Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Bestaat er zoiets als een vrouwelijke blik? Beperkte de positie van vrouwen hun rol in de cultuurgeschiedenis en wordt het belang ervan in ons huidige tijdgewricht eindelijk gewaardeerd? Welk perspectief biedt dit ons en wat is het belang van gendergelijkheid?

Geschreven door: Ton van der Linden

Institutionele barrières

Recent schreef Wieteke van Zeil dat er sinds enige jaren steeds vaker werk van vrouwen tezamen wordt getoond in exposities of beschreven in boeken, waarbij ze opmerkt dat dit niet altijd met een helder inhoudelijk doel gebeurt. Ze heeft het over het boek ‘Spiegel en palet’, en ‘Close Up’, een expositie in Basel. Van Zeil is blij met de aandacht voor vrouwelijke kunstenaars, een inhaalslag. Deze inhaalslag is begonnen met een essay van de Amerikaanse kunstcritica Linda Nochlin, uit 1971: ‘Why Have There Been No Great Women Artists?’ Dit essay stelt de institutionele barrières voor de beeldende kunsten, waarmee vrouwen in de westerse traditie historisch gezien werden geconfronteerd, aan de orde.

Illustratie door: Jessica Bacuna

Vrouwelijke kunstenaars

De belangstelling voor vrouwelijke kunstenaars is door het feminisme en recentelijk door #MeToo toegenomen. Musea opteren voor meer gendergelijkheid in aankopen en exposities, ook in Nederland. Zelfs veilinghuizen komen met veilingen waarin alleen kunst van vrouwen te koop is. In mei had Sotheby’s de primeur hiervan. Overigens, maar 2% van de gehele veilingomzet komt van kunst die door vrouwen is gemaakt en bijna de helft van die omzet komt van slechts vijf vrouwen. In Nederlandse museumcollecties is op dit moment maar 13 à 14% kunst van vrouwen te vinden, veelal in de depots. De toekomst ziet er anders uit, zo’n 70% van de kunststudenten is vrouw.Onlangs werd ook bekend dat het RKD en de Universiteit van Amsterdam, samen met musea, onderzoek gaan doen naar de inzet van vrouwen voor museale collecties in Nederland in de periode 1780-1980.

Andere waarden en metaforen tonen

Terug naar Van Zeil. Ze concludeert dat het niet een vermeende inherente eigenschap of kwaliteit is die belichte kunstenaars bindt. 'En zeker geen ‘feminiene’ stijl of materiaalbehandeling’. Ze delen hun ongekozen positie als vrouw in een wereld die van oudsher een systeem heeft opgebouwd om vrouwen kleiner te maken. Deze kunstenaars verhouden zich tot de mannelijke conventies van het zelfportret, maar tonen andere waarden en andere metaforen. Dat kan gezien en herkend worden door alle genders, en kan de norm uiteindelijk veranderen.

Vrouwelijke rolmodellen creëren

‘Vrouwelijke ontwerpers en architecten zijn historisch sterk in de minderheid. Ze waren er wel, ook in de bureaus van moderne iconen zoals Frank Lloyd Wright en Le Corbusier, maar ze hebben minder in de schijnwerpers gestaan. En zijn slechts beperkt opgenomen in de historische canon’, aldus Lara Schrijver, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Ze schrijft over het project Wiki Women Design van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), dat wil bijdragen aan het zichtbaar maken van vrouwelijke ontwerpers uit België.

Het project wil daarnaast vrouwelijke rolmodellen creëren. Sluitstuk van het project was een conferentie, waarin een sessie werd gewijd aan 'Feminist, decolonial and queer approaches to heritage.' Het vrouwenperspectief wordt in een intersectionele context geplaatst. Een oproep om 'de volledige diversiteit van de samenleving te omarmen – voortbouwend op generositeit in plaats van op rivaliteit en overheersing.’

Noodzaak voor andere perspectieven

Schrijver verwijst in haar artikel naar een gesprek met Reinier de Graaf van architectebureau OMA: ‘Ons beroep is niet genereus en moedigt ook geen solidariteit aan; architecten proberen elkaar voortdurend te ondermijnen.’ Schrijver is overtuigd van de noodzaak van verschillende aanvliegroutes; vanuit het vrouwelijke, het postkoloniale, en de queer studies. Ze brengen meervoudige verhaallijnen achter, onder en naast onze werkelijkheid aan de oppervlakte en bieden een opening naar een ‘anti-disciplinaire’ werkmodus. Deze kernwaarde van een anti-discipline ontleent ze aan De Graaf. En Schrijver ziet een bovenliggend doel. ’De noodzaak om de rol van architectuur en design te heroverwegen, wordt steeds urgenter als een vorm van zorg, niet alleen voor de menselijke samenleving, maar ook voor de planeet.’

'Ondanks de groei in het aantal vrouwelijke architectuurstudenten, blijft het aandeel vrouwelijke architecten in de branche zelf tot nu toe beperkt' Nathalie de Vries, BNA-voorzitter

Onderbelichte vrouwelijke bouwkundigen?

Op 4 juli 2018 organiseerde de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) de eerste Inclusieve Rondetafel met vrouwelijke architecten. In 2018 zijn 77% van de ingeschreven architecten in Nederland, mannen. Slechts 23% is vrouw volgens de Stichting Fonds Architectenbureaus. Ondanks de groei in het aantal vrouwelijke architectuurstudenten – de verdeling is inmiddels vrijwel 50/50 – blijft het aandeel vrouwelijke architecten in de branche zelf tot nu toe beperkt. Merel Pit schreef het boek ‘Mevrouw De Architect’, waarin ze zich af vraagt hoe het komt dat het werk van vrouwelijke bouwkundigen stelselmatig onderbelicht wordt. Toen ze aan het boek begon, bleek dat er weerzin was om eraan mee te werken. Men leek zich te schamen voor het stempel ‘vrouwelijke architect’.

Filmwereld

Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw ‘vermannelijkte’ het filmberoep. Er ontstonden mannenclubs waar vrouwen niet welkom waren. De creatieve vrijheid nam af, naarmate de financiële belangen toenamen. ‘Mannelijke’ eigenschappen als ‘natuurlijke autoriteit’ en ‘financiële kennis’ werden belangrijker geacht dan ‘vrouwelijke’ eigenschappen als ‘intuïtie’ en ‘emotie’, aldus Anke Brouwers in haar boek ‘Mooi zijn en zwijgen’.

In de ambitieuze documentaire Women Make Film van Mark Cousins wordt het (vergeten) aandeel van 183 vrouwen uit vijf continenten in dertien decennia filmgeschiedenis behandeld. Hij herinnert er ons aan dat de filmcanon veel te weinig films bevat die zijn gemaakt door vrouwelijke regisseurs. Op de vraag hoe dit komt, zegt ook Cousins: ’Vrouwen werden weerhouden van het maken van films en als ze dit toch deden werden hun films ondergewaardeerd, waardoor een standaard werd ontwikkeld die te mannelijk is.’ Met zijn project wil hij aan een jonge generatie vrouwelijke makers laten zien dat er wel degelijk een erfgoed is.

Andere kijk op beeld

Sacha Gertsik merkt op dat de hoofdstukken in de documentaire die gaan over het in beeld brengen van lichamen en seks, meer emotioneren dan andere. ’Is het omdat vrouwen dit anders in beeld brengen dan mannen? Nooit benoemt Cousins dat expliciet, maar je kunt het wel voelen. Juist op dit soort momenten maakt het je furieus dat veel van de filmmakers in deze film onbekend zijn gebleven. Wat hadden we allemaal nog meer van hen kunnen leren, over het maken van film en over de wereld?’

Gelukkig lijken de tijden te veranderen, maar volgens Gertsik is het belangrijk dat de manier waarop we naar film kijken en film onderwijzen, moet veranderen. 'Zolang de filmcanon voornamelijk bestaat uit mannelijke (en witte) filmmakers, zal de filmindustrie daar een afspiegeling van blijven.’

Andere kijk op beeld

Verandering is nodig

Tijdens het vorige Nederlands Film Festival werden de eerste resultaten van het onderzoek ‘Beter is nog niet goed’ naar genderongelijkheid in Nederlandse televisie- en filmindustrie, gepresenteerd. Daaruit blijkt onder meer dat bij de functies productie, regie en scenario de genderverhouding ongeveer een derde vrouw /twee derde man is.

Opvallend is dat de onderzoeksresultaten veel overeenstemmen met soortgelijke onderzoeken. Zoals dat van de European Audiovisual Observatory over de Europese feature film tussen 2015 en 2019 en een recent Amerikaans onderzoek van het Center for the Study of Women in Television and Film. Opmerkelijk is dat uit alle onderzoeken blijkt dat er meer vrouwen in de filmdocumentaire-sector dan in de fictiefilmsector werken.

Stemming

Ton van der Linden (documentalist Kunstloc Brabant) peilt in zijn maandelijkse column aan de hand van de actualiteit de stemming in kunst en samenleving. Al het cultuurnieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje, vind je in Trends & Ontwikkelingen op Kunstloc Brabant.

Trends & Ontwikkelingen

Diversiteit & inclusie

Prikkelarm cultuuraanbod: Genieten van kunst op jouw tempo en volume

Met een prikkelarm aanbod zetten culturele instellingen in Brabant zich in voor optimale toegankelijkheid voor iedereen.

11 juni 2024
Prikkelarm cultuuraanbod: Genieten van kunst op jouw tempo en volume

Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Nana van Moergestel en Neel Brans, over de bijzondere werkwijze van Dansnest in het project De Ader.

26 maart 2024
Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Drie Brabantse theatergezelschappen vertellen op welke manier ze inwoners betrekken.

26 februari 2024
Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Een gesprek tussen Saskia van Hulten, statenlid van PvdA in Noord-Brabant en kunstenaar Chilton Galimo.

27 december 2023
Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Het Participatiekoor brengt mensen met dementie en mantelzangers samen om te zingen.

19 december 2023
Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Theater De Lievekamp is er vóór en dóór je hele stad!

5 december 2023
Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Choreografisch platform Corpo Máquina maakt kunst en dans toegankelijker voor iedereen.

21 november 2023
Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Theatergezelschap Speels Collectief maakt theater toegankelijk voor iedereen.

7 november 2023
Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Kijk mee met organisatie De Vrolijkheid, wat kunstworkshops betekenen voor kinderen en jongeren in een azc!

17 oktober 2023
Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Kunstenaars breken het Indisch zwijgen en onderzoeken hun identiteit

Lisa Habets onderzoekt het verleden van haar Indische voorouders. Voor MESTmag sprak ze met Kim Pattiruhu, Yda Sinay en Storm Boender.

4 juli 2023
Kunstenaars breken het Indisch zwijgen en onderzoeken hun identiteit

Breken met oude kleding- en rolpatronen

In de tentoonstelling Nieuwe Patronen onderzoeken Paul van de Waterlaat en Haiko Sleumer het spanningsveld tussen kleding en identiteit.

8 juni 2023
Breken met oude kleding- en rolpatronen

Op naar een pluricultureel Brabant

Mounir Samuel schrijft over hoe kunst- en cultuurinstellingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de grote sociale vraagstukken van deze tijd.

6 juni 2023
Op naar een pluricultureel Brabant

Gehoor vinden bij een doof publiek

Voor doven en slechthorenden zijn er steeds meer initiatieven die (podium)kunsten toegankelijk maken. Vooral bij dans is er nog een wereld te winnen.

28 maart 2023
Gehoor vinden bij een doof publiek

Kunstenaars en nieuwkomers: “We zijn hetzelfde, we hebben alleen allemaal wat anders meegemaakt"

Ons land kent steeds meer nieuwkomers. Hoe is het om een volledig nieuw leven op te moeten bouwen in Nederland? En wat kan kunst hierin betekenen?

24 januari 2023
Kunstenaars en nieuwkomers: “We zijn hetzelfde, we hebben alleen allemaal wat anders meegemaakt"

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Stemming: Eerst gendergelijk, dan neutraal

Documentalist Ton van der Linden vraagt zich af hoe het staat met de gendergelijkheid in de beeldende kunst en de theatersector.

20 september 2022
Stemming: Eerst gendergelijk, dan neutraal

Brabantse theatermakers maken meer ruimte in hokjes

Theatermakers zijn als geen ander in staat om groepen mensen met elkaar te verbinden. MEST sprak met vier Brabantse theatermakers.

8 juni 2022
Brabantse theatermakers maken meer ruimte in hokjes

De kunstenaar als spiegel van de maatschappij

Een aantal ambitieuze Brabantse kunstenaars vertellen hoe zij een positieve impact maken.

19 mei 2022
De kunstenaar als spiegel van de maatschappij

De kracht van kunst: “Wanneer ik iets moois zie, heb ik de behoefte om dat vast te leggen"

Het vijfde portret in een reeks waarin Brabanders vertellen wat het maken van kunst met ze doet.

17 maart 2022
De kracht van kunst: “Wanneer ik iets moois zie, heb ik de behoefte om dat vast te leggen"

‘Om er voor iedereen te zijn, moeten we zelf ook iedereen zijn’

Willem Twee, poppodium 013, T*Agency en Schouwburg Concertzaal Tilburg over diversiteit en inclusie in de culturele sector. Hoe staat het ervoor?

15 maart 2022
‘Om er voor iedereen te zijn, moeten we zelf ook iedereen zijn’

Blog | En nu actie!

Liesbeth Jans wordt steeds bozer rond 8 maart. Kunstenaars worden uitgenodigd om mee te denken over van alles. En dan?

11 maart 2022
Blog | En nu actie!

Blog | Gemengde salade

Gisèle Mambre was gespreksleider bij het NICE café over kansengelijkheid in cultuureducatie, en schreef daarover deze gastblog.

10 maart 2022
Blog | Gemengde salade

Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Tijd voor actie is het allang. Gesprekken en bevindingen van de Werkplaats Op Verkenning.

9 maart 2022
Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Blog | Nu! Nu springen!

Adviseur Liesbeth Jans merkt dat de roep om creativiteit en verbeeldingskracht - waar juist de cultuursector in uitblinkt - luider is dan ooit.

25 januari 2022
Blog | Nu! Nu springen!

Blog | Een zoektocht naar antwoorden

Hoe kunnen we werken aan vernieuwing in en met de cultuursector? Adviseur Liesbeth Jans schrijft over deze zoektocht en licht een voorbeeld uit.

9 december 2021
Blog | Een zoektocht naar antwoorden

Stemming: een vrouwelijke blik in de kunst?

Bestaat de vrouwelijke blik in de kunst? Welke positie hadden én hebben vrouwen in de kunstwereld? Een terug-en vooruitblik op gender(on)gelijkheid.

30 november 2021
Stemming: een vrouwelijke blik in de kunst?

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Op Verkenning | Diversiteit & inclusie

Hoe kan de cultuursector diverser en inclusiever? Wij vroegen Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Kunta Wee Wee om op pad te gaan met deze vraag.

12 juli 2021
Op Verkenning | Diversiteit & inclusie

De urban scene a man’s world? Of toch niet?

Breaking, popping, hiphop, skaten; de urban culture in Brabant is ‘here to stay’. Drie vrouwen uit de urban scene aan het woord over hun passie.

19 mei 2021
De urban scene a man’s world? Of toch niet?

Musea Bekennen Kleur: hoe gaat het in Brabant?

Musea Bekennen Kleur is een initiatief voor diversiteit en inclusie in de museale wereld. De Pont, Van Abbemuseum en Stedelijk Museum Breda doen mee.

20 april 2021
Musea Bekennen Kleur: hoe gaat het in Brabant?

Culturele pioniers over expressie, innovatie en sociale verbinding

Rinse Staal en Tyrone Tjon a Loi, twee pioniers in de urban scene, vertellen meer over hun boodschap over hoe zij de toekomst zien.

14 januari 2021
Culturele pioniers over expressie, innovatie en sociale verbinding

Stemming: I am deliberate and afraid of nothing

In de maandelijkse column 'Stemming' schrijft Ton van der Linden, documentalist bij Kunstloc Brabant, over diversiteit en inclusie in de cultuursector.

10 december 2020
Stemming: I am deliberate and afraid of nothing

Modellen zélf aan zet in foto-expositie Power to the models

Voor zijn nieuwe expositie Power to the models geeft Jan de fotomodellen de macht in handen.

25 augustus 2020
Modellen zélf aan zet in foto-expositie Power to the models

Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Hoe pak je dat aan?

14 juli 2020
Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

iktoon: Margriet danst door heel Europa

Margriet heeft het syndroom van Down. Ze doet aan moderne dans en wordt door gezelschappen uit heel Europa uitgenodigd om te dansen.

25 juni 2020
iktoon: Margriet danst door heel Europa

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Nienke Helder strijdt voor de maatschappelijke positie van vrouwen

Met Sexual Healing pakt social designer Nienke Helder het probleem ‘seksuele disfuncties’ aan vanuit haar oogpunt als ervaringsdeskundige..

15 april 2020
Nienke Helder strijdt voor de maatschappelijke positie van vrouwen

Trends in events in festivalprovincie Brabant

Duurzaamheid, inclusiviteit, technologie, purpose-driven en een totaalbeleving zijn de trends in onze snelgroeiende festivalprovincie.

6 februari 2020
Trends in events in festivalprovincie Brabant

Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

Inclusiviteit realiseren is een constante zoektocht nodig naar ideeën en inzichten, vooral uit noodzaak om te overleven.

19 september 2019
Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

Durf jij je nog bloot te geven?

De Brabantse kunstenaar Charissa van Dijk vond een ingenieuze manier om de censuur op naaktheid online te ondermijnen.

27 augustus 2019
Durf jij je nog bloot te geven?

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Succesverhalen als inspiratie voor nieuwe Nederlanders

Zeventien jaar geleden kwam Diana J. Banks vanuit Suriname naar Nederland. Ze wilde graag aan het werk, maar liep tegen talloze obstakels aan.

22 november 2018
Succesverhalen als inspiratie voor nieuwe Nederlanders

Jeugdfonds Cultuur Brabant vergroot kansen voor alle kinderen

Sanne Hans, aka Miss Montreal is de nieuwste ambassadeur van het fonds dat kunst- en sportbeoefening mogelijk maakt kinderen en jongeren uit gezinnen die hiervoor te weinig geld hebben. Want ondanks dat Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. We nemen een kijkje bij de jonge Mitchell, die het podium mocht delen met de Nederlandse singer-songwriter.

7 november 2018
Jeugdfonds Cultuur Brabant vergroot kansen voor alle kinderen

Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

Corpo Máquina brengt kwetsbare jongeren op verschillende vlakken in beweging.

7 november 2018
Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

More Than Refugees: ‘Vluchteling zijn is niet je identiteit’

'More Than Refugees’ is een organisatie die jonge statushouders uit Den Bosch coacht bij de integratie in de Nederlandse samenleving.

5 oktober 2018
More Than Refugees: ‘Vluchteling zijn is niet je identiteit’

Zijn Brabantse musea toegankelijk genoeg?

Om musea toegankelijker en inclusiever te maken, zijn het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum gestart met het project STUDIO i.

22 maart 2018
Zijn Brabantse musea toegankelijk genoeg?

Geef een Toegift: verzacht armoede met een festivalticket

Podiumkunsten? Daar moet iedereen van kunnen genieten. Ook degenen die geen geld hebben voor een toegangskaartje.

20 maart 2018
Geef een Toegift: verzacht armoede met een festivalticket

Nee, bedankt!

Nadat Mabel Zwaan tijdens een concert werd lastiggevallen en dit deelde op Twitter, haakten binnen mum van tijd vier andere vrouwen uit de muziekindustrie aan en ontstond NO THANKS!

30 januari 2018
Nee, bedankt!

Take Me To The Sea

Vier vluchtelingen uit Syrië en drie uit Eritrea vertellen hun persoonlijke verhaal met behulp van poëtische teksten voor de tentoonstelling Take Me To The Sea in het Stedelijk Museum Breda.

22 januari 2018
Take Me To The Sea

Kunst en de acceptatie van transgenders

Hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan de acceptatie van transgenders? In dit artikel zetten we zes voorbeelden op een rij.

21 september 2017
Kunst en de acceptatie van transgenders

De nieuwe Brabander: wegwijs gemaakt door bibliotheken en culturele partijen

Bibliotheken en culturele partijen spelen een belangrijke rol in het wegwijs maken van de 'Nieuwe Brabanders'.

18 mei 2017
De nieuwe Brabander: wegwijs gemaakt door bibliotheken en culturele partijen

Kunst als bindmiddel: culturele initiatieven met vluchtelingen

Nu onze samenleving door het vluchtelingenvraagstuk steeds meer polariseert, blijkt kunst wederom een uitermate geschikt middel om uiteenlopende groepen met elkaar te verbinden.

28 juni 2016
Kunst als bindmiddel: culturele initiatieven met vluchtelingen

10 voorbeelden van hoe culturele instellingen super specifieke doelgroepen bedienen

Er zijn steeds meer culturele instellingen die zich op specifieke doelgroepen richten.

4 februari 2016
10 voorbeelden van hoe culturele instellingen super specifieke doelgroepen bedienen

5 dingen die je moet weten over cultureel Brabant, volgens Marleen Hartjes

Maartje Vos-Swinkels vroeg dit keer Marleen Hartjes naar wat zij heeft geleerd over cultureel Brabant in haar functie als projectleider Special Guests bij het Van Abbemuseum in Eindhoven

30 november 2015
5 dingen die je moet weten over cultureel Brabant, volgens Marleen Hartjes

Expats en cultuur: werk aan de winkel

Welke rol kunnen culturele instellingen spelen om expats zich meer thuis te laten voelen? Deze vraag stelt Parktheater Eindhoven zich.

17 maart 2015
Expats en cultuur: werk aan de winkel

6 inspirerende voorbeelden van social innovation

Kristel en Simon zetten een aantal inspirerende voorbeelden van social innovation op een rij.

13 juni 2014
6 inspirerende voorbeelden van social innovation