Nieuwe vormen van samenwerking

Het was een druk jaar waarin het verbinden van de kunstsector aan andere maatschappelijke sectoren volop in de belangstelling stond. Er werd heel wat gediscussieerd over kunst en het publieke domein. Welke rol speelt kunst bij de beleving van onze openbare ruimte? Hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan vraagstukken die actueel zijn in de samenleving? Hoe geven we burgerinitiatieven meer ruimte, hoe kunnen kunstenaars een goede rol spelen in co-creatie, en hoe borgen we dan rechten en plichten van iedereen in zo’n proces én komen we ook nog tot een goed artistiek resultaat? In het zomernummer van Boekman (nr. 111) werd hier ruim aandacht aan besteed en werd geconcludeerd dat de inrichting van onze publieke ruimte nieuwe manieren van denken en nieuwe vaardigheden nodig heeft.

Mooie voorbeelden

Dat vraagt tijd, maar we zijn goed op weg en het stemt hoopvol dat ik in 2017 prachtige voorbeelden heb gezien van projecten waarbij bewoners, kunstenaars, ondernemers, beleidsmakers en andere belanghebbenden samenwerkten aan innovatie in onze gedeelde leefomgeving.

In De Reeshof, een grote Vinex-wijk in Tilburg namen bewoners het initiatief om aan het Wilhelminakanaal een iconisch kunstwerk tot stand te brengen ter nagedachtenis aan honderden bomen die werden gekapt om het Wilhelminakanaal te kunnen verbreden. Na een proces van wikken en wegen, discussiëren, een tentoonstelling in de bibliotheek en een openbare stemprocedure werd overtuigd gekozen voor een ontwerp van kunstenaarscollectief Observatorium. Ik prijs mij gelukkig dat ik dit project mag begeleiden vanuit het Tilburgse StadsLab CuPuDo.

innovatie en engagement

Tijdens de laatste Dutch Design Week struikelden we bijna over de innovatieve en geëngageerde initiatieven. Die betrokkenheid van de creatieve sector bij grote maatschappelijke opgaven doet goed! bkkc organiseerde tijdens de DDW Materials XL over de klimaat- en wateropgave. Welke rol spelen kunstenaars, designers en (landschaps)architecten bij innovatie in dit vraagstuk? Hoe gaan zij om met de dreiging van te veel water dat nergens naar toe kan in onze stenen omgeving en bovendien steeds vervuilder raakt? We hoorden en zagen prachtige voorstellen voor nu en de nabije toekomst!

na vandaag

En als uitsmijter van het jaar mag ik op 11 december a.s. in Den Haag aanwezig zijn bij de presentatie van het boek Na Vandaag. De Toekomst van een veilige samenleving, waarin onze collega Netty van de Kamp een artikel schreef over het creatieve vermogen van kunstenaars en designers om het waterbewustzijn van burgers, bedrijven en bestuurders op vernieuwende en inspirerende wijze te beïnvloeden. Dit boek is een uitgave van de Stichting Innovatie voor Veiligheid (SIVV), een goede samenwerkingspartner van bkkc die overtuigd is van de noodzaak van creativiteit in onze samenleving. SIVV is een platform waar allerlei experts met verschillende kennis en ervaring gezamenlijk nadenken over een veilige leef- en werkomgeving. Het boek dat vanaf 11 december verkrijgbaar is, is een bundel van essays waarin prikkelende ideeën worden beschreven over onze veiligheid in de toekomst.

Ik hoop de in 2017 ingezette manier van werken in 2018 niet alleen voort te zetten maar ook te intensiveren. Er liggen in ieder geval veel kansen voor goede samenwerkingen!

Dit jaar schreef Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden, al een aantal blogs over programmalijn Verbinden. Thema’s als kunst en publieke ruimte, Landkunst en kunst, kwaliteit en autonomie bracht Liesbeth al aan het licht.

Meer weten over kunst en samenleving?

Neem contact met mij op.