Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Cultuur en sociaal domein: een uitdagende samenwerking

Verbinding, informatie, samenwerken, inspiratie, kennis, netwerken, contact… Genoeg redenen werden genoemd voor het treffen van elkaar bij deze bijeenkomst. Een bijeenkomst over cultuurparticipatie in Zuid-Nederland om met elkaar te sparren over de samenwerking tussen cultuur en sociaal domein in Zuid-Nederland. Het ging over het hoe en waarom. Of in dit geval: eerst het waarom, en daarna het hoe. En over het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

De onderwerpen die deze middag centraal stonden: Hoe kunnen we de synergie tussen cultuur en sociaal domein vergroten? Welke belangen spelen, wat heb je nodig voor een waardevolle samenwerking en wat kan het Fonds voor Cultuurparticipatie hierin betekenen?

Gedeelde ambities

De bijeenkomst begon met een lunch waar al volop gespard werd door de 100 professionals uit het culturele en/of het sociale domein. De gesprekken gingen over het belang van samenwerking, over gedeelde ambities en wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

Gedeelde ambities
Gedeelde ambities

Samen cultuurmaken verbreden

Dagvoorzitter Warner Werkhoven opende de middag. Wat verstaan we onder cultuurparticipatie? En welke rol speel jij in dit domein? Het FCP gaf vervolgens een presentatie over de aanloopregeling ‘Samen Cultuurmaken Verbreden’ en de nieuwe meerjarige regeling Cultuurparticipatie: een programma om samenwerking tussen cultuur en sociaal domein te stimuleren. 

Ook werden drie organisaties gepresenteerd die vandaag als referent op gingen treden tijdens de werksessies. Vanuit elke provincie was er een organisatie aanwezig die een goed voorbeeld was van samenwerking tussen cultuur en sociaal domein: Pennywafelhuis (Zeeland), Corpo Máquina (Noord-Brabant) en Special Arts (landelijke organisatie die in Limburg een project heeft uitgevoerd). 

 

presentatie Samen Cultuurmaken Verbreden

Samen cultuurmaken verbreden
Samen cultuurmaken verbreden

Het belang van samenwerken

Daarna door in drie groepen: in het eerste uur werd er gefocust op het belang van samenwerken. Wat is jouw ambitie en hoe kan een ander je helpen je doel te bereiken? Als je dat weet én je kunt het helder verwoorden, dan ben je al een flinke stap in de richting van een goede samenwerking. Op persoonlijk vlak bleek het eenvoudig om te benoemen wat belangrijk is: Gelijkheid, solidariteit, plezier en respect waren veel genoemde woorden. Het werd een stuk lastiger toen we het gingen hebben over wat je als organisatie belangrijk vindt, wat je wil bereiken en wat samenwerking jou concreet op kan leveren. Men was het wel eens over het belang van samenwerking: samen kun je efficiënter werken, heb je meer kennis, meer zichtbaarheid, een breder aanbod en een sterkere lobby.  Ook werden een aantal randvoorwaarden genoemd zoals inzicht krijgen in het belang van de ander, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, een flexibele houding en oog voor de (on)mogelijkheden van de ander.

Lees meer over het tot stand brengen van een succesvolle samenwerking

Vragen en aanbevelingen

In de tweede werksessie werd er eerst gesproken met de referenten. Hoe is bij hen de samenwerking tot stand gekomen? Wie nam initiatief, wat was de rolverdeling en hoe was de financiering geregeld? Vervolgens zoomden we in op de regeling cultuurparticipatie van het FCP. Samen formuleerden we vragen en aanbevelingen op onderwerpen als criteria, ondersteuning, verantwoording en proces. Alle vragen en aanbevelingen worden door Warner, Josephine en Evelien van Kunstloc Brabant gebundeld en zullen spoedig online komen. 

Tot slot

Aan het einde van de middag keken we samen terug naar wat de dag had gebracht en werden de meest prangende vragen en aanbevelingen gedeeld met het FCP. Is er bijvoorbeeld ondersteuning mogelijk bij het schrijven van een aanvraag, wat houdt ‘vernieuwend’ in en mag een project ook mislukken?

Op het snijvlak tussen cultuur en het sociaal domein gebeuren bijzondere dingen. Mooi dat we met deze bijeenkomst meer inzicht hebben gekregen in hoe we dat samen voor elkaar kunnen krijgen.  

Tot slot

Waarom deze bijeenkomst?

We staan aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode. Cultuurparticipatie staat bij het rijk, de provincies én de gemeenten hoog op de agenda. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkelt momenteel zelfs een meerjarenregeling Cultuurparticipatie. Om de planvorming zoveel mogelijk samen met het veld te kunnen doen worden er op verschillende plekken in het land bijeenkomsten georganiseerd om input te geven op deze regeling en tegelijkertijd samen te achterhalen wat er nodig is om samenwerking tussen cultuur en sociaal domein zo waardevol mogelijk te maken. In Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) vond een bijeenkomst plaats op donderdag 5 maart in Tilburg. Lees hier meer over de aanleiding van deze bijeenkomst. 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Kunstloc Brabant, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Cultuurkwadraat, Huis voor de Kunsten Limburg, en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer weten over de samenwerking tussen cultuur en sociaal domein?

Neem contact met ons op.