Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe staat het met de gendergelijkheid in de beeldende kunst en de theatersector? Onlangs verscheen een rapport over de beloning van vrouwelijke beeldende kunstenaars. En er kwamen twee onderzoeken uit over de positie van de vrouw in de theatersector. Een rapport werd uitgevoerd voor de VSCD met de blik op toekomstige genderneutrale toneelprijzen.

Geschreven door: Ton van der Linden

Pionier

In augustus overleed Liesbeth Brandt Corstius op 81-jarige leeftijd. NRC noemde haar een pionier. Als directeur van toenmalige Gemeentemuseum Arnhem, nu Museum Arnhem, was ze een groot voorvechtster voor de positie van vrouwelijke kunstenaars. Vanaf haar aanstelling in 1982 was het haar beleid om voor minimaal de helft van de aankopen en tentoonstellingen werk van vrouwen te kiezen. Het Arnhemse museum noemt haar een ‘moedige museumdirecteur’. In mei van dit jaar interviewde De Volkskrant Brandt Corstius nog. Ook over de hoon die haar lang ten deel viel.

Glazen plafond

In allerlei artikelen over gendergelijkheid duikt het begrip ‘glazen plafond’ op. Ook in de beeldende kunst. In 2017 publiceerde de Maastricht University en Artnet het rapport Glass Ceilings in the Art Market over de man-vrouw verhouding in de beeldende kunstmarkt. De vrouw die de term ‘glass ceiling’ in de jaren zeventig voor het eerst hanteerde, Marilyn Loden, overleed een week voor Brandt Corstius. Het glazen plafond omvat een metafoor “die de onzichtbare barrières aanduidt, die worden gevormd door gedragsvooroordelen en organisatorische vooroordelen (vaak door mannen), die vrouwen tegenhouden in het verkrijgen van topfuncties binnen bedrijven en overheidsdiensten. Er wordt gesproken over een glazen plafond, omdat het te onderscheiden valt van andere, zichtbare barrières als ervaringseisen en opleidingseisen.” Gendergelijkheid gaat natuurlijk verder dan de toegang tot topfuncties.

Illustratie door: Jill Heesbeen

Gendergelijkheid wereldwijd

Het is bar gesteld met de gendergelijkheid wereldwijd, zo blijkt uit een onderzoek van de Verenigde Naties, dat onlangs werd gepubliceerd. Het bereiken van volledige gendergelijkheid, een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), kan bijna 300 jaar duren als het huidige tempo van vooruitgang aanhoudt.

‘Een nog onverteld verhaal’

In het voorwoord van ‘Een nog onverteld verhaal’, een recent onderzoek van Women Inc. en ABN AMRO, staat te lezen dat in Nederland de aandacht voor inclusiviteit en kansengelijkheid groeit. Ook in de kunstsector – en specifiek in de beeldende kunst - is deze discussie gestart, bijvoorbeeld over de man-vrouwverhoudingen in musea en de positie van vrouwelijke kunstenaars. “Dat dit hard nodig is blijkt uit dit verkennende onderzoek: de ondervertegenwoordiging van (kunst gemaakt door) vrouwen is een rode draad die door nagenoeg de gehele kunstsector loopt, van de opleiding tot aan het museum. Net als in de gehele maatschappij spelen thema’s als representatie, beloning en onbewuste vooroordelen (bias) hierbij een belangrijke rol”. In het rapport o.m. deze ontluisterende feiten: vrouwen krijgen gemiddeld een derde minder voor hun kunst dan mannen, en vrouwen hebben vaker naast hun kunstenaarschap een tweede baan, maar ondanks dat ligt hun bruto jaarinkomen gemiddeld 5.000 euro lager. Niet alleen de loonkloof komt aan bod, ook de representatie van vrouwelijke kunstenaars op tentoonstellingen en in collecties is onderzocht. Musea worden aangeduid als belangrijke ‘gamechangers’. Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, zegt in NRC dat de Nederlandse musea nog een lange weg te gaan hebben. Dat die representatie in musea er niet goed uitziet, bleek al uit een onderzoek van De Volkskrant, in december 2019.

"Dat is zo treffend – dat actrices geleerd wordt meer bezig te zijn met hoe ze eruit zien dan wat ze inhoudelijk staan te doen." Lotte Dunselman
Illustratie door: Jill Heesbeen

‘Maar mijn haar zat wel goed’

In maart werd Lotte Dunselman geïnterviewd door NRC. Ze is artistiek leider van het nieuwe Productiehuis Mevrouw Ogterop, vernoemd naar de eerste vrouwelijke schouwburgdirecteur van Nederland, in Meppel. Haar eerste voorstelling was : ‘Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed’, over de rol en representatie van de vrouw in de theatersector en daarbuiten. “De titel komt van een flard van een foyergesprek dat schrijver Magne van den Berg eens hoorde. Dat is zo treffend – dat actrices geleerd wordt meer bezig te zijn met hoe ze eruit zien dan wat ze inhoudelijk staan te doen. In de theatersector merk je dat de macht nog steeds bij mannen ligt, er zijn meer mannenrollen, er zijn meer mannelijke regisseurs en schrijvers, de directies van de grote gezelschappen bestaan voor het overgrote deel uit mannen. Wat dat betreft was het echt mijn redding dat we bij theatergroep ECHO steeds onze eigen teksten lieten schrijven – anders had ik nog steeds alleen maar de hoer gespeeld of brieven opgebracht.”

Twee onderzoeken naar de positie van vrouwen in de theatersector

Haar woorden worden onderschreven door een onderzoek van Theaterkrant en De Toneelmakerij, een initiatief van Nikki Kuis, naar de positie van vrouwen in de sector en het heersende vrouwbeeld in het Nederlandse theater. Ook dit onderzoek stemt niet bepaald vrolijk. Opvallend is dat zo’n twee derde van de teksten die gespeeld worden door de BIS-gezelschappen is geschreven door mannen. De BIS-toneelgezelschappen lopen hierin achter op het jeugdtheater. Het volwassen toneel, dat meer geld heeft, meer voorstellingen maakt, een groter publiek bereikt en nog altijd meer prestige heeft. De onderzoekers zijn optimistisch. Ze zien meer invloedrijke vrouwelijke regisseurs- en schrijvers – ook bij de BIS-gezelschappen – die openlijk een feministische agenda voeren. Zie ook het artikel van Herien Wensink in De Volkskrant, 17 maart 2022. De onderzoekers tekenen er wel bij aan dat er voornamelijk verbetering zichtbaar is voor witte vrouwen. Tijdens de voorbije editie van het Nederlands Theater Festival presenteerde de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) een onderzoek naar de genderindeling van de VSCD Toneelprijzen. Er worden jaarlijks prijzen uitgereikt voor de meest indrukwekkende dragende en bijdragende rollen voor mannen en voor vrouwen. De vereniging onderschrijft meer diversiteit en inclusie in de gehele theatersector. En daarom wil men de genderindeling van de Toneelprijzen heroverwegen, met oog voor de historie van de prijzen én de impact van eventuele veranderingen. Het onderscheid in gender is gezien de maatschappelijke ontwikkelingen niet meer vanzelfsprekend, stelt de VSCD. De onderzoekers keken o.m. naar de gevolgen voor vrouwen, als de toneelprijzen genderneutraal zouden worden, en naar boekenprijzen, die niet zijn uitgesplitst naar mannen en vrouwen. De twee genoemde onderzoeken geven een goed beeld van de gendergelijkheid in de theaterwereld. Uit het VSCD onderzoek blijkt o.m. dat mannen meer hoofd- en bijrollen hebben en dat de loopbaankansen van actrices, naarmate ze ouder worden, afnemen.

"In een landschap waarin vrouwen minder kansen krijgen, zul je dat terugzien in de winnaars van prijzen." Simon van den Berg

Genderneutrale prijzen

Simon van den Berg keek naar de veertien belangrijkste niet-gegenderde theaterprijzen (die niet voor producties bedoeld zijn) over de periode 2000-2021. Van de 235 winnaars was bijna 55 procent man en minder dan 37 procent vrouw, 20 prijzen waren voor gemengde teams of samenwerkingen. “In een landschap waarin vrouwen minder kansen krijgen, zul je dat terugzien in de winnaars van prijzen. Maar prijzen, als belangrijkste verdelingsmechanisme voor prestige in de kunst, hebben zelf ook weer grote invloed op wie kansen krijgt”, besluit hij. Hij verwijst in zijn artikel ook naar het Nederlands Film Festival. Dat schafte de aparte Gouden Kalveren voor acteurs en actrices radicaal af – en vervolgens wonnen vorig jaar alleen mannen. Dat was dit jaar ook het geval tijdens de uitreiking van de Vlaamse filmprijzen, de Ensors. Veerle Baetens, genomineerd voor haar rol in ‘Dealer’, merkte op dat er eerst voor gezorgd moet worden dat er evenveel interessante vrouwenrollen komen als mannenrollen, én evenveel vrouwenrollen als mannenrollen, zodat eindelijk eerlijk geconcurreerd kan worden. Trouw sprak n.a.v. het VSCD onderzoek met een aantal actrices.

Genderneutrale prijzen

Manoushka Zeegelaar Breeveld is voorstander van genderneutrale prijzen: “In de theaterwereld zijn nu mensen opgestaan die durven te zeggen dat ze man noch vrouw zijn. En die willen geen prijs voor hun gender, maar voor hun vakmanschap. Terecht. Ik moet er ook niet aan denken dat er een toneelprijs voor de beste acteur van kleur zou komen. Het gaat om een gelijkwaardig speelveld voor iedereen. Genderinclusieve prijzen kunnen daarbij helpen.” Maryam Hassouni daarentegen vindt het geen goed idee om de prijscategorie voor vrouwen op te offeren voor een weliswaar belangrijk maatschappelijk belang. Hassouni : “En wat houdt genderneutraliteit precies in? Gaat het over de acceptatie en integratie van non-binairen? Of mag er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen mannen en vrouwen? Ik denk dat we eerst deze vraag moeten beantwoorden voordat we klakkeloos allerlei beslissingen nemen, want dat gaat ten koste van vrouwen en in het bijzonder van mensen met een andere afkomst.” Over het aanpassen van de Toneelprijzen vanaf volgend seizoen zal het bestuur van de VSCD in een later stadium beslissen.

Stemming

Ton van der Linden (documentalist Kunstloc Brabant) peilt in zijn maandelijkse column aan de hand van de actualiteit de stemming in kunst en samenleving. Al het cultuurnieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje, vind je in Trends & Ontwikkelingen op Kunstloc Brabant.

Trends & Ontwikkelingen

Inclusie

Prikkelarm cultuuraanbod: Genieten van kunst op jouw tempo en volume

Met een prikkelarm aanbod zetten culturele instellingen in Brabant zich in voor optimale toegankelijkheid voor iedereen.

11 juni 2024
Prikkelarm cultuuraanbod: Genieten van kunst op jouw tempo en volume

Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Nana van Moergestel en Neel Brans, over de bijzondere werkwijze van Dansnest in het project De Ader.

26 maart 2024
Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Drie Brabantse theatergezelschappen vertellen op welke manier ze inwoners betrekken.

26 februari 2024
Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Een gesprek tussen Saskia van Hulten, statenlid van PvdA in Noord-Brabant en kunstenaar Chilton Galimo.

27 december 2023
Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Het Participatiekoor brengt mensen met dementie en mantelzangers samen om te zingen.

19 december 2023
Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Theater De Lievekamp is er vóór en dóór je hele stad!

5 december 2023
Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Choreografisch platform Corpo Máquina maakt kunst en dans toegankelijker voor iedereen.

21 november 2023
Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Theatergezelschap Speels Collectief maakt theater toegankelijk voor iedereen.

7 november 2023
Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Kijk mee met organisatie De Vrolijkheid, wat kunstworkshops betekenen voor kinderen en jongeren in een azc!

17 oktober 2023
Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Kunstenaars breken het Indisch zwijgen en onderzoeken hun identiteit

Lisa Habets onderzoekt het verleden van haar Indische voorouders. Voor MESTmag sprak ze met Kim Pattiruhu, Yda Sinay en Storm Boender.

4 juli 2023
Kunstenaars breken het Indisch zwijgen en onderzoeken hun identiteit

Breken met oude kleding- en rolpatronen

In de tentoonstelling Nieuwe Patronen onderzoeken Paul van de Waterlaat en Haiko Sleumer het spanningsveld tussen kleding en identiteit.

8 juni 2023
Breken met oude kleding- en rolpatronen

Op naar een pluricultureel Brabant

Mounir Samuel schrijft over hoe kunst- en cultuurinstellingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de grote sociale vraagstukken van deze tijd.

6 juni 2023
Op naar een pluricultureel Brabant

Gehoor vinden bij een doof publiek

Voor doven en slechthorenden zijn er steeds meer initiatieven die (podium)kunsten toegankelijk maken. Vooral bij dans is er nog een wereld te winnen.

28 maart 2023
Gehoor vinden bij een doof publiek

Kunstenaars en nieuwkomers: “We zijn hetzelfde, we hebben alleen allemaal wat anders meegemaakt"

Ons land kent steeds meer nieuwkomers. Hoe is het om een volledig nieuw leven op te moeten bouwen in Nederland? En wat kan kunst hierin betekenen?

24 januari 2023
Kunstenaars en nieuwkomers: “We zijn hetzelfde, we hebben alleen allemaal wat anders meegemaakt"

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Stemming: Eerst gendergelijk, dan neutraal

Documentalist Ton van der Linden vraagt zich af hoe het staat met de gendergelijkheid in de beeldende kunst en de theatersector.

20 september 2022
Stemming: Eerst gendergelijk, dan neutraal

Brabantse theatermakers maken meer ruimte in hokjes

Theatermakers zijn als geen ander in staat om groepen mensen met elkaar te verbinden. MEST sprak met vier Brabantse theatermakers.

8 juni 2022
Brabantse theatermakers maken meer ruimte in hokjes

De kunstenaar als spiegel van de maatschappij

Een aantal ambitieuze Brabantse kunstenaars vertellen hoe zij een positieve impact maken.

19 mei 2022
De kunstenaar als spiegel van de maatschappij

De kracht van kunst: “Wanneer ik iets moois zie, heb ik de behoefte om dat vast te leggen"

Het vijfde portret in een reeks waarin Brabanders vertellen wat het maken van kunst met ze doet.

17 maart 2022
De kracht van kunst: “Wanneer ik iets moois zie, heb ik de behoefte om dat vast te leggen"

‘Om er voor iedereen te zijn, moeten we zelf ook iedereen zijn’

Willem Twee, poppodium 013, T*Agency en Schouwburg Concertzaal Tilburg over diversiteit en inclusie in de culturele sector. Hoe staat het ervoor?

15 maart 2022
‘Om er voor iedereen te zijn, moeten we zelf ook iedereen zijn’

Blog | En nu actie!

Liesbeth Jans wordt steeds bozer rond 8 maart. Kunstenaars worden uitgenodigd om mee te denken over van alles. En dan?

11 maart 2022
Blog | En nu actie!

Blog | Gemengde salade

Gisèle Mambre was gespreksleider bij het NICE café over kansengelijkheid in cultuureducatie, en schreef daarover deze gastblog.

10 maart 2022
Blog | Gemengde salade

Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Tijd voor actie is het allang. Gesprekken en bevindingen van de Werkplaats Op Verkenning.

9 maart 2022
Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Blog | Nu! Nu springen!

Adviseur Liesbeth Jans merkt dat de roep om creativiteit en verbeeldingskracht - waar juist de cultuursector in uitblinkt - luider is dan ooit.

25 januari 2022
Blog | Nu! Nu springen!

Blog | Een zoektocht naar antwoorden

Hoe kunnen we werken aan vernieuwing in en met de cultuursector? Adviseur Liesbeth Jans schrijft over deze zoektocht en licht een voorbeeld uit.

9 december 2021
Blog | Een zoektocht naar antwoorden

Stemming: een vrouwelijke blik in de kunst?

Bestaat de vrouwelijke blik in de kunst? Welke positie hadden én hebben vrouwen in de kunstwereld? Een terug-en vooruitblik op gender(on)gelijkheid.

30 november 2021
Stemming: een vrouwelijke blik in de kunst?

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Op Verkenning | Diversiteit & inclusie

Hoe kan de cultuursector diverser en inclusiever? Wij vroegen Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Kunta Wee Wee om op pad te gaan met deze vraag.

12 juli 2021
Op Verkenning | Diversiteit & inclusie

De urban scene a man’s world? Of toch niet?

Breaking, popping, hiphop, skaten; de urban culture in Brabant is ‘here to stay’. Drie vrouwen uit de urban scene aan het woord over hun passie.

19 mei 2021
De urban scene a man’s world? Of toch niet?

Musea Bekennen Kleur: hoe gaat het in Brabant?

Musea Bekennen Kleur is een initiatief voor diversiteit en inclusie in de museale wereld. De Pont, Van Abbemuseum en Stedelijk Museum Breda doen mee.

20 april 2021
Musea Bekennen Kleur: hoe gaat het in Brabant?

Culturele pioniers over expressie, innovatie en sociale verbinding

Rinse Staal en Tyrone Tjon a Loi, twee pioniers in de urban scene, vertellen meer over hun boodschap over hoe zij de toekomst zien.

14 januari 2021
Culturele pioniers over expressie, innovatie en sociale verbinding

Stemming: I am deliberate and afraid of nothing

In de maandelijkse column 'Stemming' schrijft Ton van der Linden, documentalist bij Kunstloc Brabant, over diversiteit en inclusie in de cultuursector.

10 december 2020
Stemming: I am deliberate and afraid of nothing

Modellen zélf aan zet in foto-expositie Power to the models

Voor zijn nieuwe expositie Power to the models geeft Jan de fotomodellen de macht in handen.

25 augustus 2020
Modellen zélf aan zet in foto-expositie Power to the models

Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Hoe pak je dat aan?

14 juli 2020
Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

iktoon: Margriet danst door heel Europa

Margriet heeft het syndroom van Down. Ze doet aan moderne dans en wordt door gezelschappen uit heel Europa uitgenodigd om te dansen.

25 juni 2020
iktoon: Margriet danst door heel Europa

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Nienke Helder strijdt voor de maatschappelijke positie van vrouwen

Met Sexual Healing pakt social designer Nienke Helder het probleem ‘seksuele disfuncties’ aan vanuit haar oogpunt als ervaringsdeskundige..

15 april 2020
Nienke Helder strijdt voor de maatschappelijke positie van vrouwen

Trends in events in festivalprovincie Brabant

Duurzaamheid, inclusiviteit, technologie, purpose-driven en een totaalbeleving zijn de trends in onze snelgroeiende festivalprovincie.

6 februari 2020
Trends in events in festivalprovincie Brabant

Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

Inclusiviteit realiseren is een constante zoektocht nodig naar ideeën en inzichten, vooral uit noodzaak om te overleven.

19 september 2019
Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

Durf jij je nog bloot te geven?

De Brabantse kunstenaar Charissa van Dijk vond een ingenieuze manier om de censuur op naaktheid online te ondermijnen.

27 augustus 2019
Durf jij je nog bloot te geven?

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Succesverhalen als inspiratie voor nieuwe Nederlanders

Zeventien jaar geleden kwam Diana J. Banks vanuit Suriname naar Nederland. Ze wilde graag aan het werk, maar liep tegen talloze obstakels aan.

22 november 2018
Succesverhalen als inspiratie voor nieuwe Nederlanders

Jeugdfonds Cultuur Brabant vergroot kansen voor alle kinderen

Sanne Hans, aka Miss Montreal is de nieuwste ambassadeur van het fonds dat kunst- en sportbeoefening mogelijk maakt kinderen en jongeren uit gezinnen die hiervoor te weinig geld hebben. Want ondanks dat Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. We nemen een kijkje bij de jonge Mitchell, die het podium mocht delen met de Nederlandse singer-songwriter.

7 november 2018
Jeugdfonds Cultuur Brabant vergroot kansen voor alle kinderen

Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

Corpo Máquina brengt kwetsbare jongeren op verschillende vlakken in beweging.

7 november 2018
Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

More Than Refugees: ‘Vluchteling zijn is niet je identiteit’

'More Than Refugees’ is een organisatie die jonge statushouders uit Den Bosch coacht bij de integratie in de Nederlandse samenleving.

5 oktober 2018
More Than Refugees: ‘Vluchteling zijn is niet je identiteit’

Zijn Brabantse musea toegankelijk genoeg?

Om musea toegankelijker en inclusiever te maken, zijn het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum gestart met het project STUDIO i.

22 maart 2018
Zijn Brabantse musea toegankelijk genoeg?

Geef een Toegift: verzacht armoede met een festivalticket

Podiumkunsten? Daar moet iedereen van kunnen genieten. Ook degenen die geen geld hebben voor een toegangskaartje.

20 maart 2018
Geef een Toegift: verzacht armoede met een festivalticket

Nee, bedankt!

Nadat Mabel Zwaan tijdens een concert werd lastiggevallen en dit deelde op Twitter, haakten binnen mum van tijd vier andere vrouwen uit de muziekindustrie aan en ontstond NO THANKS!

30 januari 2018
Nee, bedankt!

Take Me To The Sea

Vier vluchtelingen uit Syrië en drie uit Eritrea vertellen hun persoonlijke verhaal met behulp van poëtische teksten voor de tentoonstelling Take Me To The Sea in het Stedelijk Museum Breda.

22 januari 2018
Take Me To The Sea

Kunst en de acceptatie van transgenders

Hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan de acceptatie van transgenders? In dit artikel zetten we zes voorbeelden op een rij.

21 september 2017
Kunst en de acceptatie van transgenders

De nieuwe Brabander: wegwijs gemaakt door bibliotheken en culturele partijen

Bibliotheken en culturele partijen spelen een belangrijke rol in het wegwijs maken van de 'Nieuwe Brabanders'.

18 mei 2017
De nieuwe Brabander: wegwijs gemaakt door bibliotheken en culturele partijen

Kunst als bindmiddel: culturele initiatieven met vluchtelingen

Nu onze samenleving door het vluchtelingenvraagstuk steeds meer polariseert, blijkt kunst wederom een uitermate geschikt middel om uiteenlopende groepen met elkaar te verbinden.

28 juni 2016
Kunst als bindmiddel: culturele initiatieven met vluchtelingen

10 voorbeelden van hoe culturele instellingen super specifieke doelgroepen bedienen

Er zijn steeds meer culturele instellingen die zich op specifieke doelgroepen richten.

4 februari 2016
10 voorbeelden van hoe culturele instellingen super specifieke doelgroepen bedienen

5 dingen die je moet weten over cultureel Brabant, volgens Marleen Hartjes

Maartje Vos-Swinkels vroeg dit keer Marleen Hartjes naar wat zij heeft geleerd over cultureel Brabant in haar functie als projectleider Special Guests bij het Van Abbemuseum in Eindhoven

30 november 2015
5 dingen die je moet weten over cultureel Brabant, volgens Marleen Hartjes

Expats en cultuur: werk aan de winkel

Welke rol kunnen culturele instellingen spelen om expats zich meer thuis te laten voelen? Deze vraag stelt Parktheater Eindhoven zich.

17 maart 2015
Expats en cultuur: werk aan de winkel

6 inspirerende voorbeelden van social innovation

Kristel en Simon zetten een aantal inspirerende voorbeelden van social innovation op een rij.

13 juni 2014
6 inspirerende voorbeelden van social innovation