Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Brabant wil een creatieve topregio zijn en blijven. Welke keuzes kan de provincie maken om zich op dit vlak te blijven ontwikkelen? Op verzoek van provincie Noord-Brabant geven wij in deze zienswijze advies over hoe de provincie vorm kan geven aan beleid voor een creatieve topregio. Deze zienswijze is tot stand gekomen op basis van input vanuit het brede creatieve veld.

Om de gedeputeerde Cultuur, Sport, Vrijetijd & Erfgoed een onderbouwd besluit te kunnen laten nemen of en in hoeverre het ontwikkelen van Brabant als creatieve topregio past bij zijn ambitie, heeft de provincie Kunstloc Brabant gevraagd voor medio april 2022 een advies te geven, zodat dit meegenomen kan worden in de uitwerking van het beleidskader Levendig Brabant 2030. In deze zienswijze schetsen wij een beeld wat een creatieve topregio kan zijn, en welke kansen en risico’s dit met zich meebrengt.

Ambitie

De ambitie zoals geschetst door de Provincie Noord-Brabant is: Als Brabant een creatieve topregio is dan zijn we als provincie onderscheidend op dit gebied en dragen we dat uit, hebben we een sterke creatieve sector, en kunnen we in Brabant maatschappelijke vraagstukken het hoofd bieden.

Indien voor deze ambitie wordt gekozen is het zaak die de komende periode in beleid te verankeren en in samenspraak met de creatieve sector en andere belanghebbenden en betrokkenen verder uit te werken.

Ons advies

  • Kies alleen voor deze ambitie als dit een sector- en programmaoverstijgende ambitie is. Dit betekent dat deze ambitie breed onderschreven wordt en een plek krijgt in de verschillende beleidsdomeinen.
  • De provincie werkt opgavegestuurd. Neem de creatieve sector structureel mee in het werken aan de maatschappelijke opgaven en in de opdrachtverlening. Pak als provincie daarbij de voorbeeldrol. Dit omdat de provincie als geen ander het samenwerken tussen verschillende sectoren, overheden, bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld kan aanjagen en stimuleren.
  • Focus op een aantal toonaangevende clusters in de creatieve sector zoals de AV-sector, innovatieve gaming of urban arts&sports en clusters waar creativiteit een belangrijke rol kan spelen zoals agrofood. Zet in op maatwerk en sluit aan op de (door)ontwikkeling.

Bekijk het volledige advies Zienswijze Creatieve Topregio

  • Zet in op het (inter)nationaal zichtbaar maken van Brabant als creatieve topregio. Benut hiervoor de creatieve sector. Zet innovatieve clusters in als vlaggenschip. BrabantDC kan hiervoor een interessant instrument zijn mits beter gekoppeld aan het veld en verankerd in beleid.
  • Ontwikkel investeringsinstrumenten om een creatief klimaat en het werken aan maatschappelijke opgaven te stimuleren. De provincie heeft al een aantal toonaangevende instrumenten die kansrijk zijn om door te ontwikkelen voor deze ambitie.
  • Voor het zijn en blijven van een creatieve topregio is een sterke creatieve sector voorwaarde, van de basis tot aan de top. Blijf meerjarig investeren in de creatieve sector in afstemming met landelijke en lokale overheden.

Deelnemers gesprektafels

Wij danken de stakeholders uit het veld die een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd aan deze zienswijze.

Ellen Rass (Dutch Design Foundation), Paulien Mandos (De Kunst van Brabant), Femke van Hest (Gemeente Den Bosch/ internationalisering BrabantStad), Heleen Alberdingk Thijm (Kunsten ’92/ Creative deal), Jalila Essaïdi (kunstenaar en ondernemer), Katja Lucas (Dutch design foundation), Leon van Rooij (Playgrounds), Angelique Spaninks (MU), Johan Gielen (waardenvast), Matthijs Bosman (independent arts and crafts professional), Mandela Wee Wee (acteur en verkenner diversiteit en inclusie), Jos Hardeman (Designforum/ coördinator Talenthub Design), Arthur Kok (Fontys), en Joy Arpots (BrabantC).

internationalisering

Brabantse designers op de Milan Design Week

Vier Brabantse ontwerpers aan het woord over hun nieuwe werk, Milaan en internationalisering.

16 juni 2022
Brabantse designers op de Milan Design Week

Advies Ambitie Creatieve Topregio

Wat zijn mogelijke provinciale beleidskeuzes om Brabant door te ontwikkelen als creatieve topregio?

10 juni 2022
Advies Ambitie Creatieve Topregio

Regioprofiel | Internationalisering

Door samen te werken in BrabantStad bevordern we internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking. Zo dragen we bij aan een sterke cultuursector.

4 november 2021
Regioprofiel | Internationalisering

Dutch Invertuals lanceert langgekoesterde online Academy

In het online Academy-programma van Dutch Invertuals wil het Eindhovense designplatform haar netwerk en kennis over grenzen heen tillen.

9 maart 2021
Dutch Invertuals lanceert langgekoesterde online Academy

DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Er is een rijk initiatief in Brabant op het gebied van internationalisering. Voor veel makers en instellingen is het integraal onderdeel van hun praktijk en de potentie is groot.

18 september 2020
DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Hoe pak je dat aan?

14 juli 2020
Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Vijftien marketeers van culturele instellingen in Brabant zijn gisteren geslaagd voor de nieuwe Online Marketing Opleiding, ontwikkeld in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

23 juni 2020
Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Voor 27 mooie en uiteenlopende plannen uit Breda, ’s‑Hertogenbosch, Helmond en andere gemeenten buiten de B5, is een totaalbedrag van €107.226 toegezegd.

19 maart 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Voor 63 grensoverschrijdende projecten uit de B5 en de rest van Brabant, en 15 opleidingsplekken online marketing, is een totaalbedrag van €418.729,50 toegezegd.

20 december 2019
Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Spreekuren proeftuin internationalisering

De sector blijkt blij met de mogelijkheden die de proeftuin biedt. Er zijn veel internationale plannen en deze kunnen vaak niet gerealiseerd worden.

15 november 2019
Spreekuren proeftuin internationalisering

CWF19: The future is now, kom uit die luie stoel

Meer dan 100 sprekers kwamen bijeen op Creativity World Forum. Robin Berkelmans kwam tot één conclusie: het is tijd om uit je luie stoel te komen.

5 november 2019
CWF19: The future is now, kom uit die luie stoel

BrabantDC

BrabantDC verbindt creatief en innovatief Brabant aan elkaar en aan de wereld.

10 oktober 2019
BrabantDC

Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

In Regioprofiel Cultuur BrabantStad worden residenties nadrukkelijk genoemd in relatie tot het bouwen aan stevigere internationale uitwisseling. AIR platform Brabant staat open voor aansluiting van nieuwe residenties.

8 oktober 2019
Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019
Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Terugblik Kenniscafé Internationalisering

Wat voor soort plannen wil BrabantStad onderzoeken als het gaat om samenwerken op het gebied van internationaal cultuurbeleid?

28 juni 2019
Terugblik Kenniscafé Internationalisering

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

BrabantStad start een proeftuin Internationalisering.

26 april 2019
OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

Glow: Made in Eindhoven

Tegenwoordig kent Europa tientallen steden met een lichtfestival. In dit artikel wordt kort inzicht gegeven in de twee bekendste Nederlandse lichtfestivals, die ook internationaal hoge ogen gooien.

30 oktober 2018
Glow: Made in Eindhoven

Amateurkunstclubs de grens over

Je hoeft geen professionele organisatie te zijn om internationale projecten op te zetten. Ook amateurkunstclubs gaan geregeld de grens over.

29 augustus 2017
Amateurkunstclubs de grens over

Ambities over de grens? Lees eerst deze vijf succesverhalen

Nieuwe doelgroepen, andere inspiratie, meer kansen op financiering of gewoon als manier om je horizon te verbreden. Wellicht heb je ambities over de grens. Goed nieuws: Iris verzamelde ter inspiratie vijf Brabantse succesverhalen voor je.

22 augustus 2017
Ambities over de grens? Lees eerst deze vijf succesverhalen

Aan de slag met een Europese projectaanvraag, wat te verwachten?

Arne van Vliet, managing director van Europees adviesbureau voor cultuur BECCA Europe, vertelt over zijn ervaringen met het Europees cultuurbeleid en over Europese financiering voor culturele projecten.

12 april 2016
Aan de slag met een Europese projectaanvraag, wat te verwachten?

De bomen en het bos: Europese financiering voor culturele projecten

Arne van Vliet, managing director van Europees adviesbureau voor cultuur BECCA Europe, vertelt over zijn ervaringen met het Europees cultuurbeleid en over Europese financiering voor culturele projecten.

4 april 2016
De bomen en het bos: Europese financiering voor culturele projecten

De ruimte voor cultuur in het beleid van de Europese Unie

Arne van Vliet vertelt over zijn ervaringen met het Europees cultuurbeleid en over Europese financiering voor culturele projecten. Deze week: het waarom en hoe van Europees cultuurbeleid.

31 maart 2016
De ruimte voor cultuur in het beleid van de Europese Unie

Een onderzoek naar Brabant DC en de creatieve industrie

Brabant mag zich sinds enkele jaren lid noemen van het netwerk Districts of Creativity. Een goede aansluiting tussen de DC regio's en de creatieve industrie is logisch, zou je denken.

25 februari 2016
Een onderzoek naar Brabant DC en de creatieve industrie

De Internationale kracht van Brabant

Claire gaat op zoek naar wat het fonkelnieuwe Districts of Creativity Network beoogt met de stap op internationale gronden.

28 oktober 2014
De Internationale kracht van Brabant

Het is al snel goed

Veel makers en instellingen werken samen met andere makers en instellingen buiten Nederland. Wij waren nieuwsgierig naar de beweegredenen voor zo'n samenwerking.

21 augustus 2014
Het is al snel goed