Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Is het voor de culturele sector nog steeds zoveel lastiger om meer divers en inclusiever te zijn? De Code Diversiteit en Inclusie die eind 2019 de wereld in is geslingerd moest het voor de sector in ieder geval makkelijker maken om met het hot topic aan de slag te gaan. Hebben organisaties daar ook echt iets aan? En hoe staat het ervoor? We spraken erover met Jaap Houdijk van Willem Twee muziek en beeldende kunst in Den Bosch, Mijndert Rodolf en Ruud Lemmen van poppodium 013 en met Rozemarijn Romeijn van T*Agency en Schouwburg Concertzaal Tilburg. Ze willen allemaal graag meer de verbinding met de stad opzoeken. Maar in hun benadering van diversiteit zit ook nog volop diversiteit.

Geschreven door: Sanne Tegelaar

Aanknopen met diversiteit en inclusie

Voor de podia en exporuimtes van Willem Twee in Den Bosch bood de Code voor Diversiteit en Inclusie in ieder geval zinvolle aanknopingspunten. Er is een werkgroep D&I actief en onlangs is ook een coördinator Diversiteit en Inclusie aangenomen om aan de slag te gaan met de vier P’s uit de code, te weten die van programma, partners, personeel en publiek. Willem Twee wil straks bijvoorbeeld niet alleen nieuwe doelgroepen uitnodigen, maar ze zelf ook opzoeken in de wijken en nieuwe samenwerkingen met hen aangaan.

De P van personeel

Met het aanpakken van de P van Personeel is Willem Twee al flink op dreef. Momenteel is de derde sollicitatieronde gaande waarbij de brieven van de sollicitanten worden geanonimiseerd. ‘Een medewerker verwijdert alle info zoals geslacht, leeftijd en afkomst uit de brieven’, legt Jaap Houdijk van Willem Twee uit. ‘Zo kunnen we de sollicitanten eerlijker op de inhoud van hun brief en hun kwaliteiten beoordelen. We willen het zo neutraal mogelijk aanvliegen om iedereen dezelfde kansen te kunnen bieden. Tijdens de gesprekken die volgen krijgen alle kandidaten dezelfde vragen voorgeschoteld.’

Of deze manier van solliciteren al iets heeft uitgehaald? ‘Het personeelsbestand is wel al gevarieerder, maar we zijn er nog lang niet hoor’, zegt Houdijk. ‘We zijn onszelf op dit vlak echt nog aan het opvoeden. Er waren enkele medewerkers die zeiden ‘we zijn al divers en inclusief’, maar de nulmeting volgens de Code wees iets anders uit. Alleen dat al levert nuttige en verrassende nieuwe inzichten op. Maar om te zeggen dat het voor het publiek al merkbaar is dat ons personeelsbestand gevarieerder is geworden? Daarvoor is het nog te vroeg.’

"We willen het zo neutraal mogelijk aanvliegen om iedereen dezelfde kansen te kunnen bieden." Jaap Houdijk

Nieuwe mensen, nieuwe gesprekken in 013

Bij poppodium 013 in Tilburg zijn ze daar al wat verder mee. Niet zozeer vanwege een code, maar vanuit een diepgevoelde intrinsieke motivatie dat ze hiermee aan de slag moesten. Met de wervingscampagne #allesgoed werd in de zomer van 2020 in acht verschillende talen en met opvallend aansprekende posters gezocht naar nieuw personeel. Dat leverde niet alleen nieuwe mensen maar vooral ook nieuwe gesprekken in de organisatie op. ‘Waarom zouden we bijvoorbeeld wel programmeren rondom Keti Koti en niet rondom de Ramadan. Wat vinden we belangrijke momenten en waarom? We maken op een andere manier afwegingen’, zeggen Mijndert Rodolf, hoofd marketing, en Ruud Lemmen, hoofd programmering van het poppodium. Maar ook zij geven aan nog lerende en zoekende te zijn. Mijndert Rodolf, hoofd marketing: ‘Poppodium 013 is er voor iedereen. Om er voor iedereen te kunnen zijn, moeten we zelf ook iedereen zijn. Dat heeft tijd nodig.’

#allesgoed straatbeeld

Buiten de geijkte paden

Ruud Lemmen merkt dat bijvoorbeeld ook bij het samenstellen van de line-up voor hiphopfestival WOO HAH! deze zomer. ‘We willen dit jaar meer Afrobeat programmeren uit Nigeria. Daarvoor moet je niet bij de standaard agentschappen in New York of Los Angeles zijn. Dat waren de reguliere boekingskantoren waar we normaal dag in dag uit mee werkten. Het kost extra tijd en aandacht om te zoeken en nieuwe paden te bewandelen. Het helpt dan al dat we nu gelukkig ook een collega hebben die half Nigeriaans is.’

013 de wijk in

Rodolf: ‘Het gaat niet alleen om een diverser aanbod, maar ook om je rol als podium in de samenleving en het vergroten van je maatschappelijke meerwaarde. We zijn bijvoorbeeld ook aan het kijken of we als 013 op locatie in krachtwijken in Tilburg-Noord of West kunnen programmeren. Daarvoor willen we gaan samenwerken met maatschappelijke organisaties en ervaring opdoen met publiek dat nog nooit in een poppodium is geweest. We willen de drempel verlagen om naar ons toe te komen.’

"We willen de drempel verlagen om naar ons toe te komen." Mijndert Rodolf

Jong talent bij T*Agency

Ook het jongerenplatform T*Agency van Schouwburg Concertzaal Tilburg (SCT) is op zoek naar nieuwe manieren om samen te werken met verschillende instanties in de stad. Maar dat heeft niet zozeer te maken met het bereiken van meer diversiteit en inclusie in de organisatie. ‘Dat zit al vanaf de start van T*Agency zo in het dna’, zegt Rozemarijn Romeijn artistiek leider van de jongerencommunity. ‘Dat we meer verschillende verbindingen in de stad willen aangaan heeft vooral te maken met het benutten van al het talent dat er is.’

Met het platform lukte het SCT om de afgelopen jaren niet alleen veel meer jongeren te bereiken, maar ze ook nog eens aan zich te binden, als maker en als publiek. Iets waar veel andere culturele organisaties alleen nog maar van kunnen watertanden. Volgende stap in het succes is dus om buiten de culturele sector ook samenwerkingen te gaan zoeken met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. ‘Zo creëren we nieuwe kansen voor jong talent en kunnen we de creatieve denkkracht en de oplossingsgerichtheid van onze jongeren nog meer benutten’, zegt Romeijn.

Laat het ze zelf doen

De sleutel tot het succes van T*Agency is om niet voor de doelgroep zelf te gaan denken, maar ze het zelf te vragen en ze het vooral zelf te laten doen. Romeijn vindt het ‘heel logisch en nodig dat er een Code is, maar tegelijkertijd is het ook super frustrerend dat er een discussie gaande is die eigenlijk geen discussie zou moeten zijn’. ‘Doordat we die ruimte bieden zitten diversiteit en inclusie al van begin af aan in de kern van T*Agency. Het is zo inspirerend hoe jongeren naar cultuur kijken, absoluut niet volgens de traditionele hokjes’, zegt ze. ‘Daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen. We geven de jongeren veel autonomie, zodat ze zich echt gehoord voelen en voelen dat ze daadwerkelijk inspraak hebben. Zo creëren we creativiteit in de breedste zin van het woord.’

Sanne Tegelaar

Freelance journalist en communicatieadviseur

Diversiteit & inclusie

Prikkelarm cultuuraanbod: Genieten van kunst op jouw tempo en volume

Met een prikkelarm aanbod zetten culturele instellingen in Brabant zich in voor optimale toegankelijkheid voor iedereen.

11 juni 2024
Prikkelarm cultuuraanbod: Genieten van kunst op jouw tempo en volume

Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Nana van Moergestel en Neel Brans, over de bijzondere werkwijze van Dansnest in het project De Ader.

26 maart 2024
Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Drie Brabantse theatergezelschappen vertellen op welke manier ze inwoners betrekken.

26 februari 2024
Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Een gesprek tussen Saskia van Hulten, statenlid van PvdA in Noord-Brabant en kunstenaar Chilton Galimo.

27 december 2023
Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Het Participatiekoor brengt mensen met dementie en mantelzangers samen om te zingen.

19 december 2023
Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Theater De Lievekamp is er vóór en dóór je hele stad!

5 december 2023
Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Choreografisch platform Corpo Máquina maakt kunst en dans toegankelijker voor iedereen.

21 november 2023
Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Theatergezelschap Speels Collectief maakt theater toegankelijk voor iedereen.

7 november 2023
Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Kijk mee met organisatie De Vrolijkheid, wat kunstworkshops betekenen voor kinderen en jongeren in een azc!

17 oktober 2023
Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Kunstenaars breken het Indisch zwijgen en onderzoeken hun identiteit

Lisa Habets onderzoekt het verleden van haar Indische voorouders. Voor MESTmag sprak ze met Kim Pattiruhu, Yda Sinay en Storm Boender.

4 juli 2023
Kunstenaars breken het Indisch zwijgen en onderzoeken hun identiteit

Breken met oude kleding- en rolpatronen

In de tentoonstelling Nieuwe Patronen onderzoeken Paul van de Waterlaat en Haiko Sleumer het spanningsveld tussen kleding en identiteit.

8 juni 2023
Breken met oude kleding- en rolpatronen

Op naar een pluricultureel Brabant

Mounir Samuel schrijft over hoe kunst- en cultuurinstellingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de grote sociale vraagstukken van deze tijd.

6 juni 2023
Op naar een pluricultureel Brabant

Gehoor vinden bij een doof publiek

Voor doven en slechthorenden zijn er steeds meer initiatieven die (podium)kunsten toegankelijk maken. Vooral bij dans is er nog een wereld te winnen.

28 maart 2023
Gehoor vinden bij een doof publiek

Kunstenaars en nieuwkomers: “We zijn hetzelfde, we hebben alleen allemaal wat anders meegemaakt"

Ons land kent steeds meer nieuwkomers. Hoe is het om een volledig nieuw leven op te moeten bouwen in Nederland? En wat kan kunst hierin betekenen?

24 januari 2023
Kunstenaars en nieuwkomers: “We zijn hetzelfde, we hebben alleen allemaal wat anders meegemaakt"

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Stemming: Eerst gendergelijk, dan neutraal

Documentalist Ton van der Linden vraagt zich af hoe het staat met de gendergelijkheid in de beeldende kunst en de theatersector.

20 september 2022
Stemming: Eerst gendergelijk, dan neutraal

Brabantse theatermakers maken meer ruimte in hokjes

Theatermakers zijn als geen ander in staat om groepen mensen met elkaar te verbinden. MEST sprak met vier Brabantse theatermakers.

8 juni 2022
Brabantse theatermakers maken meer ruimte in hokjes

De kunstenaar als spiegel van de maatschappij

Een aantal ambitieuze Brabantse kunstenaars vertellen hoe zij een positieve impact maken.

19 mei 2022
De kunstenaar als spiegel van de maatschappij

De kracht van kunst: “Wanneer ik iets moois zie, heb ik de behoefte om dat vast te leggen"

Het vijfde portret in een reeks waarin Brabanders vertellen wat het maken van kunst met ze doet.

17 maart 2022
De kracht van kunst: “Wanneer ik iets moois zie, heb ik de behoefte om dat vast te leggen"

‘Om er voor iedereen te zijn, moeten we zelf ook iedereen zijn’

Willem Twee, poppodium 013, T*Agency en Schouwburg Concertzaal Tilburg over diversiteit en inclusie in de culturele sector. Hoe staat het ervoor?

15 maart 2022
‘Om er voor iedereen te zijn, moeten we zelf ook iedereen zijn’

Blog | En nu actie!

Liesbeth Jans wordt steeds bozer rond 8 maart. Kunstenaars worden uitgenodigd om mee te denken over van alles. En dan?

11 maart 2022
Blog | En nu actie!

Blog | Gemengde salade

Gisèle Mambre was gespreksleider bij het NICE café over kansengelijkheid in cultuureducatie, en schreef daarover deze gastblog.

10 maart 2022
Blog | Gemengde salade

Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Tijd voor actie is het allang. Gesprekken en bevindingen van de Werkplaats Op Verkenning.

9 maart 2022
Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Blog | Nu! Nu springen!

Adviseur Liesbeth Jans merkt dat de roep om creativiteit en verbeeldingskracht - waar juist de cultuursector in uitblinkt - luider is dan ooit.

25 januari 2022
Blog | Nu! Nu springen!

Blog | Een zoektocht naar antwoorden

Hoe kunnen we werken aan vernieuwing in en met de cultuursector? Adviseur Liesbeth Jans schrijft over deze zoektocht en licht een voorbeeld uit.

9 december 2021
Blog | Een zoektocht naar antwoorden

Stemming: een vrouwelijke blik in de kunst?

Bestaat de vrouwelijke blik in de kunst? Welke positie hadden én hebben vrouwen in de kunstwereld? Een terug-en vooruitblik op gender(on)gelijkheid.

30 november 2021
Stemming: een vrouwelijke blik in de kunst?

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Op Verkenning | Diversiteit & inclusie

Hoe kan de cultuursector diverser en inclusiever? Wij vroegen Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Kunta Wee Wee om op pad te gaan met deze vraag.

12 juli 2021
Op Verkenning | Diversiteit & inclusie

De urban scene a man’s world? Of toch niet?

Breaking, popping, hiphop, skaten; de urban culture in Brabant is ‘here to stay’. Drie vrouwen uit de urban scene aan het woord over hun passie.

19 mei 2021
De urban scene a man’s world? Of toch niet?

Musea Bekennen Kleur: hoe gaat het in Brabant?

Musea Bekennen Kleur is een initiatief voor diversiteit en inclusie in de museale wereld. De Pont, Van Abbemuseum en Stedelijk Museum Breda doen mee.

20 april 2021
Musea Bekennen Kleur: hoe gaat het in Brabant?

Culturele pioniers over expressie, innovatie en sociale verbinding

Rinse Staal en Tyrone Tjon a Loi, twee pioniers in de urban scene, vertellen meer over hun boodschap over hoe zij de toekomst zien.

14 januari 2021
Culturele pioniers over expressie, innovatie en sociale verbinding

Stemming: I am deliberate and afraid of nothing

In de maandelijkse column 'Stemming' schrijft Ton van der Linden, documentalist bij Kunstloc Brabant, over diversiteit en inclusie in de cultuursector.

10 december 2020
Stemming: I am deliberate and afraid of nothing

Modellen zélf aan zet in foto-expositie Power to the models

Voor zijn nieuwe expositie Power to the models geeft Jan de fotomodellen de macht in handen.

25 augustus 2020
Modellen zélf aan zet in foto-expositie Power to the models

Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Hoe pak je dat aan?

14 juli 2020
Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

iktoon: Margriet danst door heel Europa

Margriet heeft het syndroom van Down. Ze doet aan moderne dans en wordt door gezelschappen uit heel Europa uitgenodigd om te dansen.

25 juni 2020
iktoon: Margriet danst door heel Europa

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Nienke Helder strijdt voor de maatschappelijke positie van vrouwen

Met Sexual Healing pakt social designer Nienke Helder het probleem ‘seksuele disfuncties’ aan vanuit haar oogpunt als ervaringsdeskundige..

15 april 2020
Nienke Helder strijdt voor de maatschappelijke positie van vrouwen

Trends in events in festivalprovincie Brabant

Duurzaamheid, inclusiviteit, technologie, purpose-driven en een totaalbeleving zijn de trends in onze snelgroeiende festivalprovincie.

6 februari 2020
Trends in events in festivalprovincie Brabant

Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

Inclusiviteit realiseren is een constante zoektocht nodig naar ideeën en inzichten, vooral uit noodzaak om te overleven.

19 september 2019
Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

Durf jij je nog bloot te geven?

De Brabantse kunstenaar Charissa van Dijk vond een ingenieuze manier om de censuur op naaktheid online te ondermijnen.

27 augustus 2019
Durf jij je nog bloot te geven?

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Succesverhalen als inspiratie voor nieuwe Nederlanders

Zeventien jaar geleden kwam Diana J. Banks vanuit Suriname naar Nederland. Ze wilde graag aan het werk, maar liep tegen talloze obstakels aan.

22 november 2018
Succesverhalen als inspiratie voor nieuwe Nederlanders

Jeugdfonds Cultuur Brabant vergroot kansen voor alle kinderen

Sanne Hans, aka Miss Montreal is de nieuwste ambassadeur van het fonds dat kunst- en sportbeoefening mogelijk maakt kinderen en jongeren uit gezinnen die hiervoor te weinig geld hebben. Want ondanks dat Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. We nemen een kijkje bij de jonge Mitchell, die het podium mocht delen met de Nederlandse singer-songwriter.

7 november 2018
Jeugdfonds Cultuur Brabant vergroot kansen voor alle kinderen

Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

Corpo Máquina brengt kwetsbare jongeren op verschillende vlakken in beweging.

7 november 2018
Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

More Than Refugees: ‘Vluchteling zijn is niet je identiteit’

'More Than Refugees’ is een organisatie die jonge statushouders uit Den Bosch coacht bij de integratie in de Nederlandse samenleving.

5 oktober 2018
More Than Refugees: ‘Vluchteling zijn is niet je identiteit’

Zijn Brabantse musea toegankelijk genoeg?

Om musea toegankelijker en inclusiever te maken, zijn het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum gestart met het project STUDIO i.

22 maart 2018
Zijn Brabantse musea toegankelijk genoeg?

Geef een Toegift: verzacht armoede met een festivalticket

Podiumkunsten? Daar moet iedereen van kunnen genieten. Ook degenen die geen geld hebben voor een toegangskaartje.

20 maart 2018
Geef een Toegift: verzacht armoede met een festivalticket

Nee, bedankt!

Nadat Mabel Zwaan tijdens een concert werd lastiggevallen en dit deelde op Twitter, haakten binnen mum van tijd vier andere vrouwen uit de muziekindustrie aan en ontstond NO THANKS!

30 januari 2018
Nee, bedankt!

Take Me To The Sea

Vier vluchtelingen uit Syrië en drie uit Eritrea vertellen hun persoonlijke verhaal met behulp van poëtische teksten voor de tentoonstelling Take Me To The Sea in het Stedelijk Museum Breda.

22 januari 2018
Take Me To The Sea

Kunst en de acceptatie van transgenders

Hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan de acceptatie van transgenders? In dit artikel zetten we zes voorbeelden op een rij.

21 september 2017
Kunst en de acceptatie van transgenders

De nieuwe Brabander: wegwijs gemaakt door bibliotheken en culturele partijen

Bibliotheken en culturele partijen spelen een belangrijke rol in het wegwijs maken van de 'Nieuwe Brabanders'.

18 mei 2017
De nieuwe Brabander: wegwijs gemaakt door bibliotheken en culturele partijen

Kunst als bindmiddel: culturele initiatieven met vluchtelingen

Nu onze samenleving door het vluchtelingenvraagstuk steeds meer polariseert, blijkt kunst wederom een uitermate geschikt middel om uiteenlopende groepen met elkaar te verbinden.

28 juni 2016
Kunst als bindmiddel: culturele initiatieven met vluchtelingen

10 voorbeelden van hoe culturele instellingen super specifieke doelgroepen bedienen

Er zijn steeds meer culturele instellingen die zich op specifieke doelgroepen richten.

4 februari 2016
10 voorbeelden van hoe culturele instellingen super specifieke doelgroepen bedienen

5 dingen die je moet weten over cultureel Brabant, volgens Marleen Hartjes

Maartje Vos-Swinkels vroeg dit keer Marleen Hartjes naar wat zij heeft geleerd over cultureel Brabant in haar functie als projectleider Special Guests bij het Van Abbemuseum in Eindhoven

30 november 2015
5 dingen die je moet weten over cultureel Brabant, volgens Marleen Hartjes

Expats en cultuur: werk aan de winkel

Welke rol kunnen culturele instellingen spelen om expats zich meer thuis te laten voelen? Deze vraag stelt Parktheater Eindhoven zich.

17 maart 2015
Expats en cultuur: werk aan de winkel

6 inspirerende voorbeelden van social innovation

Kristel en Simon zetten een aantal inspirerende voorbeelden van social innovation op een rij.

13 juni 2014
6 inspirerende voorbeelden van social innovation