Jasper Loos is laatstejaars filmstudent aan het AKV|St.Joost in Breda. Voor de realisatie van zijn afstudeerfilm is hij een crowdfunding gestart. "De Operateur"  is een experimentele film rondom het thema determinisme. "Wat als de controle die U altijd dacht te hebben plotseling verdwijnt? Alles blijkt bepaald te worden door iets of iemand anders. Zou U terugvechten?"

Thema & stijl

Het determinisme vormt de rode draad door het werk van Jasper Loos als filmmaker tot nu toe. Het determinisme stelt dat alles wat er gebeurt vast staat: vrije wil bestaat niet en je hebt geen controle over je eigen acties. Met deze film wil Jasper mensen over dit gegeven na laten denken en erover in discussie gaan.

De Operateur is op een iteratieve wijze tot stand gekomen gekomen. Wat inhoudt dat het verhaal en de vorm door middel van (beeldende) experimenten zijn ontstaan. Dit resulteert in een film zonder dialoog; waarin alles verteld gaat worden door de vorm; camera; licht; geluid en de choreografie. De beeldende manier van vertellen heeft ook gezorgd voor een onconventioneel scenario. Illustraties tussen de regels en tekst die van verschillende kanten in springt zorgt ervoor dat de film zelfs in tekst tot leven komt.

Motivatie Kunstloc Brabant

De afstudeerfilm van Jasper Loos (AKV|St.Joost) rondom het thema determinisme wordt zijn visitekaartje naar de professionele (Brabantse) filmsector. De inzet van crowdfunding draagt bovendien bij aan zijn ontwikkeling op het gebied van cultureel ondernemerschap. Kunstloc Brabant ondersteunt de jonge filmmaker van harte!

dit kan ook met crowdfunding