Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In Brabant hebben zeven cultuurinstellingen een uniek plan ontwikkeld om Brabantse scholieren een zo breed mogelijke toegang tot kunst en cultuur te bieden. 30 oktober dienden zij het plan in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie met als doel een rijksbijdrage te ontvangen uit de derde editie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het plan is erop gericht in de jaren 2021–2024 tenminste 225.000 Brabantse leerlingen te laten ervaren dat cultuurdeelname een ervaring is die creativiteit bevordert, herkenning biedt en verwondering oproept. De gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk dat er voor de komende jaren 4,2 miljoen euro beschikbaar komt voor cultuuronderwijs.

foto: CC0 Ksenia Charnaya, Pexels

Film door: Loes Janssen

Het is voor het eerst dat in Brabant zo’n grote gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is ontwikkeld. Provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg vonden elkaar in een samenwerking die Brabant in staat stelt de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. De samenwerkingspartijen hebben maar liefst 54 Brabantse gemeenten enthousiast gemaakt voor deelname aan het kwalitatief hoogwaardige programma voor de komende vier jaar.

De gezamenlijke aanpak is uniek en geeft Brabant een sterke positie in de landelijke aanpak van cultuureducatie. Voor de provincie betekent de gezamenlijkheid een efficiënte en effectieve aanpak waardoor er meer ruimte is voor lokale autonomie in uitvoering zodat we zo dicht mogelijk aan kunnen sluiten bij de leer- en leefomgeving van de leerling. De uitvoering van het plan leidt ertoe dat in 2024 cultuureducatie op steeds meer scholen in Brabant is verankerd, waarbij samenwerking met culturele instellingen vanzelfsprekend is en iedere leerling, ongeacht afkomst of locatie, gelijke toe- gang heeft tot kunst en cultuur.

Het plan is ontwikkeld door de uitvoerende organisaties Nieuwe Veste in Breda, CultuurContact in Helmond, Huis73 in ’s‑Hertogenbosch, CiST in Tilburg, De Muzelinck in Oss, Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant. De aanvraag kwam tot stand in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad, waarin de Provincie en de vijf grote steden gezamenlijk belangrijke thema’s oppakken, waaronder kunst en cultuur.