In de korte film Radio Ben interviewt filmmaker Soner Arslan de ufoloog Ben. Hij is hem op het spoor gekomen door filmpjes op YouTube. Ben lijkt in contact te staan met buitenaardse wezens.

het verhaal

Soner stuit op de filmpjes van Ben, waarin hij vertelt over zijn contact met aliens. Soner besluit om hem te volgen en de interviews te verwerken in zijn korte documentairefilm. Ben ontdekte dat twee van zijn koeien de gave hebben om buitenaards contact te hebben. De geluidsgolven brengt hij in kaart middels een grote zelfgebouwde zendmast. Ze vangen signalen op die niet te verklaren zijn... Bens werkwijze om signalen op te vangen demonstreert hij op YouTube, wat verschillende reacties oproept. Soner volgt hem en onderzoekt zijn manier van werken en vraagt zich af of het geen truc is. Toch raakt hij verzeild in het onwaarschijnlijke verhaal.

de crowdfunding

Soner start een crowdfunding om de productie van zijn film te financieren. Met deze film studeert hij af aan AKV|St. Joost.

bekijk de crowdfunding hier

2004

Foto van Soner Arslan

rol van Kunstloc Brabant

Met Radio Ben brengt Soner Arslan een film die zich bevindt op het snijvlak van documentaire en fictiefilm. In deze vernieuwende vorm doet Soner onderzoek naar het medium film, maar ook naar de waarheid en wie deze in pacht heeft. Kunstloc Brabant draagt graag bij aan deze productie en daarmee de positionering van Soner als Brabantse filmmaker.

Een adviseur van Kunstloc Brabant heeft Soner geadviseerd voorafgaand aan het indienen van zijn crowdfunding. 
 

dit kan ook met crowdfunding