Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Kesha Felipa

Adviseur Cultuureducatie

013 464 82 74

Kunst is voor iedereen, maar is dat ook echt zo? Laten we eerst beginnen met wat er wordt bedoeld met kunst. Wie bepaalt dat en zorgt ervoor wat wordt gezien als kunst? 

Ik merkte na mijn opleiding modevormgeving en de master fashion strategy dat de vraag wat kunst is voor mij met mijn Caribische roots eigenlijk een ander antwoord oplevert dan het antwoord dat ik vind zodra ik me beweeg binnen de creatieve- en de kunstwereld. Ik zag dat hierdoor kansen voor een grote groep makers blijven liggen, verhalen ongehoord blijven en andere perspectieven worden genegeerd. Om een licht te schijnen op andere verhalen, design- en kunststromingen, besloot ik in de lente van 2020 toelating te doen tot de opleiding docent Beeldende Kunst en Vorming Deeltijd Verkort. Net voor #BlackLivesMatter protesten wereldwijd een grote opleving beleefden. 

Tijdens mijn docentenopleiding begon ik hierdoor steeds meer met mijn Caribische roots (kritischer) te kijken naar de definitie van wat kunst zou moeten zijn. En te zien wat er nog mist binnen kunsteducatie. Zeker ook waar en hoe een brug gebouwd kan worden tussen jongeren en kunst. 

Als adviseur bekijk ik vraagstukken daarom vanuit verschillende perspectieven. Om met die andere blik te werken aan universele toegang voor álle Brabanders tot cultuureducatie en zeker ook aan een diverser en inclusiever cultuuraanbod.

waar ik je meer over wil vertellen

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Kunstloc Brabant heeft als doel om komend jaar de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor jongeren (12 tot en met 29 jaar) te vergroten .

16 februari 2024
Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Alle stemmen hoorbaar maken in jouw klas

Hoe bereik je kansengelijkheid in de klas? Aan de slag met het lespakket: "Thuis op School'.

24 oktober 2023
Alle stemmen hoorbaar maken in jouw klas

Inspiratie: “Thuis” in de kunst

Een overzicht van kunstenaars en makers die het concept “thuis” onderzoeken en op hun eigen artistieke wijze vorm geven aan hun onderzoek

5 september 2023
Inspiratie: “Thuis” in de kunst

Lespakket 'Thuis op School'

Kansengelijkheid is een groot containerbegrip, waarover wij vaak de vraag krijgen: Wat zijn concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan?

4 september 2023
Lespakket 'Thuis op School'

Naar meer kansengelijkheid in de klas

Voelen leerlingen zich thuis op school en in de klas? Wat kun jij als intermediair, kunstvakdocent of leraar doen om dit thuisgevoel te vergroten?

4 september 2023
Naar meer kansengelijkheid in de klas

Monitor Cultuureducatie 2022

Een onderzoek onder aanbieders, intermediairs en scholen over de voortgang binnen de CmK3-regeling

1 mei 2023
Monitor Cultuureducatie 2022

Gehoor vinden bij een doof publiek

Voor doven en slechthorenden zijn er steeds meer initiatieven die (podium)kunsten toegankelijk maken. Vooral bij dans is er nog een wereld te winnen.

28 maart 2023
Gehoor vinden bij een doof publiek

Dialoogtafel Kansengelijkheid

De dialoogtafel is ontwikkeld om met elkaar het gesprek aan te blijven gaan over kansenongelijkheid.

15 april 2022
Dialoogtafel Kansengelijkheid

Kansengelijkheid en CmK

Het is ons streven om cultuureducatie toegankelijk te maken voor iedereen en te zorgen dat er zowel herkenning als verrassing in het aanbod zit,zodat ieder kind zich gezien voelt en zijn blik kan verbreden.

13 december 2021
Kansengelijkheid en CmK

Cultuureducatie en kansengelijkheid

Welke rol kan kunst spelen in het verkleinen van de kansenongelijkheid? En wat kan cultuureducatie daarin betekenen?

9 december 2021
Cultuureducatie en kansengelijkheid

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

10 november 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Netwerk lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie.

25 november 2016
Netwerk lokale intermediairs

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

21 november 2016
De Cultuur Loper