De titel van dit blog is gejat. Het is de titel van de tentoonstelling over 100 jaar Bauhaus die nu is te zien in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Ik gebruik de titel toch omdat hij zo goed past bij de activiteiten die we bij Kunstloc binnen de programmalijn Verbinden van Kunst & Samenleving ontwikkelen. Binnen dit programma concentreren wij ons op het verbinden van makers aan de grote maatschappelijke opgaven die mondiaal om aandacht vragen: de energietransitie, de wateropgave, leefbaarheid, voedselproductie, etc. Creativiteit is essentieel om tot vernieuwing te komen en gelukkig vindt deze gedachte steeds meer weerklank.

Een impressie van een project waarbij de boom- en plantenkwekers langs de N65 van deze weg een etalage van groene innovatie willen maken. Kunstenaars en ontwerpers dachten hierover mee. Cathelijn Montens en Krijn Christiaansen (KCCM) ontwierpen mobiele werkplekken en showrooms voor de kwekers.

1476

Fiks Nederland

Recent hoorde ik tijdens een conferentie in het kader van de provinciale statenverkiezingen een bevlogen pleidooi voor verbeeldingskracht van rijksbouwmeester Floris Alkemade. De vraagstukken waar we de komende decennia voor staan zijn stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in onze leefomgeving en in onze levensstijl. Alkemade wil niet vervallen in doemdenken maar juist een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld schetsen; een Nederland dat voor iedereen herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. Hij wil een breed gedragen verlangen naar verandering oproepen. Van ‘moeten’ naar ‘kunnen’, van dromen naar verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de conferentie werd ook de oproep Fiks Nederland gelanceerd door Kunsten92 en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het is een oproep om ontwerpkracht te mobiliseren en slimme combinaties van vakgebieden te maken. Onderteken de oproep via fiksnederland.nl!

Matthijs Bosman is als kunstenaar verbonden aan het maatschappelijke thema voedselverspilling. Hij ontving voor dit project over onze voedselketen een bijdrage uit de Impulsgelden van de provincie Noord-Brabant. Kijk op: nederlandsuperland.nl

1477

Bauhaus

De titel bij dit stukje verwijst naar een tentoonstelling over 100 jaar Bauhaus. De architect Walter Gropius richtte in 1919 in Weimar een revolutionaire academie voor architecten, ontwerpers en kunstenaars op. Een academie waarin alle kunstdisciplines en ambachten waren vertegenwoordigd, van design tot dans, van fotografie tot weven, van typografie tot keramiek. Ze werkten vanuit idealen om de wereld te verbeteren en hun ontwerpen voor iedereen toegankelijk te maken. De opleiding werd geteisterd door politieke ontwikkelingen en al in 1933, na het aan de macht komen van Hitler, ontbonden. Maar het gedachtengoed en de ontwerpen van Bauhaus zijn 100 jaar na dato tijdloos gebleken. Over de hele wereld vinden we tot op de dag van vandaag sporen van Bauhaus. Vaak zijn we ons er niet eens van bewust dat een stoel van Leen Bakker zijn oorsprong vindt in het Bauhaus.

Tijdloosheid

Wat tijdloos is kunnen we pas achteraf beoordelen. Maar wat zou het mooi zijn als het in deze tijd lukt om een beweging in gang te zetten waarbij zoals in het Bauhaus alle makers meedenken over hoe verbeeldingskracht de wereld kan verbeteren. Ik vind het erg inspirerend om te zien dat er op steeds meer plekken gedacht wordt over de rol die makers kunnen vervullen bij maatschappelijke vernieuwingen. Er komen interessante dingen aan! Zo vindt dit jaar het Creativity World Forum plaats in Brabant. Dit internationale evenement over creativiteit en innovatie, brengt ca. 2.000 professionals uit verschillende disciplines van over de hele wereld samen. Het biedt bezoekers nieuwe inzichten voor de uitdagingen van nu en de toekomst. De provincie Noord-Brabant investeert in dit internationale evenement en wil hiermee creatief en innovatief Brabant aan elkaar en aan de wereld verbinden. Om met creativiteit als motor voor vernieuwing te werken aan een betekenisvolle samenleving. Meer over het CWF2019 in mijn volgende blog!

Kunstloc Brabant vindt het belangrijk om kunst en cultuur in te zetten in andere maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. We zijn ervan overtuigd dat de inbreng van kunstenaars een innoverende rol kan spelen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En welke rol speelt Kunstloc hierbij? Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden van Kunst & Samenleving, schrijft er maandelijks een blog over.

Meer weten over het verbinden van makers aan grote maatschappelijke opgaven?

Neem contact met mij op.

Meer blogs van Liesbeth Jans

Blog | WaarnaARToe (nu musea en theaters gesloten zijn)?

Blog | WaarnaARToe (nu musea en theaters gesloten zijn)?

Hoe kunnen we in tijden van corona thuis vanaf de bank kunst beleven? Onze adviseur Liesbeth Jans schreef een blog over het enorme belang van kunst en creativiteit in tijden van crisis.

2 april 2020
Blog | Kleine stappen met grote gevolgen

Blog | Kleine stappen met grote gevolgen

De sprekers bij de bijeenkomst Muziek in de Zorg laten zien hoe kleine, liefdevolle acties grote gevolgen kunnen hebben. Dat inspireerde onze adviseur Liesbeth Jans tot een nieuwe blog.

9 maart 2020
Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Een verdwenen station en Indische baten vormen de inspiratie voor Het Koffijhuis. Het laatste werk op de kunstroute door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk.

6 maart 2020
Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020
Blog | Innoveren met kunstenaars

Blog | Innoveren met kunstenaars

Kunstenaars kunnen een sterke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Zo bepleit nu ook de AWTI.

13 februari 2020
Blog | Beauty is in the eye of the beholder

Blog | Beauty is in the eye of the beholder

Liesbeth Jans werd aan het einde van het jaar een beetje kriegelig van de subjectieve eindejaarslijstjes. Er was er echter een die haar aandacht trok. Over de disbalans tussen mannelijke en vrouwelijke makers in Nederlandse kunstcollecties.

10 januari 2020
Blog | Tend and befriend

Blog | Tend and befriend

Het is een drukke tijd. De rode draad bij al deze activiteiten was de zorg voor de samenleving en de wens om gezamenlijk oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven te ontwikkelen, to change the inevitable.

25 oktober 2019
Blog | Kunst als een magneet

Blog | Kunst als een magneet

Samen met bewoners kijken naar hun ideeën en mogelijkheden zoeken om die sterker te maken. Liesbeth Jans blogt over lokale samenwerkingsverbanden die zich richten op het inrichten van de eigen omgeving.

24 september 2019
Blog | Kunst, wetenschap en innovatie

Blog | Kunst, wetenschap en innovatie

Wanneer kunstenaars uit verschillende disciplines gekoppeld worden aan wetenschappers ontstaan belangrijke innovatieve producten.

13 augustus 2019
Blog | De schoonheid van treinstations

Blog | De schoonheid van treinstations

Kunstenaars kunnen een kwaliteit aan de omgeving toevoegen waardoor die een eigen identiteit krijgt, kunnen een ziel aanbrengen in de ruimte waardoor die herkenbaar wordt en weer een menselijke maat krijgt.

28 juni 2019
Blog | De identiteit van het landschap

Blog | De identiteit van het landschap

Landkunst is iets anders dan zomaar een kunstwerk in het landschap plaatsen. Liesbeth Jans blogt over het zichtbaar maken van de identiteit van het landschap.

16 mei 2019
Blog | Afval=Landschap

Blog | Afval=Landschap

Wij leven met tegenstellingen die we zelf hebben gecreëerd en waar we nu zelf oplossingen voor moeten zoeken.

23 april 2019
Blog | Living in paradox

Blog | Living in paradox

Ik worstel nog een beetje met het thema van het CWF, Living in Paradox. Ik vind het mooi en aansprekend, maar tegelijkertijd verwarrend.

12 maart 2019
Blog | De ongekende kracht van verbeelding

Blog | De ongekende kracht van verbeelding

De samenwerking tussen de cultuursector en andere maatschappelijke sectoren wordt gestimuleerd om een goede leefomgeving te creëren, opdrachtgeverschap aan makers te bevorderen en hun de gelegenheid te geven zich als cultureel ondernemer te ontwikkelen.

2 januari 2019
Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Liesbeth Jans blikt vooruit én terug. Wat is er van die ruim 100 kunstwerken geworden die voor mij persoonlijk een bijzondere betekenis hebben?

4 mei 2018
Blog | Kunst en samenleving

Blog | Kunst en samenleving

In haar laatste blog van 2017 zoomt Liesbeth Jans in op kunst en samenleving.

10 december 2017
Blog | Over kunst, kwaliteit en autonomie

Blog | Over kunst, kwaliteit en autonomie

‘Verbinden’ is een buzz woord is geworden, een woord dat overal rond zoemt maar ook inhoudsloos dreigt te worden. Wie of wat wordt met elkaar verbonden? En waarom? Liesbeth Jans blogt hierover.

4 oktober 2017
Blog | 10 jaar landkunst, het vervolg

Blog | 10 jaar landkunst, het vervolg

Waarom werd het woord Landkunst geïntroduceerd en niet Land Art? Daar hebben wij in Brabant zo onze redenen voor. Liesbeth Jans blogt over 10 jaar Landkunst.

4 juli 2017
Blog | Tien jaar landkunst

Blog | Tien jaar landkunst

In haar vorige blog schreef Liesbeth Jans, programmaleider ‘Verbinden’ het al: Landkunst bestaat deze zomer 10 jaar! Hoog tijd voor een reflectie, want daar vraagt een jubileum om. Hoe is het eigenlijk zover gekomen met Landkunst? Daarover schrijft Liesbeth in haar nieuwe blog.

17 mei 2017
Blog | Kunst en publieke ruimte

Blog | Kunst en publieke ruimte

2017 wordt internationaal het jaar van kunst in de publieke ruimte met manifestaties die zich nadrukkelijk richten op het verbinden van kunst aan onze fysieke en sociale omgeving. Liesbeth Jans blogt hierover.

4 maart 2017
Inspiratiemagazine 'Who Cares?' gelanceerd

Inspiratiemagazine 'Who Cares?' gelanceerd

Het eerste exemplaar van het inspiratiemagazine ‘Who Cares? | kunst & zorg’ werd donderdag 8 december in ontvangst genomen door Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant. Dit magazine boordevol beelden en artikelen geeft een inspirerend beeld van mogelijkheden om vanuit kunst bij te dragen aan prettige, mooie en duurzame zorgomgeving. Een omgeving die ten goede komt aan de zorg en dus aan onze samenleving.

8 december 2016
Blog | Verbinden

Blog | Verbinden

Verbinden is een buzzwoord. Iedereen gebruikt het. Wij ook. Liesbeth Jans blogt over de betekenis van verbinden.

4 december 2016