In maart en april nam ik deel aan de gesprekkenreeks Meerstemmigheid, die werd georganiseerd door het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) in de LocHal Tilburg. Aanleiding voor deze gesprekken was de discussie over het standbeeld van Peerke Donders in het Wilhelminapark in Tilburg. Voor veel mensen is dit standbeeld een verdiend eerbetoon, anderen vinden het een symbool van kolonialisme en racisme. De gesprekken begonnen elke keer met een presentatie door een gastspreker die het kunstwerk belichtte vanuit de eigen invalshoek. Daarna werd door de deelnemers gereageerd. Iedereen kon zich opgeven voor het gesprek. Het was een open dialoog, waarin alle stemmen gehoord werden op zoek naar een goede oplossing voor het monument. Op 6 april jl. was ik de gastspreker.

Waarneming van een kunstwerk

Ik begon met vertellen dat ik de dochter ben van een Brabantse vader die zich ontwikkelde tot een felle socialist, maar bleef worstelen met zijn streng katholieke opvoeding. Mijn moeder werd op Sumatra geboren als dochter van een remonstrantse planter. Mijn jeugd is beïnvloed door discussies over ongelijkheid en kolonialisme, maar ook over de atoombom en kernenergie. Religie was geen onderwerp. Daar hadden mijn ouders genoeg van. Waarom vertelde ik dit? Ik wilde benadrukken dat onze manier van kijken naar een kunstwerk onvermijdelijk wordt beïnvloed door wie je bent. Door je afkomst, opvoeding, kennis, werk en de taal die in je omgeving wordt gebruikt. In mijn vorige blog schreef ik over de handreiking die is verschenen voor de culturele sector met nieuwe richtlijnen voor ons taalgebruik. We ervaren kunst allemaal vanuit onze eigen achtergrond, maar die is sterk gedomineerd door een westerse, christelijke, witte en masculiene kijk op de wereld. Ik denk dat we ons daar veel bewuster van moeten worden.

De openbare ruimte is van iedereen

Het standbeeld van Peerke Donders staat in de openbare ruimte. De openbare ruimte is van ons allemaal en iedereen mag iets vinden over kunst in de openbare ruimte. De vraag is dus niet van wie de ruimte is, maar wie ruimte mag innemen, welk verhaal er mag worden verteld. Dat is een ingewikkelde vraag waarop het antwoord in de loop der tijd kan veranderen. We leven in een tijd van snelle veranderingen en ik realiseer mij steeds meer dat bepaalde stemmen erg lang dominant zijn geweest en andere stemmen het recht hebben op een inhaalslag om de verhoudingen meer in balans te brengen.

De openbare ruimte is van ons allemaal en iedereen mag iets vinden over kunst in de openbare ruimte. Liesbeth Jans

Levensduur op locatie

Vroeger werd de levensduur van een kunstwerk op een locatie voor eeuwig vastgelegd. Dat is tegenwoordig niet meer het geval. De omstandigheden in de openbare ruimte wijzigen te snel. Opvattingen over geschiktheid veranderen, gebouwen worden gesloopt en stedenbouwkundige situaties zijn aan snelle ontwikkelingen onderhevig. Tegenwoordig wordt de aanwezigheid van een kunstwerk op een locatie gegarandeerd voor een beperkte periode. De opdrachtgever kan na die periode besluiten om het kunstwerk elders te plaatsen. Dat moet overigens altijd in overleg met de kunstenaar of diens nazaten omdat zij het auteursrecht behouden. Ik vraag mij af of het standbeeld van Peerke Donders op de huidige plaats moet blijven staan. De omgeving is rommelig. Dat doet afbreuk aan de uitstraling. Ik telde ongeveer 10 verkeersborden en lantaarnpalen bij het beeld en de plaats nodigt allesbehalve uit om er langer te verblijven. Bovendien wordt het standbeeld door verschillende groepen als kwetsend ervaren. En omdat de openbare ruimte van ons allemaal is moet ook daar rekening mee worden gehouden.

4213

De rommelige omgeving rondom het standbeeld

Tot slaaf gemaakt

Peerke Donders is staand afgebeeld naast een naamloze geknielde zwarte man met een bloot bovenlichaam. Sommigen vinden dit een onschuldige manier om te vertellen dat Peerke Donders als missionaris in Suriname voor melaatsen zorgde. Anderen zien vooral een kwetsende afbeelding van een man die tot slaaf is gemaakt. Dat laatste is niet vreemd want in de westerse kunstgeschiedenis worden tot slaaf gemaakte mensen al eeuwen afgebeeld met een ontbloot bovenlichaam, vaak naast iemand die – wel met naam genoemd - in vol ornaat is. Tegenwoordig worden afbeeldingen van tot slaaf gemaakte personen niet meer in de openbare ruimte getoond maar in een museum, als geschiedenis. Mij persoonlijk stoort ook het autoritaire gebaar waarmee het kruis wordt geheven en de hand op het hoofd wordt gelegd. Het is de vormentaal van een gedachtengoed dat zichzelf als vanzelfsprekend dominant achtte. In die zin kun je je zelfs afvragen of het standbeeld wel recht doet aan de zachte, zorgzame waarden die Peerke Donders belichaamde. Maar het standbeeld is ook een mooi kunstwerk en kenmerkend voor een periode uit onze geschiedenis. Daarom moet er wel goed voor gezorgd worden. Dit kunstwerk verdient naar mijn idee een museale omgeving waar het rustig bekeken kan worden en waar ruim aandacht geschonken kan worden aan de ontstaansgeschiedenis.

Meer weten over kunst in opdracht?

Neem contact met mij op.

Liesbeth blogt

De Verkenners gaan op pad

De eerste Verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021

Blog | Durf niet te weten

Hoe brengen we verandering teweeg in een vrijwel gesloten systeem? Liesbeth Jans leert graag van anderen, en stuurt verkenners op pad.

17 september 2021

Blog | Op verkenning naar een nieuw verhaal

Wat is het geluid van onze tijd? En hoe kunnen we nieuwe geluiden, woorden en beelden ontdekken? Adviseur Liesbeth Jans schrijft erover in haar blog.

13 juli 2021

Drie ontwerpen voor monument herdenking slavernijverleden

Kunstenaars Tommy van der Loo, Patricia Kaersenhout en het duo Dedden & Keizer presenteerden hun schetsontwerpen.

1 juli 2021

Een nieuwe stap op Het Groene Lint

Afgelopen mei is het startpunt van Het Groene Lint gemarkeerd in de vorm van een kunstwerk van Marcel Smink.

11 juni 2021

Opening Ons Kloosterpad

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer langs vijftig (voormalige) kloosters en abdijen in Midden- en Oost-Brabant.

29 april 2021

Blog | Alle stemmen gelden

Adviseur Liesbeth Jans blogt over kunst in de openbare ruimte waarbij iedereen een stem verdient.

22 april 2021

Blog | Vergeet niet te vergeten

Adviseur Liesbeth Jans vraagt zich in dit blog af wat ze moet vergeten en wat ze zich juist moet blijven herinneren.

23 maart 2021

Totstandkoming slavernijmonument: van visie tot schetsontwerp

Drie geselecteerde kunstenaars gaan aan de slag om een ontwerp te maken voor een monument in Tilburg om het slavernijverleden te herdenken.

22 maart 2021

Blog | Geloof, hoop en liefde

Adviseur Liesbeth Jans blogt over kloosterwaarden: de waarden die we nodig hebben om een goede samenleving te zijn.

18 februari 2021

Opening Jaar van het Brabants Kloosterleven

Op 10 februari is het Jaar van het Brabants Kloosterleven geopend. Dit gebeurde digitaal met een live-uitzending vanuit klooster Sint Agatha.

15 februari 2021

De rol van bemiddelaar

Onze adviseur Liesbeth Jans sprak tijdens een paneldiscussie over haar rol als bemiddelaar. Wat houdt dit precies in?

4 februari 2021

Blog | Helend landschap

Kunst kan de natuurervaring versterken, zorgen voor bewustwording of de weg wijzen. Adviseur Liesbeth Jans deelt inspirerende voorbeelden hiervan.

18 januari 2021

Blog | Wat doet dat hier?

Welke ontwikkelingen zijn er binnen kunst in de openbare ruimte? Liesbeth Jans schrijft erover in haar blog en deelt inspirerende voorbeelden.

30 november 2020

In gesprek of afrekenen?

Adviseur Liesbeth Jans schrijft een blog over de afrekencultuur die opgang maakt in de kunstsector.

16 oktober 2020

Jaar van het Brabants Kloosterleven

Vijf ontwerpers en kunstenaars uit Noord-Brabant gaan aan de slag met de ontwerpopdracht ‘Brabantse Kloostericonen’.

7 oktober 2020

Blog | Taal …normaal?!

Adviseur Liesbeth Jans schrijft een blog over ons taalgebruik, taalverschillen en hoe er daardoor een mooie dialoog kan ontstaan.

17 september 2020

Anne Wenzel creëert herdenkingsplek voor Anne Frank in Den Bosch

Iedereen kan sinds juli het Monument voor Vrijheid in volle glorie bewonderen.

2 september 2020

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020

Speciale aandacht voor het Brabantse kloosterleven

2021 wordt het jaar van het Brabantse kloosterleven, met verschillende activiteiten en een ontwerpopdracht.

1 juli 2020

Kunstloc ondersteunt ontwikkeling Slavernij Monument in Tilburg

In Tilburg is het initiatief genomen om een monument op te richten om het slavernijverleden te herdenken.

18 juni 2020

Trek erop uit!

Talentontwikkelingstraject De Kunstopdracht heeft verschillende mooie resultaten opgeleverd in de openbare ruimte.

16 juni 2020

Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Welke rol kunnen kunstenaars spelen bij het inrichten van de openbare ruimte? Adviseur Liesbeth Jans blogt over post-corona vraagstukken.

10 juni 2020

Den Bosch krijgt monument voor Anne Frank

Anne Wenzel ontwierp het kunstwerk voor het Anne Frankplein in Den Bosch. De vogel van keramiek staat symbool voor vrijheid.

3 juni 2020

Blog | Denken over herdenken

Nederland werd 75 jaar geleden bevrijd en we herdenken dit door de coronacrisis op een andere manier. Onze adviseur Liesbeth Jans schreef haar gedachtes over herdenken op in een blog.

30 april 2020

Blog | WaarnaARToe (nu musea en theaters gesloten zijn)?

Hoe kunnen we in tijden van corona thuis vanaf de bank kunst beleven? Onze adviseur Liesbeth Jans schreef een blog over het enorme belang van kunst en creativiteit in tijden van crisis.

2 april 2020

Blog | Kleine stappen met grote gevolgen

De sprekers bij de bijeenkomst Muziek in de Zorg laten zien hoe kleine, liefdevolle acties grote gevolgen kunnen hebben. Dat inspireerde onze adviseur Liesbeth Jans tot een nieuwe blog.

9 maart 2020

Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Een verdwenen station en Indische baten vormen de inspiratie voor Het Koffijhuis. Het laatste werk op de kunstroute door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk.

6 maart 2020

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020

Blog | Innoveren met kunstenaars

Kunstenaars kunnen een sterke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Zo bepleit nu ook de AWTI.

13 februari 2020

Blog | Beauty is in the eye of the beholder

Liesbeth Jans werd aan het einde van het jaar een beetje kriegelig van de subjectieve eindejaarslijstjes. Er was er echter een die haar aandacht trok. Over de disbalans tussen mannelijke en vrouwelijke makers in Nederlandse kunstcollecties.

10 januari 2020

Blog | Tend and befriend

Het is een drukke tijd. De rode draad bij al deze activiteiten was de zorg voor de samenleving en de wens om gezamenlijk oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven te ontwikkelen, to change the inevitable.

25 oktober 2019

Blog | Kunst als een magneet

Samen met bewoners kijken naar hun ideeën en mogelijkheden zoeken om die sterker te maken. Liesbeth Jans blogt over lokale samenwerkingsverbanden die zich richten op het inrichten van de eigen omgeving.

24 september 2019

Blog | Kunst, wetenschap en innovatie

Wanneer kunstenaars uit verschillende disciplines gekoppeld worden aan wetenschappers ontstaan belangrijke innovatieve producten.

13 augustus 2019

Blog | De schoonheid van treinstations

Kunstenaars kunnen een kwaliteit aan de omgeving toevoegen waardoor die een eigen identiteit krijgt, kunnen een ziel aanbrengen in de ruimte waardoor die herkenbaar wordt en weer een menselijke maat krijgt.

28 juni 2019

Blog | De identiteit van het landschap

Landkunst is iets anders dan zomaar een kunstwerk in het landschap plaatsen. Liesbeth Jans blogt over het zichtbaar maken van de identiteit van het landschap.

16 mei 2019

Blog | Afval=Landschap

Wij leven met tegenstellingen die we zelf hebben gecreëerd en waar we nu zelf oplossingen voor moeten zoeken.

23 april 2019

Blog | Living in paradox

Ik worstel nog een beetje met het thema van het CWF, Living in Paradox. Ik vind het mooi en aansprekend, maar tegelijkertijd verwarrend.

12 maart 2019

Blog | De ongekende kracht van verbeelding

De samenwerking tussen de cultuursector en andere maatschappelijke sectoren wordt gestimuleerd om een goede leefomgeving te creëren, opdrachtgeverschap aan makers te bevorderen en hun de gelegenheid te geven zich als cultureel ondernemer te ontwikkelen.

2 januari 2019

Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Liesbeth Jans blikt vooruit én terug. Wat is er van die ruim 100 kunstwerken geworden die voor mij persoonlijk een bijzondere betekenis hebben?

4 mei 2018

Blog | Kunst en samenleving

In haar laatste blog van 2017 zoomt Liesbeth Jans in op kunst en samenleving.

10 december 2017

Blog | Over kunst, kwaliteit en autonomie

‘Verbinden’ is een buzz woord is geworden, een woord dat overal rond zoemt maar ook inhoudsloos dreigt te worden. Wie of wat wordt met elkaar verbonden? En waarom? Liesbeth Jans blogt hierover.

4 oktober 2017

Blog | 10 jaar landkunst, het vervolg

Waarom werd het woord Landkunst geïntroduceerd en niet Land Art? Daar hebben wij in Brabant zo onze redenen voor. Liesbeth Jans blogt over 10 jaar Landkunst.

4 juli 2017

Blog | Tien jaar landkunst

In haar vorige blog schreef Liesbeth Jans, programmaleider ‘Verbinden’ het al: Landkunst bestaat deze zomer 10 jaar! Hoog tijd voor een reflectie, want daar vraagt een jubileum om. Hoe is het eigenlijk zover gekomen met Landkunst? Daarover schrijft Liesbeth in haar nieuwe blog.

17 mei 2017

Blog | Kunst en publieke ruimte

2017 wordt internationaal het jaar van kunst in de publieke ruimte met manifestaties die zich nadrukkelijk richten op het verbinden van kunst aan onze fysieke en sociale omgeving. Liesbeth Jans blogt hierover.

4 maart 2017

Inspiratiemagazine 'Who Cares?' gelanceerd

Het eerste exemplaar van het inspiratiemagazine ‘Who Cares? | kunst & zorg’ werd donderdag 8 december in ontvangst genomen door Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant. Dit magazine boordevol beelden en artikelen geeft een inspirerend beeld van mogelijkheden om vanuit kunst bij te dragen aan prettige, mooie en duurzame zorgomgeving. Een omgeving die ten goede komt aan de zorg en dus aan onze samenleving.

8 december 2016

Blog | Verbinden

Verbinden is een buzzwoord. Iedereen gebruikt het. Wij ook. Liesbeth Jans blogt over de betekenis van verbinden.

4 december 2016