Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Zo kan het ook!

Werk jij ook aan het toegankelijker maken van kunst en cultuur? Petje af, want naast bevlogenheid heb je veel energie nodig om met jouw initiatieven, projecten of beleid, cultuurparticipatie (waaronder amateurkunst) mogelijk te maken. Je bent van harte welkom op maandag 11 december bij 't Dommeltje in Boxtel om kennis te delen, inspirerende workshops te volgen en te netwerken. 

Het belang van kunst- en cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, gemeenschapsvorming, verbeelding en visie, gezondheid en welzijn. Daarom is het zo belangrijk dat cultuurparticipatie ondersteund wordt. Het afgelopen jaar zijn er in Brabant veel mooie ontwikkelingen geweest en met een nationaal akkoord in het vooruitzicht is dit hét moment om krachten te bundelen en eens vanuit andere perspectieven naar cultuurdeelname te kijken. Zo kan het ook!

De conferentie maakt onderdeel uit van de herstelsteun Amateurkunst

Wat houdt de herstelsteun voor Brabant in?

Programma

Er zijn op deze dag twee workshoprondes en we sluiten de dag af met een plenaire lezing. Enkele workshops worden twee keer gegeven om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om hieraan mee te kunnen doen. Op de dag zelf kun je kiezen waar je heen gaat. 

Je kunt met het onderstaande tijdspad rekening houden: 

  • 10:00 uur - inloop
  • 10:30 uur - start plenaire opening 
  • 11:30 uur - Workshop ronde 1 
  • 12:30 uur - Lunch 
  • 13:30 uur - Workshop ronde 2 
  • 14:45 uur - Lezing: Kunst als Remedie - em. prof. dr. Paul Verhaeghe
  • 15:30 uur - plenaire afsluiting en borrel 
Lezing: Kunst als Remedie - em. prof. dr. Paul VerhaeghePaul Verhaeghe

Lezing: Kunst als Remedie - em. prof. dr. Paul Verhaeghe

plenaire ruimte om 14:45 uur

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Gent. Daarnaast is hij praktiserend psychoanalyticus. Met ‘Liefde in tijden van eenzaamheid’ (1998) brak hij door naar een algemeen en internationaal publiek. 

"Iedere mens botst vroeg of laat op dezelfde existentiële vragen. Wat is de betekenis van lijden, ziekte en dood, hoe ervaar ik mezelf als seksueel wezen, als liefdespartner, als ouder? Ruimer gesteld: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe? Dergelijke vragen zijn existentieel en overstijgen het individu, vandaar dat we te rade gaan bij anderen, al was het maar om troost en steun te vinden. Vandaag de dag verloopt dat moeizaam en steeds meer mensen lijden aan een nieuwe vorm van eenzaamheid. Nieuw omdat ze wel over voldoende sociale contacten beschikken maar toch geen verbondenheid voelen. In de plaats daarvan ervaren ze een onbehagen dat ze moeilijk onder woorden kunnen brengen.

Eén op de vier Nederlanders loopt het risico op ernstige psychologische en psychiatrische problemen. Willen we deze crisis keren, dan zullen we maatschappelijke antwoorden moeten geven. We kunnen daarvoor inspiratie vinden bij wat ongetwijfeld een van de oudste antwoorden is op existentiële vragen. Ik heb het over kunst, als verzamelterm voor de verschillende pogingen om het onvoorstelbare, het niet-uitdrukbare, het nooit beantwoordbare toch maar uit te drukken en vervolgens te delen met anderen."

Workshops

Manon van Hoeckel - Design Thinking

in beide workshoprondes beschikbaar

Als sociaal ontwerper ontwikkelt Manon interventies met maatschappelijke impact. Ontmoeting staat daarin centraal. Met haar ontwerpen waarin ze aansluit bij het dagelijks leven van de gebruiker hoopt ze mensen nieuwe inzichten te bieden en tot elkaar te brengen. 

In de workshop daagt Manon deelnemers uit om inventieve manieren te bedenken om een nieuw publiek te betrekken bij amateurkunst. Met haar ‘paard van Troje’ methode gaan deelnemers ook aan de slag met de vraag hoe je in contact blijft met alle betrokken partijen in tijden van drukte. Zo heeft ze een project in museum Boijmans van Beuningen gedaan waarbij ze een gratis wasserette midden op zaal plaatste. Gratis je was komen doen was voor buurtbewoners (die nog nooit eerder een voet in het museum hadden gezet) de reden om binnen te komen. De wachttijd zorgde ervoor dat ze toch ook maar een kijkje gingen nemen bij de exposities. Op deze manier camoufleerde ze steeds een activiteit die aansluit bij de leefwereld van de doelgroep en toch tot cultuurbeleving leidt.  

Tijdens de workshop onderzoeken we vragen als:

  • Hoe kaart je het belang van amateurkunst aan bij degene die nog niet overtuigd zijn?
  • Hoe blijf je in contact met alle amateurkunst partijen in de regio in tijden van drukte? 

 

DansBrabant - Verbinding door Dans: Een Poëtische Verkenning van Gender en Gemeenschap

 Ontdek hoe kunst, specifiek dans, complexe thema's tastbaar maakt en lokale gemeenschappen verbindt.

in beide workshoprondes beschikbaar

Samen met cultuurprofessionals van Dans Brabant heeft een community van Tilburgse vrouwen de kracht van dans en beweging ingezet om vragen rondom gender te onderzoeken. Doel van het project was de band tussen de culturele dansprofessionals en de lokale gemeenschap te ontwikkelen en een stevige basis te geven. Artistieke co creatie stond hierbij centraal. De vruchtbare samenwerking resulteerde in de voorstelling ‘Residu(e), what we leave behind’, die samen met voorstellingen uit 9 andere Europese steden afgelopen zomer tijdens Festival Boulevard in première ging. De voorstelling was daarna onder meer te zien in De Nieuwe Vorst in Tilburg en tijdens het festival City of Women in Ljubljana, Servië.

Op 11 december presenteert de community van DansBrabant een boeiend programma, bestaande uit een workshop en fragmenten uit de voorstelling. De workshop, verzorgd door Nikita Maheswary, biedt een inkijkje in het creatieve proces van de community.

‘Residu(e), what we leave behind’ is een poëtische droom over een gezamenlijke toekomst. Een bonte verzameling verhalende scenes over kleine triomfen. Een mix van beweging, spoken word en multimedia. Een unieke gelegenheid om de kracht van kunst in het aanpakken van complexe vraagstukken en het versterken van lokale gemeenschappen te ervaren.


Speels Collectief - Validisme in de podiumkunsten

in beide workshoprondes beschikbaar

Speels Collectief bevraagt de norm, zoekt de verwondering en omarmt het ongewone. Met een zo divers mogelijk gezelschap maken ze theater vanuit ieders mogelijkheden en onmogelijkheden. Zodat mensen die weinig of niet gerepresenteerd worden in de kunsten een podium krijgen.

In deze workshop maken ze de deelnemers bewust van het validisme in de podiumkunsten en cultuurparticipatie die ervoor zorgen dat mensen nog steeds worden uitgesloten. Ze delen theorie over begrippen uit het disability activisime die ze linken aan inclusiviteit en podiumkunsten o.a. crip, criptime, ableism en inspiration porn. Ze starten met een introductie over Speels Collectief en de visie en werkwijze gevolgd door een debat en activiteit met stellingen over toegankelijkheid en inclusie.  


Jacqueline Jansen - Art-based Learning

alleen in de tweede workshopronde om 13:30 uur

Art-based learning is een waardevolle werkvorm om tot nieuwe inzichten te komen en je creativiteit te stimuleren. Door als het ware in gesprek te gaan met kunst over een (existentiele) vraag of een probleem dat je bezighoudt, stimuleer je het vrije denken. Je vertrekt dus niet vanuit een verklaring van het bestaande. Van het kunstwerk verplaats je je aandacht naar je eigen belevingswereld en dan neemt je verbeelding je mee. Verhalenderwijs geef je vorm aan het denken, je ontdekt nieuwe verbanden en verrast je jezelf met onverwachte inzichten. Art-based learning biedt een persoonlijke ervaring om andere perspectieven te verkennen. Het verrijkt de zoektocht naar antwoorden en oplossingen van eigen of een gezamenlijke vragen. Art-based learning is leren van kunst, meer dan over kunst.

Jacqueline geeft in de workshop een introductie over deze methode en enkele voorbeelden om het toe te passen. Let wel, deze workshop is geen Art-based learning sessie, het is enkel informerend en ter inspiratie hoe het ook kan.

Lees als voorproefje alvast dit artikel over Speels Collectief

Studio Noord - Waar Creativiteit en Samenwerking Bloeien 

in beide workshoprondes beschikbaar

Studio Noord is een bruisende ontmoetingsplek en creatieve broedplaats gevestigd in Tilburg Noord. Ze bieden een fysieke ruimte voor diverse lokale initiatieven die programma's aanbieden voor jongeren, kwetsbare jongeren en subgroepen in onze gemeenschap. 

Het kloppende hart van Studio Noord ligt in de samenwerking tussen twee verschillende werelden: het sociale domein en het culturele domein. Samen willen ze de kracht van deze samenwerking verkennen en ontdekken hoe ze contact kunnen maken met jongeren, programma's kunnen ontwikkelen en verbindingen kunnen leggen met andere organisaties in onze buurt en stad.

  • Cultuur Jongerenfonds: Stimuleer Jouw Creatieve Ideeën

In samenwerking met lokale bewoners en partners hebben ze het Cultuur Jongerenfonds opgezet. Hier krijgen jongeren de kans om op een laagdrempelige manier hun ideeën of projecten in te dienen via noordvoerders. Binnen twee weken kun je aan de slag met jouw idee of project. Bovendien nemen de Noordvoerders binnen een week contact met je op en voorzien ze je van advies voor de stimuleringscommissie. Bij dit initiatief bieden zowel sociale als culturele organisaties begeleiding. Ben je benieuwd hoe dit werkt en welke waardevolle lessen ze tot nu toe hebben geleerd? Tijdens deze workshop gaan ze in gesprek met enkele Noordvoerders om te zien wat hun ervaringen en ideeën zijn.


 

Durven & Doen -  Stel dat het wél lukt?

alleen in de eerste workshopronde om 11:30 uur

Durven & Doen is dit jaar de hofleverancier geweest van bijeenkomsten in het kader van de Herstelgelden Amateurkunst. Maar liefst 10 gemeentes hebben de voorstelling Rode Loper uit, Achterdeur dicht aangeboden aan de amateurkunstverenigingen uit hun regio. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de deelnemers op een interactieve manier meer geleerd over vrijwilligerswerving en de uitdagingen die dit met zich mee brengt. 

Tijdens de interactieve inspiratiesessie  op 11 december maken ze gebruik van werktheater en spelen de acteurs van Durven & Doen een aantal scènes uit waarbij zij humor inzetten om de diverse thema's als mindset en belemmerende overtuigingen bespreekbaar te maken. Want hoe zet je mensen in beweging als je zelf niet weet waar je moet starten? Hoe begin je de organisatie van een bijeenkomst als je ervan overtuigd bent dat het heel ingewikkeld is en veel tijd kost? En wat als je persoonlijk contact leggen en warme relaties aangaan lastig vindt?

Ze gaan het gesprek aan met het publiek, nemen jullie mee in de improvisatie mindset en geven praktische tips hoe een bijeenkomst te faciliteren en succesvol te organiseren. De dames van Durven & Doen spelen twee herkenbare praktijksituaties uit om jullie te prikkelen om buiten de bestaande kaders te denken want... Stel dat het wél lukt?!


Focus op jeugdbeleid binnen de Amateurkunstvereniging.

 alleen in de tweede workshopronde om 13:30 uur

In deze sessie deelt Dennis van Rooij, bestuurslid en showinstructeur bij Drumfanfare Exempel, waarom zijn jeugdafdeling zo succesvol is onder jongeren. Hij doet dit via een interactief interview, en legt uit hoe dit succes kan worden bereikt bij elke amateurkunstvereniging, ongeacht de discipline.

De sessie behandelt thema's zoals subsidies, sponsoren, focus op de jeugd, durven investeren, Sjors Creatief, ondernemen, en verbinden. Dit is essentieel voor beleidsmedewerkers, lokale adviseurs en besturen van amateurkunstgroepen in een tijd waarin jeugdbeleid een belangrijk onderwerp is bij elke amateurkunstvereniging. Je krijgt tips en tools die je kunt gebruiken bij lokale bijeenkomsten en in adviesgesprekken.

 


Arno Neelen - LKCA Monitor Amateurkunst

 alleen in de eerste workshopronde om 11:30 uur

Onderzoeker Arno Neele (LKCA) presenteert in deze sessie de meest recente cijfers uit de Monitor Amateurkunst (2023), een driejaarlijks monitoronderzoek naar de belangrijkste trends en thema’s in de amateurkunst. Hij kijkt deze keer nadrukkelijk naar de Brabantse cijfers uit de monitor, en zal de Brabantse amateurkunstbeoefening vergelijken met de landelijke cijfers. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: welke bevolkingsgroepen doen meer of minder aan amateurkunst, hoeveel mensen zijn lid van een verenigingen of volgen les, is het hebben van een beperking of aandoening van invloed op het beoefenen van amateurkunst en komt ongewenst gedrag voor in de amateurkunsten? Met de deelnemers van de sessie verkennen we vervolgens of en hoe deze gegevens voeding kunnen geven aan gemeentelijk en provinciaal amateurkunstbeleid.

Voor wie? 

Voor iedereen die zich inzet voor het versterken van de Brabantse amateurkunstsector dichtbij huis, in de regio of provinciaal. Beleidsmedewerkers cultuur, koepelbesturen, lokale adviseurs en zzp-ers.

Aanmelden

Locatie

Boerderij 't Dommeltje, Hoog Munsel 9a, 5283 VT Boxtel 

We moedigen het aan om met het OV te komen, er wordt voor passend vervoer tussen station en locatie gezorgd. Er is ook voldoende parkeerplek op de locatie zelf. Mocht je niet de hele dag aanwezig kunnen zijn dan raden we je aan om met de auto te komen.

Meld je aan en we zien je graag op 11 december in Boxtel!