In de afgelopen jaren is er - op het gebied van cultuureducatie - veel aandacht naar het onderwijs uitgegaan die veelal faciliterend is geweest. Terwijl we de roep om inhoudelijke ondersteuning, het leerling gericht werken, het aanspreken van creativiteit en verbeeldingskracht steeds groter zien worden. Maar wat is er werkelijk nodig om verbeeldingskracht en creativiteit een plek te geven binnen het onderwijs? 

Foto: Dian Langenhuijzen

De school is bij uitstek een plek waar wordt gedacht, geluisterd, verbeeld, gelachen, gespeeld en gesproken; om te zoeken, te struikelen, te vallen, te vinden en vorm te geven aan dat wat ons allemaal bindt. Het leven dus. Cultuureducatie gaat ook over het leven en over wat ons daarin verbindt. We kijken naar kunst en ontdekken met welke ogen we dat doen. Door erover in gesprek te gaan leren we iets over onszelf. Het kunstwerk kiest jou. Welke dialoog ga jij daarmee dan aan?  

In samenwerking met Dian Langenhuijzen organiseert Kunstloc een ongedwongen bijeenkomst in museum De Pont in Tilburg voor schoolleiders en bestuurders. Er is dan ruimte en tijd, voor overdenking, reflectie en een gesprek met elkaar over dat wat jou en de ander bezighoudt. Wij nemen jou graag mee in de wereld van de kunsten, op een manier die bekend staat als  Art Based Learning. Waarbij we leren om de kunst in onszelf tot spreken te brengen in plaats van over kunst te spreken. Voorkennis over kunst is dan niet nodig! 

Dit is een eerste bijeenkomst waarbij we het open laten of er tijd en aandacht is voor een mogelijk vervolg of het inrichten van een terugkerende leerkring. We nodigen jou en je collega van harte uit om aan te sluiten.  

Artikel | Cultuureducatie hoger op de agenda met Art Based Learning

Wil jij deelnemen aan deze bijeenkomst?

Aanmelden kan via info@decultuurloper.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dian Langenhuijzen via 06 255 555 68 of dianlangenhuijzen@gmail.com. Of neem contact met mij op.