sector. We ondersteunen lokale adviseurs en adviseren gemeenten over hun cultuurbeleid. 

Werk je bij een Brabantse gemeente of ben je een lokale ondersteuner? We kloppen bij je aan. Maar je bent ook altijd welkom om bij ons aan te kloppen. We plannen dan snel een gesprek.