Jesse van der Meulen is laatstejaars filmstudent aan het AKV|St.Joost in Breda. Voor de realisatie van zijn afstudeerfilm is hij een crowdfunding gestart. "Controller" is een filosofische film over depressie en controle (terugwinnen).

Jesse van der Meulen rondde in 2014 zijn opleiding sound engineering af en vertrok naar Breda om daar film te studeren op het AKV|St. Joost. Naast film is zijn grote liefde muziek. Deze twee passies lopen dan vaak vloeiend over in elkaar. Zijn films vertellen in ritmische tempo's gecombineerd met zijn eigen muziek het verhaal. Het thema van zijn werk is vaak rond het grensvlak tussen feit en fictie. Wat is echt? Wat is nep? Dit uit hij dan ook qua inhoud en vorm.

Het verhaal

Chris is depressief. Na twee mislukte zelfmoordpogingen komt hij verslagen thuis. Hij vervalt in zijn patroon; totdat een ontdekking in een videospel hem anders na laat denken over het leven. Chris treedt naar buiten en pakt alles anders aan; hij onderneemt acties die hij voorheen nooit zou durven. Voor de buitenwereld lijkt Chris de grip op de realiteit te verliezen; maar Chris zelf voelt zich levendiger dan ooit. Voorheen voelde hij zich gecontroleerd door het systeem; maar nu lijkt hij de controle te hebben. Heeft Chris werkelijk de touwtjes in handen?

 

Motivatie Kunstloc Brabant

De afstudeerfilm van Jesse van der Meulen (AKV|St.Joost) – een filosofische film over depressie en controle (terugwinnen) – wordt zijn visitekaartje naar de professionele (Brabantse) filmsector. De inzet van crowdfunding draagt bovendien bij aan zijn ontwikkeling op het gebied van cultureel ondernemerschap. Kunstloc Brabant ondersteunt de jonge filmmaker van harte!

dit kan ook met crowdfunding