Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De intermediairs vormen een belangrijke schakel tussen de vragen uit het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs als adviseur en aanjager van ontwikkelingen: zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Voor Kunstloc Brabant zijn de intermediairs van onschatbare waarde voor het onderwijs en de cultuursector

Op dit moment zijn er in ruim 80% van de Brabantse gemeenten intermediairs actief. Kunstloc Brabant werkt intensief met hen samen. De meeste samenwerking vindt plaats binnen het programma De Cultuur Loper. Daarin werken de adviseurs van Kunstloc Brabant samen met de lokale intermediairs aan het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie op scholen.

Kunstloc Brabant verzorgt scholing voor intermediairs en organiseert kennisdeling door middel van provinciale bijeenkomsten en expertmeetings. Zo faciliteert Kunstloc Brabant het NICE (Netwerk Intermediairs Cultuureducatie) overleg: een halfjaarlijks overleg waarin intermediairs elkaar kunnen ontmoeten en op de hoogte worden gebracht van nieuwe ontwikkelingen.

2930

Regionetwerken intermediairs

Meer weten over het netwerk lokale intermediairs?

Neem contact met mij op.