Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Visual Thinking Strategies (VTS) is een leermethode die bestaat uit geleide groepsgesprekken over kunst. Aan de hand van open vragen vergroten leerlingen hun vaardigheden zoals waarnemen, luisteren, kritisch denken en (beeld)geletterdheid en daarmee worden ze zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van anderen. In deze bijeenkomst voor zelfstandigen leer je wat VTS is en hoe je het toe kan passen.

Programma

  • Wat is VTS en hoe werkt het? 
  • Deelnemen aan VTS gesprekken via digibord. 
  • Lunch in het restaurant. 
  • Oefenen van VTS gesprekken bij een gekozen kunstwerk. 
  • Korte afsluiting.

Linda Moes

Linda heeft als leerkracht gewerkt in het basis en voortgezet onderwijs. Ze volgde de kunstacademie en is de afgelopen 15 jaar werkzaam in de cultuureducatie. Binnen het lesgeven legt Linda de nadruk op creativiteitsontwikkeling. Onderzoekend leren waarbij de persoonlijke betrokkenheid en vertrouwen in eigen kunnen centraal staat. Zodoende kwam ze terecht bij VTS waar ze erg enthousiast over is. Dit vanwege de eenvoud van de methode met de rijke leeropbrengst. Linda volgde de VTS Coach training bij VTS Nederland.

Datums

Er zijn 3 afzonderlijke bijeenkomsten Kennismaking met VTS op 17, 19 & 20 januari 2023. Op 20 januari is de bijeenkomst van 10:00 tot 16:15 uur, locatie: De Pont in Tilburg. 

Vanwege grote belangstelling zijn er 2 extra data toegevoegd aan het programma: 9 & 10 februari 2023. Van 10:00 tot 16:15 uur, locatie: De Pont in Tilburg.

Inschrijven

Jezelf aanmelden voor een van de trainingsdagen kan bij CultuurAcademie Breda via onderstaande link. 

Inschrijfformulier VTS via CultuurAcademie Breda

Praktische trainingen voor de ZZP'er

Afgelopen voorjaar werden de schrijftrainingen erg goed ontvangen. Reden genoeg om dit najaar opnieuw enkele praktische trainingen voor de zzp’er in de creatieve sector te organiseren. De inhoud is anders, het recept vergelijkbaar: dat wat je leert kun je vrijwel direct toepassen. 

In 2023 gaan we door met het organiseren van praktische trainingen en organiseren we op 2 februari een ZZP-netwerkdag. Een mix van bekende en nieuwe gezichten staan borg voor een plug and play-programma met uiteraard voldoende tijd om te netwerken. De komende periode zullen we geleidelijk meer van de inhoud vrij kunnen geven. Hou onze website en socials in de gaten voor de meest actuele informatie.

Door de honorering van onze aanvraag bij het FCP (Fonds voor Cultuurparticipatie) is deelname kosteloos. Het programma wordt georganiseerd door Kunstloc Brabant, in nauwe samenwerking met bureau CiST Tilburg en De Nieuwe Veste Breda.

Zelfstandig sterker