Akasha - An Inner Journey gaat over een innerlijke reis van de hoofdpersoon, die hij maakt nadat hij het psychoactieve drankje Ayahuasca tot zich neemt. Dit drankje brengt ervaringen die vergelijkbaar zijn met intense dromen, waarin herinneringen of angsten naar boven komen. Deze mystieke ervaring gaat Stijn proberen over te dragen met beeld, omdat woorden daarvoor tekortschieten. Om zijn film te realiseren is Stijn een crowdfunding gestart.

de crowdfunding

Akasha - An Inner Journey wordt de afstudeerfilm van Stijn Pruijsen, waarmee hij afstudeert aan de AKV|St. Joost. De film bouwt voort op eigen ervaringen van Stijn en hij hoopt dan ook de kracht van die ervaringen over te dragen op het publiek. 

De film zal te zien zijn tijdens de Launch Expo van AKV|St. Joost.

bekijk de crowdfunding hier

motivatie Kunstloc Brabant

Met de video-installatie Akasha – An Inner Journey onderzoekt Stijn Pruijsen de invulling van persoonlijke zingeving in een geseculariseerde samenleving. Door een installatie te maken die is gebaseerd op eigen ervaringen van Stijn en door de kijker mee te nemen in een innerlijke reis hoopt hij hen een spiegel voor te houden en bewustzijn te vergroten. Met deze film wil Stijn zijn visitekaartje afgeven als Brabantse maker, wat Kunstloc Brabant van harte ondersteunt.

Een adviseur van Kunstloc Brabant heeft Stijn Pruijsen geadviseerd voorafgaand aan het indienen van zijn crowdfunding. 

dit kan ook met corwdfunding