Blog | Kunst, wetenschap en innovatie

Kunst, wetenschap en innovatie

Beeld: Mike Roelofs

liesbeth

Liesbeth Jans

Op mijn favoriete vakantieadres waar het ’s zomers gemiddeld 8 graden koeler is dan in mijn woonplaats en waar het zelfs in het hoogseizoen muisstil kan zijn, vond ik dit jaar op onverwachte plaatsen het kunstproject SEA, Science Encounters Art. SEA heeft kunstenaars uit verschillende disciplines gekoppeld aan wetenschappers van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Zo ontstaan belangrijke innovatieve producten.

Wier

Een van de koppels binnen SEA is Prof. Dr. Klaas Timmermans, experimenteel mariene bioloog en het ontwerpersduo Maartje Dros en Eric Klarenbeek. Timmermans doet onderzoek naar zeewier als alternatieve eiwitbron. Als we in de toekomst de wereldbevolking duurzaam willen voeden moeten we andere manieren vinden om aan eiwitten te komen. Zeewier is een goed alternatief. Klarenbeek en Drost doen al jaren onderzoek naar de mogelijkheden om uit wier bio-plastics te maken als alternatief voor fossiele plastics. Bij SEA laten ze zien dat je met het restproduct van wier, als het waardevolle eiwit eruit is gehaald, nog prachtige producten kunt maken, zoals een 3-D geprint kommetje van zeewiervezels.

Mos

Maartje Dros en Eric Klarenbeek zijn goede bekenden van Kunstloc. Zij werkten ook mee aan het kunstproject De N65 als Etalage, waarvoor de boom- en plantenkwekers van Greenport Midden-Brabant impulsgeld ontvingen. Dros en Klarenbeek ontwierpen voor dit project met mos beklede architectuur, die niet alleen mooi is om te zien, maar die ook fijnstof afvangt, mos als ‘stofzuiger’ van de N65. Boomkweker Aad Vermeer, Dros, Klarenbeek en nog enkele partijen hebben intussen een coöperatie opgericht – Greentings – om expertises bij elkaar te brengen en een groot netwerk op te bouwen. Zo inspirerend kan de samenwerking tussen kunstenaars, wetenschappers en het bedrijfsleven zijn.

Mest

Het onderzoek dat Brabants toptalent Jalila Essaïdi doet in het door haar opgerichte Bio Art Laboratories is nog zo’n mooi voorbeeld van cross-sectorale samenwerking. Bio Art Laboratories is een plaats waar innovatieve, duurzame producten ontstaan op het snijvlak van kunst, design en wetenschap. Een bekend project van Essaïdi is Mestic, een methode om mest te transformeren in bio-plastics en kleding, waarmee gelijktijdig het mestoverschot wordt aangepakt en duurzame producten ontstaan. Het is niet voor niets dat kunst in de Nationale Wetenschapsagenda als de motor voor innovatie en reflectie in de 21ste-eeuwse hightech samenleving wordt genoemd. Kunstenaars zien de dingen vaak anders en creëren daarmee nieuwe mogelijkheden.

Creativity World Forum

De link naar het Creativity World Forum dat van 21 tot en met 23 oktober in Brabant plaatsvindt is daarmee snel gemaakt. Ik schreef al eerder over het CWF, hoe het met inzet van creativiteit en de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties als leidraad, de samenwerking tussen verschillende sectoren wil bevorderen, maar vooral ook de wereld een stukje beter wil maken. Op de tweede dag van het CWF, dinsdag 22 oktober, vinden verspreid over Brabant 5 hubs plaats rond 5 verschillende actuele thema’s, in Eindhoven is Progress het thema, in Tilburg Inclusiveness, in Helmond Mobility, in Meierijstad Food Supplies en in Breda Resources. We gaan veel interessante en bevlogen mensen ontmoeten die gezamenlijk nadenken over actuele vraagstukken en tot creatieve oplossingen komen. Ook Jalila Essaïdi zal aanwezig zijn tijdens het CWF, net als een aantal andere kunstprojecten die met impulsgelden zijn gestimuleerd. Voor een actueel overzicht van het programma van het Creativity World Forum zie: cwf2019.com

Kunstloc Brabant vindt het belangrijk om kunst en cultuur in te zetten in andere maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. We zijn ervan overtuigd dat de inbreng van kunstenaars een innoverende rol kan spelen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En welke rol speelt Kunstloc hierbij? Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden van Kunst & Samenleving, schrijft er maandelijks een blog over.