Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In zijn Stemming onderzoekt Ton van der Linden het spanningsveld tussen kunst, de culturele instellingen en de politiek. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? En hoe is dat in coronatijd?

Geschreven door: Ton van der Linden

Op 6 mei stond er een lezersbrief in De Volkskrant. Pianist Marko Fondse schreef: 'Het was minister Ingrid van Engelshoven (OCW) die, onder druk van de vakbonden, pleitte voor de Fair Practice Code in de cultuursector. Eén van de onderdelen daarvan is een eerlijke, marktconforme betaling van artiesten. En wat is het eerste dat gebeurt, nu de samenleving opengaat tijdens de Fieldlab-evenementen? De artiesten doen dit om niet of, zoals cabaretier Guido Weijers mij twitterde: ‘Belangeloos’.’ Fondse vond het schandalig. ‘Maar: het door de Fieldlab-evenementenorganisaties ontvangen subsidiegeld is gelabeld en mag louter worden uitgegeven aan gedragsonderzoek, niet aan gages en onkosten voor degene voor wie de mensen komen, de artiest.’ Fondse was ook niet te spreken over het gedrag van zijn collega’s. Dat zij ’hier belangeloos aan meewerken, is een dolk in de rug van de collegialiteit en solidariteit.’

 

Illustratie door: Martine Beetz

Politieke uitlatingen

Culturele instellingen reageerden nogal fel op de uitlatingen van minister de Jonge tijdens de persconferentie van 11 mei en eerder in de Tweede Kamer. ‘Absurde uitspraak’, zei museumdirecteur Ann Demeester in Buitenhof. Emile Schrijver, Joods Historisch Museum, noemde de uitspraak van de minister ‘een bewijs van onvermogen’. De uitspraak van de minister getuigde, volgens hem, van een gebrek aan inzicht van wat een museum biedt. Naast kunst wordt er ook aandacht besteed aan grote thema’s die de samenleving definiëren.

Geest verruiming summier?

Makers reageerden iets anders. ‘We leven inmiddels in een land waar wel naar hartenlust mag worden gewinkeld, maar onze geest nog maar heel summier wordt gevoed. Alleen galerieën mogen de deuren openen omdat ze, u raadt het al, worden gezien als winkel’, schreef theatermaker Dries Verhoeven. Hij steekt de hand in eigen boezem. ‘Al een tijd lang heerst er in de kunsten een verlammende angst om voor elitair te worden versleten. Kunstinstellingen en politici durven nauwelijks nog het essentiële belang van kunst te onderstrepen, doodsbang om daarbij Nederlanders met andere noden voor het hoofd te stoten’.

'We leven inmiddels in een land waar wel naar hartenlust mag worden gewinkeld, maar onze geest nog maar heel summier wordt gevoed' Theatermaker Dries Verhoeven

Angst voor kunst

Hij besluit met de oproep dat kunstenaars en instellingen zich kritischer zouden mogen opstellen richting een overheid die de kunst op de laatste plaats zet. Nelleke Noordervliet wil begrijpen waar de evidente minachting van de kunsten in Nederland vandaan komt. Ze denkt dat er angst heerst bij ‘de boven ons gestelden’. Angst voor de veelvormigheid en het ongrijpbare van kunst. ‘‘Het kan niet allemaal tegelijk’, zegt de timide Van Engelshoven’, merkt Noordervliet op. Nog geen twee dagen na de persconferentie sprak Toef Jaeger met de minister. Ze laat zich niet uit over de woorden van De Jonge. 'Cultuur vinden we juist ook in deze tijd belangrijk. En dat hebben we laten zien als je kijkt hoe cultuur financieel gesteund is. In totaal inmiddels 1,6 miljard’, zegt ze. Er is geen sprake van dédain voor de kunst, al vallen kunstuitingen dan in de categorie ‘niet-essentieel’.

Voer voor misverstanden

Minister de Jonge vindt het achteraf ‘ongelukkig’ dat de cultuursector in de wetgeving voor het toegangstesten is omschreven als niet-essentieel. De demissionair minister van Volksgezondheid zei tijdens een debat in de Eerste Kamer op 25 mei dat die term uit een advies van de Gezondheidsraad komt, maar dat het overnemen daarvan ‘voer voor misverstanden’ is geweest. Een column van Maxim Februari bracht hem op andere gedachten, zo zei de bewindsman. ‘Natuurlijk is cultuur essentieel, we kunnen niet zonder culturele uitingen.’ Volgens De Jonge is het werk van kunstenaars en theatermakers ‘wat het leven mooi maakt’ en hebben mensen het ook nodig om optredens te kunnen bijwonen in ‘zo groot mogelijke zalen’.

Illustratie door: Martine Beetz

Welkome steun

De cultuursector is inmiddels voor een deel geopend. Na de persconferentie over het derde steunpakket op 27 mei, een dag voor de bekendmaking van de versoepelingen per 5 juni, schreef de Taskforce culturele en creatieve sector dat de verlenging van de specifieke steun (landelijk en lokaal) urgent en zeer welkom is. ‘Groot punt van zorg blijft dat het geld om verschillende redenen niet terecht komt waar dat het hardst nodig is, namelijk bij zzp’ers, kunstenaars en de vrije producenten’. Dit wordt overigens beaamd door een onderzoek van de Boekmanstichting. [Het rapport stelt dat zonder de steun van de Rijksoverheid veel culturele organisaties, met name de meerjarig gesubsidieerde, diep in de rode cijfers zouden zijn beland.] Een snelle heropening van alle culturele instellingen is gewenst, zodat de opdrachtenstroom weer op gang kan komen en de steun kan doorvloeien in de hele keten (van instelling naar maker).

‘Groot punt van zorg blijft dat het geld om verschillende redenen niet terecht komt waar dat het hardst nodig is, namelijk bij zzp’ers, kunstenaars en de vrije producenten' Taskforce culturele en creatieve sector

Creatieve Coalitie

Op basis van het Boekmanrapport constateert de Creatieve Coalitie, dat ‘de flexibele schil’ het kind van de rekening is. En dat het trickle down beleid heeft gefaald. Uit eerder gedaan onderzoek van de Creatieve Coalitie blijkt dat niet meer dan een kwart van de zzp’ers in de culturele en creatieve sector voor een TOZO-2 of TOZO-3 uitkering in aanmerking kwam. De invoering van de ‘partnerinkomenstoets’ was daarvan de belangrijkste reden. En de helft van de zzp’ers kan geen aanspraak maken op de TVL omdat het bedrijfsadres niet overeen mag komen met het huisadres.

Werknemers met tijdelijke contracten betalen in de cultuursector wel een WW-premie, maar voldoen maar incidenteel aan de voorwaarden om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. De Creatieve Coalitie wil harde afspraken maken met de opdrachtgevers over het afrekenen over geannuleerde of te annuleren producten en waarborgen dat nieuwe steun doorvloeit in de keten. De Creatieve Coalitie pleitte al voor een eenmalig bedrag van 5.000 euro om al die getroffen werkenden te compenseren voor schade en niet ontvangen steun. Maar wat kunnen we van de politiek verwachten? Hebben de politici enig idee wat cultureel ondernemerschap inhoudt? Hoe de arbeidsmarkt eruit ziet?

Onderklasse of elite?

Behoren kunstenaars nog tot een onderklasse?, zoals Hans van Houwelingen, onlangs stelde. Dit naar aanleiding van een motie van BoerBurgerBeweging voor de oprichting van een kunstwerk voor het Tweede Kamergebouw. ‘Zo’n beeld moet natuurlijk geen miljoenenproject worden en dus wouden wij voorstellen om daar maximaal duizend euro aan uit te geven.’ [Ik moest onwillekeurig denken aan de Facebookactie van de toenmalige fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff, naar aanleiding van het nieuwe belsignaal, dat Mayke Nas componeerde voor de Tweede Kamer.]

Hoopvol is natuurlijk dat informateur Mariëtte Hamer op 20 mei sprak met vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector. Hamer is voorzitter van de SER, en onder haar voorzitterschap bracht de SER en de Raad voor Cultuur in januari 2016 de ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’ uit. Het startpunt van de Fair Practice Code. Is de analyse, dat politici van nu geen interesse meer hebben in kunst omdat zij zich door het electoraat laten leiden dat kunstenaars wegzet als elite, zoals cultuurfilosoof Kees Vuyk die maakt, correct?

Talkshow

Op 14 juni vindt er een talkshow plaats naar aanleiding van de publicatie ‘Cultuur in tijden van corona’. Met onder meer de vraag hoe het is om via culturele instellingen de financiële positie van kunstenaars te waarborgen.

Stemming

Ton van der Linden (documentalist Kunstloc Brabant) peilt in zijn maandelijkse column aan de hand van de actualiteit de stemming in kunst en samenleving. Al het cultuurnieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje, vind je in Trends & Ontwikkelingen op Kunstloc Brabant.

Trends en ontwikkelingen

corona

Het publiek vindt langzaam haar weg terug naar de Brabantse theaters

De theaters kampen met een lagere bezetting dan vóór de pandemie. Geldt dat ook voor de theaters in Brabant? En hoe kijken zij naar de toekomst?

19 mei 2022
Het publiek vindt langzaam haar weg terug naar de Brabantse theaters

Afstuderen na een coronastudie: “Ik heb op mijn kamer zitten knutselen”

Drie studenten vertellen over hun opleiding, studeren in tijden van corona, hun afstudeerproject en ambities.

16 mei 2022
Afstuderen na een coronastudie: “Ik heb op mijn kamer zitten knutselen”

Hoe geven Brabantse instellingen jong talent een podium?

Hoe vinden jonge talenten de weg naar de spotlights? Het Noordbrabants Museum, Music Hub Brabant en Sarah Neutkens en Jesse Fischer aan het woord.

5 april 2022
Hoe geven Brabantse instellingen jong talent een podium?

Stemming: De toekomst na corona, hoe wint de cultuursector haar publiek terug?

De toekomst, voorbij corona. Of een toekomst, met corona. In ieder geval moet de cultuursector het publiek weer terugwinnen. En hoe gaan we dat doen?

20 januari 2022
Stemming: De toekomst na corona, hoe wint de cultuursector haar publiek terug?

Digitale innovatie tijdens de pandemie: een blijvend fenomeen

Is de digitale ontwikkeling die de COVID-19 crisis veroorzaakte het begin van een duurzame omgang met digitalisering voor de kunst- en cultuursector?

13 januari 2022
Digitale innovatie tijdens de pandemie: een blijvend fenomeen

Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Directeur Henri Swinkels over de weerbaarheid van makers, kunstenaars en de gehele culturele sector. Ook benadrukt hij het belang van perspectief.

21 december 2021
Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Ouderen aan de maak met projecten ontstaan door corona

Corona inspireerde om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan met creativiteit. In de eerste lockdown ontstonden verschillende initiatieven.

6 december 2021
Ouderen aan de maak met projecten ontstaan door corona

Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pien Kuijpers

Voor Brabantse afstudeerders zag het laatste jaar er wel iets anders uit. Hoe ging dat? Afstuderen in coronatijd? Pien Kuijpers vertelt erover.

7 september 2021
Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pien Kuijpers

Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pau Li Liem

Voor Brabantse afstudeerders zag afstuderen vanwege de pandemie er dit jaar wat anders uit. Hoe ging dat? En wat zijn de plannen? Pau Li Liem vertelt.

30 augustus 2021
Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pau Li Liem

Een maand na de heropening van de culturele sector: een terugblik

Museum Jan Cunen, Muziekgebouw Eindhoven, en Kaia Vercammen, danser bij de Stilte, vertellen over de heropening van de culturele sector.

13 juli 2021
Een maand na de heropening van de culturele sector: een terugblik

Blog: Cureren in coronatijd: terug naar de tekentafel

Junior conservator bij het Noordbrabants Museum, Charlotte Hoitsma, neemt je mee in het conservatorschap en in hoe ze in coronatijd te werk gaat.

8 juli 2021
Blog: Cureren in coronatijd: terug naar de tekentafel

De festivalformats van STRP, Boulevard en Festival Cement

Festival Cement, STRP, en Boulevard Festival delen hun ervaring met de (on)mogelijkheden van het organiseren van een festival tijdens een pandemie.

6 juli 2021
De festivalformats van STRP, Boulevard en Festival Cement

Column: De rol van kunstvakdocenten in de pandemie

Wat is de invloed van de pandemie op het werk van kunstvakdocenten? Docent en onderzoeker Mirjam van Tilburg bespreekt het in haar column.

1 juli 2021
Column:  De rol van kunstvakdocenten in de pandemie

Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Project Studio Linie is opgezet om de kunst die gemaakt is bij Witte Rook naar de wijk te brengen. Lees in deze blog hoe dat ging in Breda.

15 juni 2021
Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Stemming: Essentieel, de kunstenaars, de culturele instellingen en de politiek

Documentalist Ton van der Linden onderzoekt in deze Stemming de verhouding tussen kunst, culturele instellingen en politieke uitingen.

10 juni 2021
Stemming: Essentieel, de kunstenaars, de culturele instellingen en de politiek

Foto-expo ‘wat kunnen we doen?’: de corona-ervaring door de ogen van kunstenaars en ziekenhuispersoneel

Mariëlle en Fides Lapidaire's expo in het Jeroen Bosch Ziekenhuis laat de corona-ervaring door de ogen van kunstenaars en ziekenhuispersoneel zien.

8 juni 2021
Foto-expo ‘wat kunnen we doen?’: de corona-ervaring door de ogen van kunstenaars en ziekenhuispersoneel

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Puzzelen met programmering - Cultuur in tijden van corona

Hoe passen culturele instellingen de stukjes van de programmapuzzel in elkaar? Theater de Kring, Het Noordbrabants Museum en de Effenaar aan het woord over hun programmering.

13 mei 2021
Puzzelen met programmering - Cultuur in tijden van corona

Stemming: Een-op-een, over kunstbeleving en de omgeving

Hoe is de kunstbeleving veranderd door deze coronatijd? Documentalist Ton van der Linden ging op onderzoek uit.

11 mei 2021
Stemming: Een-op-een, over kunstbeleving en de omgeving

Nieuwe samenwerkingen en omdenken: zo overleven expositieruimten de coronatijd

Hoe gaan expositieplekken in Brabant om met deze roerige tijden? En hoe kijken ze terug op afgelopen jaar? Vier culturele hotspots aan het woord.

4 mei 2021
Nieuwe samenwerkingen en omdenken: zo overleven expositieruimten de coronatijd

Jungle by Night in coronatijd in 013: ‘Positief gestemd, negatief getest’

Hoe is het om naar een testevenement in coronatijd te gaan? Simone Vos ging met een negatieve coronatest op zak naar Jungle by Night in 013.

28 april 2021
Jungle by Night in coronatijd in 013: ‘Positief gestemd, negatief getest’

Lichtpuntjes in duistere coronatijden voor Richard van Kruysdijk

Welk effect heeft de coronacrisis op muzikant en visueel artiest Richard van Kruysdijk? Richard over zijn project Dead Lights en meer lichtpuntjes.

16 maart 2021
Lichtpuntjes in duistere coronatijden voor Richard van Kruysdijk

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders.

12 maart 2021
Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Hoe maak je een film in coronatijd?

Sex Sells is een van de eerste korte fictiefilms die geproduceerd werd aan de hand van het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. Hoe was dat?

28 januari 2021
Hoe maak je een film in coronatijd?

Hoe is het nu met…de Stilte, de Verkadefabriek en De Pont?

Hoe kijken Alex Havadi-Nagy (de Stilte), Karlijn Gerritsen (de Verkadefabriek) en Hedwig Zeedijk (De Pont) terug op de afgelopen maanden?

20 januari 2021
Hoe is het nu met…de Stilte, de Verkadefabriek en De Pont?

De opkomst van raamkunst in Brabant

In het Brabantse straatbeeld zie je steeds vaker kunstwerken en volledige exposities in ramen. MEST maakte een tocht langs verschillende initiatieven.

17 december 2020
De opkomst van raamkunst in Brabant

Deel je ervaringen met de coronacrisis

Voor het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis willen we dieper in gesprek met een aantal instellingen, kunstenaars en makers.

15 december 2020
Deel je ervaringen met de coronacrisis

Wandelend aan de toekomst werken: Vera Hofman maakt de wereld een stukje mooier

Dirigente, fluitiste en maker Vera Hofman wandelde in augustus tweehonderd kilometer door Noord-Brabant en Limburg, onder het mom van Walk & Talk.

26 november 2020
Wandelend aan de toekomst werken: Vera Hofman maakt de wereld een stukje mooier

COVID-19: cultuur van verandering, of verandering van cultuur?

Docent/ onderzoeker Marco van Leeuwen beschrijft zes strategieën voor de culturele sector die na de lockdown tot een snelle hergeboorte kunnen leiden.

12 november 2020
COVID-19: cultuur van verandering, of verandering van cultuur?

Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Met een tussentijds onderzoek als aanvulling op de Waarde van cultuur brengen we de gevolgen voor de cultuursector in beeld.

11 november 2020
Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Op maat en afstand: hoe theaters en voortgezet onderwijs in coronatijd samenwerken

Hoe komt, in een tijd waarin theaters en middelbare scholen plannen voor theaterbezoek maken en bijschaven, theater tóch bij de leerlingen?

10 november 2020
Op maat en afstand: hoe theaters en voortgezet onderwijs in coronatijd samenwerken

Signalement: Brabantse makers in tijden van corona

Hoe gaan Brabantse makers om met de crisis? Documentalist Ton van der Linden schrijft erover in zijn maandelijkse column.

16 oktober 2020
Signalement: Brabantse makers in tijden van corona

Een hybride experiment: Playgrounds The Art Department 2020

Dit jaar vond Playgrounds The Art Department plaats in hybride setting. Drie sprekers, die er live bij waren in Eindhoven, vertellen hun verhaal.

15 oktober 2020
Een hybride experiment: Playgrounds The Art Department 2020

Cultuureducatie als middel en doel in coronatijd in gemeente Meierijstad

Hoe gaan intermediairs van Cultuurkade Meierijstad om met de gevolgen van de coronacrisis? En hoe zien ze de toekomst van cultuureducatie?

6 oktober 2020
Cultuureducatie als middel en doel in coronatijd in gemeente Meierijstad

Blog | Het gesprek rondom de dood

Wat kun je zelf doen in deze angstige tijden? Adviseur Atty Bax laat zich inspireren door Dirk de Wachter om het gesprek over de dood aan te gaan.

1 september 2020
Blog | Het gesprek rondom de dood

Crisis en cultureel ondernemerschap

Exposities worden afgelast en galeries sluiten hun deuren. Hoe ga je als kunstenaar te werk in tijden van crisis?

13 augustus 2020
Crisis en cultureel ondernemerschap

Afstuderen in tijden van corona: Fleur van den Akker

Vanwege het coronavirus ziet afstuderen er dit jaar anders uit dan normaal. Hoe gaat dat er precies aan toe bij Brabantse academies in de kunsten?

4 augustus 2020
Afstuderen in tijden van corona: Fleur van den Akker

Afstuderen in tijden van corona: Angelina Stavela

Vanwege het coronavirus ziet afstuderen er dit jaar anders uit dan normaal. Hoe gaat dat er precies aan toe bij Brabantse academies in de kunsten?

28 juli 2020
Afstuderen in tijden van corona: Angelina Stavela

Afstuderen in tijden van corona: Wouter van der Giessen

Vanwege het coronavirus ziet afstuderen er dit jaar anders uit dan normaal. Hoe gaat dat er precies aan toe bij Brabantse academies in de kunsten?

22 juli 2020
Afstuderen in tijden van corona: Wouter van der Giessen

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Hoe houd je een mooie theaterbeleving op 1,5 meter afstand?

De magie van een theaterbezoek behouden én zorgen voor een veilige omgeving; voor die uitdaging staan theaters en andere culturele instellingen.

28 mei 2020
Hoe houd je een mooie theaterbeleving op 1,5 meter afstand?

Het 1,5 meter-museum: Hoe ziet dat eruit?

Op 1,5 meter afstand van elkaar naar kunst kijken: vanaf 1 juni is dat het ‘nieuwe normaal’ en mogen musea hun deuren weer openen.

22 mei 2020
Het 1,5 meter-museum: Hoe ziet dat eruit?

Corona protocollen en maatregelen

Overzicht van de verschillende maatregelen, uitzonderingen, protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

19 mei 2020
Corona protocollen en maatregelen

Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Culturele instellingen in Noord-Brabant lijden 15 miljoen euro schade, tot nu toe. Emmanuel Naaijkens bevroeg onze adviseur Teun van Irsel over zijn bevindingen.

6 mei 2020
Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020
De herontdekking van creativiteit

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Vloggen, bloggen nu nog urgenter

Er zijn steeds meer mogelijkheden om op een toegankelijke manier ook thuis cultuur tot je te nemen.

9 april 2020
Vloggen, bloggen nu nog urgenter

Brabantse musea bieden troost en vermaak in tijden van corona

Nu de musea vanwege het coronavirus hun deuren moeten sluiten, polste MEST hoe het een aantal Brabantse musea tot nu toe vergaat.

26 maart 2020
Brabantse musea bieden troost en vermaak in tijden van corona

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020
Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020
Corona Impactloket

Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Maatregelingen voor ondernemend Nederland verzacht ook pijn in de culturele sector.

18 maart 2020
Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

17 maart 2020
Corona steunregelingen

Coronacrisis raakt culturele sector hard

Musea en theaters sluiten hun deuren en culturele evenementen worden en masse afgezegd. Hoe kunnen we het culturele veld steunen in deze tijd?

13 maart 2020
Coronacrisis raakt culturele sector hard

Bijeenkomsten boven 25 personen t/m 16 maart afgelast

Voor Brabant gelden sinds gisterenavond aangescherpte richtlijnen in verband met het Covid-19-virus. Conform deze richtlijnen annuleert Kunstloc Brabant alle bijeenkomsten met meer dan 25 personen tot en met 16 maart. 

10 maart 2020
Bijeenkomsten boven 25 personen t/m 16 maart afgelast