Kunstloc Brabant annuleert tot en met 31 maart alle bijeenkomsten boven de 25 personen. We gaan op zoek naar een vervangende datum, maar zijn daarbij afhankelijk van de dan geldende richtlijnen. Zodra het RIVM met nieuwe richtlijnen komt, zullen we deze uiteraard opvolgen en bekendmaken wat dit betekent voor de komende bijeenkomsten.  

Kunstloc Brabant annuleert tot en met 31 maart alle bijeenkomsten boven de 25 personen. We gaan op zoek naar een vervangende datum, maar zijn daarbij afhankelijk van de dan geldende richtlijnen. Zodra het RIVM met nieuwe richtlijnen komt, zullen we deze uiteraard opvolgen en bekendmaken wat dit betekent voor de komende bijeenkomsten. 

Als ik later naar mijn cultureel zelfportret kijk, dan zie ik of ik groot geworden ben. Maud, groep 3

Hoe krijgt Het Cultureel Zelfportret - net als bij Maud – betekenis? Voor jou persoonlijk en voor jouw rol als intermediair en trainer. Zodat je de mogelijkheden van Het Cultureel Zelfportret kunt verbinden met de ambities en de ontwikkelwensen van scholen. Ambities en wensen richting cultuuronderwijs waarin het aanspreken en vormen van het cultureel bewustzijn van de leerling een grote rol speelt.

De laatste stappen

We bespreken Het Cultureel Zelfportret vanuit de laatste stappen van De Cultuur Loper, waarin leraren én leerlingen samen woorden geven aan cultureel bewustzijn en waarin een school en vooral de leraar aan de gewenste betekenisvolle cultuureducatie gaat werken binnen scholings- en coachtrajecten. Centraal in dit gesprek staat wat de leerling maakt en meemaakt, welke betekenis deze leerling benoemt en hoe dit proces aansluit bij de ambities van de school, zodat je de komende geïnteresseerde scholen begeleiding en expertise kunt aanbieden.

Zelf aan de slag

Daarnaast ga je aan de slag met je eigen cultureel zelfportret. Vanuit praktische ervaringen ontdek en benoem je de waarde van het instrument binnen De Cultuur Loper. Bij het in beeld brengen van deze waarden gebruiken we praktijkvoorbeelden vanuit lopende trajecten binnen De Cultuur Loper.

De training wordt verzorgd door Jillis Verbeek en bijgestaan door Kunstloc adviseurs Marlijn en Ingrid.