Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Onbewuste vooroordelen in het cultuuronderwijs

Kansen(on)gelijkheid, diversiteit en inclusie zijn actuele thema's, waarin het onderwijs echt een sleutelrol heeft. In zowel de creatie en instandhouding van bijvoorbeeld institutioneel racisme, maar ook in de doorbraak daarvan.  

Binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (2021-2024) is kansengelijkheid een speerpunt. Op deze bijeenkomst wordt er een voorzet gegeven die aan het denken zet, veel systematische werking ontbloot en concrete interventies biedt.  Kunst biedt de visuele taal om thema’s zoals diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie bloot te leggen.  

Programma

Met deze bijeenkomst daagt Kunstloc Brabant de deelnemer uit om aan de slag te gaan met (on)bewuste vooroordelen binnen het cultuuronderwijs. Welk kind wordt gezien en welk kind niet? En hoe kun jij vanuit jouw positie werken aan gelijke kansen voor elk kind. In deze bijeenkomst maken we samen de eerste stap in het mogelijk maken van gelijke kansen voor ieder kind.  

Kunstloc Brabant organiseert in De Pont museum een avond waarin onbewuste vooroordelen centraal staan. Jonge museumdocenten die door het museum zijn opgeleid, zullen de deelnemers op 2 maart rondleiden langs de tentoonstellingen van Onias Landveld en Raphaela Vogel. Zij verzorgen ook de workshop Face-it, gebaseerd op Black Drawings van Marlene Dumas.  

Daarna zal politicoloog en auteur Mounir Samuel flink gehakt maken van de hokjesgeest. Op basis van zijn recent uitgebrachte boek ‘Je mag ook niets meer zeggen’ (2023) zal hij ingaan op urgente en noodzakelijke thema’s als ‘representatiecorrectie’, ‘diversiteit en inclusie’ en wat hij ‘diversvaardigheid’ noemt. Met gedegen kennis en veel publieksinteractie werkt hij met de deelnemers toe naar een samenleving waarin mensen weer volledig mens zijn én gelijkwaardige kansen en startpositie hebben. Meer informatie: www.mounirsamuel.nl  

Mounir is ook de auteur van de Handreiking Waarden voor een nieuwe taal - Code Diversiteit & Inclusie.  

Na de bijeenkomst ga je naar huis met inspiratie om je eigen perspectief te verbreden en krijg je een handreiking om toe te passen in je werkpraktijk.  

Bij deze bijeenkomst kunnen slechts 60 personen deelnemen, dus meld je snel aan om zeker te zijn van een plek. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Programma

17:00 – 17:30 = Inloop met soep  

17:30 – 18:15 = Groep 1 rondleiding, groep 2 workshop

18:15 – 19:00 = Groep 2 rondleiding, groep 1 workshop

19:00 – 19:15 = Pauze  

19:15 – 20:45 = Gastlezing van Mounir Samuel en nagesprek