Een voordeel van thuiswerken is dat ik in mijn piepkleine werkkamertje pal naast de boekenkast zit en mijn blik op onbewaakte ogenblikken over de verzamelde titels kan laten dwalen. Dat levert altijd weer inspiratie op. En die is nodig. Ik mis spontane contacten, zomaar even kletsen en ineens op goede ideeën komen, of bij de koffieautomaat de waan van de dag doornemen en brainstormen over de toekomst.

De Wind-O-Phone WPH Opus1 op de Bredaseweg in Tilburg door kunstenaarsduo Nota Bene, fotograaf: Jostijn Ligtvoet

Een boek dat al een tijdje in mijn blikveld ligt is The Noise of Time van Julian Barnes. Het is een klein, dun boekje met een grote inhoud. Het verhaal gaat over een kunstenaar die moet werken onder een dictatoriaal regime en worstelt met zijn geweten. Hij zoekt naar manieren om overeind te blijven, zijn gezin te sparen én trouw te blijven aan zijn werk. Meer in het bijzonder gaat het over de componist Dmitri Sjostakovitsj die onder Stalin moest werken, maar het zou iedere kunstenaar kunnen zijn die zich moet verhouden tot een dictatoriale machthebber. Het boekje is ontroerend mooi geschreven. Barnes ontleende de titel van dit verhaal aan de autobiografische schetsen van Osip Mandelstam, de beroemde Russische dichter. Het is een titel die blijft aanzetten tot denken over de tijd waarin je leeft. Want iedere tijd kent zijn eigen geluid. The Noise of Time, het is de klank die de samenleving kleurt, de toon die wordt gezet. 

Wat is het geluid van onze tijd?

Gelukkig leven wij niet in een dictatuur. Maar we leven wel in een bijzondere tijd. Ik vind het, als ik in een sombere bui ben, een tijd met veel herrie. Herrie van harde, gepolariseerde stemmen. De gulden middenweg lijkt moeilijk te vinden omdat boosheid en frustratie ongefilterd de wereld ingestuurd worden. Soms denk ik dat er steeds minder tijd is om rustig te praten, te luisteren, vragen te stellen en te twijfelen. En de kloof tussen bevolkingsgroepen wordt groter, terwijl de problemen waar we voor staan juist om gemeenschappelijkheid vragen. Ik denk dat we die gemeenschappelijkheid kunnen vinden in verbeeldingskracht en creativiteit. Die heeft iedereen (bewust of onbewust) in zich en zijn onontbeerlijk voor het begrijpen van het leven en om goede oplossingen voor problemen te vinden. Hoe komt het dan toch dat de cultuursector al jaren onder druk staat? Cultuur zou geen strijd moeten zijn, maar een vanzelfsprekendheid, zoals onze directeur Henri Swinkels schrijft.

Onstelligheid

‘Ik ben iemand van onstelligheid’. Dit zijn woorden van A.L. Snijders, de schrijver van ZKV’s die onlangs onverwacht overleed. Ik hoorde de uitspraak op de radio in een uitzending die aan hem was gewijd. Wat een verademing in deze tijd vol stelligheden. Zo kan het dus ook. We kunnen ook ‘onstellig’ zijn in plaats van dat we altijd stellig ons eigen terrein verdedigen. En wat sluit deze uitspraak mooi aan bij een onderzoek dat Kunstloc de komende tijd gaat doen. Op Verkenning heet dit onderzoek. We gaan mensen binnen en buiten de cultuursector samenbrengen om thema’s te onderzoeken die verder reiken dan onze eigen sector, zoals diversiteit en inclusie, gezondheid en duurzaamheid. Zo willen we gezamenlijk werken aan draagvlak voor vernieuwing ín en mét de cultuursector. Verbeeldingskracht en creativiteit zijn daarbij onze leidraad.

6474

Op Verkenning, illustratie: Jessica Bacuna

Verkenners op pad

We zijn toe aan een nieuw verhaal. De problemen in de samenleving zijn complex. Om het systeem waarin we leven echt te veranderen hebben we nieuwe geluiden, woorden en beelden nodig. Daarom gaan we onze verbeelding gebruiken en op zoek naar wat we nog niet weten. We sturen Verkenners op expeditie. Zij verslaan tijdens hun reis draken, ondervinden weerstand, komen poortwachters tegen, maar ontmoeten ook medestanders. En ze vinden misschien wel een schat. De Verkenners komen thuis in de Werkplaats. Dat is de veilige haven waar ervaringen, inzichten en kennis worden gedeeld. We gaan luisteren naar The Noise of Time - met wat mij betreft en goed oor voor nuances - en we maken daar een nieuwe meerstemmige compositie van.

Je kunt onze expedities volgen op de website en via de podcast-reeks Op Verkenning. Beide zijn work in progress. Ze groeien met elke zoektocht van de Verkenners. Als opmaat voor de eerste expeditie over diversiteit en inclusie kun je alvast de podcast beluisteren met filosoof Arthur Kok

 

Meer weten over kunst & samenleving of Op Verkenning?

Neem contact met mij op. 

Liesbeth blogt

Blog | Durf niet te weten

Hoe brengen we verandering teweeg in een vrijwel gesloten systeem? Liesbeth Jans leert graag van anderen, en stuurt verkenners op pad.

17 september 2021

Blog | Op verkenning naar een nieuw verhaal

Wat is het geluid van onze tijd? En hoe kunnen we nieuwe geluiden, woorden en beelden ontdekken? Adviseur Liesbeth Jans schrijft erover in haar blog.

13 juli 2021

Drie ontwerpen voor monument herdenking slavernijverleden

Kunstenaars Tommy van der Loo, Patricia Kaersenhout en het duo Dedden & Keizer presenteerden hun schetsontwerpen.

1 juli 2021

Een nieuwe stap op Het Groene Lint

Afgelopen mei is het startpunt van Het Groene Lint gemarkeerd in de vorm van een kunstwerk van Marcel Smink.

11 juni 2021

Opening Ons Kloosterpad

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer langs vijftig (voormalige) kloosters en abdijen in Midden- en Oost-Brabant.

29 april 2021

Blog | Alle stemmen gelden

Adviseur Liesbeth Jans blogt over kunst in de openbare ruimte waarbij iedereen een stem verdient.

22 april 2021

Blog | Vergeet niet te vergeten

Adviseur Liesbeth Jans vraagt zich in dit blog af wat ze moet vergeten en wat ze zich juist moet blijven herinneren.

23 maart 2021

Totstandkoming slavernijmonument: van visie tot schetsontwerp

Drie geselecteerde kunstenaars gaan aan de slag om een ontwerp te maken voor een monument in Tilburg om het slavernijverleden te herdenken.

22 maart 2021

Blog | Geloof, hoop en liefde

Adviseur Liesbeth Jans blogt over kloosterwaarden: de waarden die we nodig hebben om een goede samenleving te zijn.

18 februari 2021

Opening Jaar van het Brabants Kloosterleven

Op 10 februari is het Jaar van het Brabants Kloosterleven geopend. Dit gebeurde digitaal met een live-uitzending vanuit klooster Sint Agatha.

15 februari 2021

De rol van bemiddelaar

Onze adviseur Liesbeth Jans sprak tijdens een paneldiscussie over haar rol als bemiddelaar. Wat houdt dit precies in?

4 februari 2021

Blog | Helend landschap

Kunst kan de natuurervaring versterken, zorgen voor bewustwording of de weg wijzen. Adviseur Liesbeth Jans deelt inspirerende voorbeelden hiervan.

18 januari 2021

Blog | Wat doet dat hier?

Welke ontwikkelingen zijn er binnen kunst in de openbare ruimte? Liesbeth Jans schrijft erover in haar blog en deelt inspirerende voorbeelden.

30 november 2020

In gesprek of afrekenen?

Adviseur Liesbeth Jans schrijft een blog over de afrekencultuur die opgang maakt in de kunstsector.

16 oktober 2020

Jaar van het Brabants Kloosterleven

Vijf ontwerpers en kunstenaars uit Noord-Brabant gaan aan de slag met de ontwerpopdracht ‘Brabantse Kloostericonen’.

7 oktober 2020

Blog | Taal …normaal?!

Adviseur Liesbeth Jans schrijft een blog over ons taalgebruik, taalverschillen en hoe er daardoor een mooie dialoog kan ontstaan.

17 september 2020

Anne Wenzel creëert herdenkingsplek voor Anne Frank in Den Bosch

Iedereen kan sinds juli het Monument voor Vrijheid in volle glorie bewonderen.

2 september 2020

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020

Speciale aandacht voor het Brabantse kloosterleven

2021 wordt het jaar van het Brabantse kloosterleven, met verschillende activiteiten en een ontwerpopdracht.

1 juli 2020

Kunstloc ondersteunt ontwikkeling Slavernij Monument in Tilburg

In Tilburg is het initiatief genomen om een monument op te richten om het slavernijverleden te herdenken.

18 juni 2020

Trek erop uit!

Talentontwikkelingstraject De Kunstopdracht heeft verschillende mooie resultaten opgeleverd in de openbare ruimte.

16 juni 2020

Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Welke rol kunnen kunstenaars spelen bij het inrichten van de openbare ruimte? Adviseur Liesbeth Jans blogt over post-corona vraagstukken.

10 juni 2020

Den Bosch krijgt monument voor Anne Frank

Anne Wenzel ontwierp het kunstwerk voor het Anne Frankplein in Den Bosch. De vogel van keramiek staat symbool voor vrijheid.

3 juni 2020

Blog | Denken over herdenken

Nederland werd 75 jaar geleden bevrijd en we herdenken dit door de coronacrisis op een andere manier. Onze adviseur Liesbeth Jans schreef haar gedachtes over herdenken op in een blog.

30 april 2020

Blog | WaarnaARToe (nu musea en theaters gesloten zijn)?

Hoe kunnen we in tijden van corona thuis vanaf de bank kunst beleven? Onze adviseur Liesbeth Jans schreef een blog over het enorme belang van kunst en creativiteit in tijden van crisis.

2 april 2020

Blog | Kleine stappen met grote gevolgen

De sprekers bij de bijeenkomst Muziek in de Zorg laten zien hoe kleine, liefdevolle acties grote gevolgen kunnen hebben. Dat inspireerde onze adviseur Liesbeth Jans tot een nieuwe blog.

9 maart 2020

Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Een verdwenen station en Indische baten vormen de inspiratie voor Het Koffijhuis. Het laatste werk op de kunstroute door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk.

6 maart 2020

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020

Blog | Innoveren met kunstenaars

Kunstenaars kunnen een sterke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Zo bepleit nu ook de AWTI.

13 februari 2020

Blog | Beauty is in the eye of the beholder

Liesbeth Jans werd aan het einde van het jaar een beetje kriegelig van de subjectieve eindejaarslijstjes. Er was er echter een die haar aandacht trok. Over de disbalans tussen mannelijke en vrouwelijke makers in Nederlandse kunstcollecties.

10 januari 2020

Blog | Tend and befriend

Het is een drukke tijd. De rode draad bij al deze activiteiten was de zorg voor de samenleving en de wens om gezamenlijk oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven te ontwikkelen, to change the inevitable.

25 oktober 2019

Blog | Kunst als een magneet

Samen met bewoners kijken naar hun ideeën en mogelijkheden zoeken om die sterker te maken. Liesbeth Jans blogt over lokale samenwerkingsverbanden die zich richten op het inrichten van de eigen omgeving.

24 september 2019

Blog | Kunst, wetenschap en innovatie

Wanneer kunstenaars uit verschillende disciplines gekoppeld worden aan wetenschappers ontstaan belangrijke innovatieve producten.

13 augustus 2019

Blog | De schoonheid van treinstations

Kunstenaars kunnen een kwaliteit aan de omgeving toevoegen waardoor die een eigen identiteit krijgt, kunnen een ziel aanbrengen in de ruimte waardoor die herkenbaar wordt en weer een menselijke maat krijgt.

28 juni 2019

Blog | De identiteit van het landschap

Landkunst is iets anders dan zomaar een kunstwerk in het landschap plaatsen. Liesbeth Jans blogt over het zichtbaar maken van de identiteit van het landschap.

16 mei 2019

Blog | Afval=Landschap

Wij leven met tegenstellingen die we zelf hebben gecreëerd en waar we nu zelf oplossingen voor moeten zoeken.

23 april 2019

Blog | Living in paradox

Ik worstel nog een beetje met het thema van het CWF, Living in Paradox. Ik vind het mooi en aansprekend, maar tegelijkertijd verwarrend.

12 maart 2019

Blog | De ongekende kracht van verbeelding

De samenwerking tussen de cultuursector en andere maatschappelijke sectoren wordt gestimuleerd om een goede leefomgeving te creëren, opdrachtgeverschap aan makers te bevorderen en hun de gelegenheid te geven zich als cultureel ondernemer te ontwikkelen.

2 januari 2019

Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Liesbeth Jans blikt vooruit én terug. Wat is er van die ruim 100 kunstwerken geworden die voor mij persoonlijk een bijzondere betekenis hebben?

4 mei 2018

Blog | Kunst en samenleving

In haar laatste blog van 2017 zoomt Liesbeth Jans in op kunst en samenleving.

10 december 2017

Blog | Over kunst, kwaliteit en autonomie

‘Verbinden’ is een buzz woord is geworden, een woord dat overal rond zoemt maar ook inhoudsloos dreigt te worden. Wie of wat wordt met elkaar verbonden? En waarom? Liesbeth Jans blogt hierover.

4 oktober 2017

Blog | 10 jaar landkunst, het vervolg

Waarom werd het woord Landkunst geïntroduceerd en niet Land Art? Daar hebben wij in Brabant zo onze redenen voor. Liesbeth Jans blogt over 10 jaar Landkunst.

4 juli 2017

Blog | Tien jaar landkunst

In haar vorige blog schreef Liesbeth Jans, programmaleider ‘Verbinden’ het al: Landkunst bestaat deze zomer 10 jaar! Hoog tijd voor een reflectie, want daar vraagt een jubileum om. Hoe is het eigenlijk zover gekomen met Landkunst? Daarover schrijft Liesbeth in haar nieuwe blog.

17 mei 2017

Blog | Kunst en publieke ruimte

2017 wordt internationaal het jaar van kunst in de publieke ruimte met manifestaties die zich nadrukkelijk richten op het verbinden van kunst aan onze fysieke en sociale omgeving. Liesbeth Jans blogt hierover.

4 maart 2017

Inspiratiemagazine 'Who Cares?' gelanceerd

Het eerste exemplaar van het inspiratiemagazine ‘Who Cares? | kunst & zorg’ werd donderdag 8 december in ontvangst genomen door Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant. Dit magazine boordevol beelden en artikelen geeft een inspirerend beeld van mogelijkheden om vanuit kunst bij te dragen aan prettige, mooie en duurzame zorgomgeving. Een omgeving die ten goede komt aan de zorg en dus aan onze samenleving.

8 december 2016

Blog | Verbinden

Verbinden is een buzzwoord. Iedereen gebruikt het. Wij ook. Liesbeth Jans blogt over de betekenis van verbinden.

4 december 2016