Ben je als zzp’er op zoek naar versteviging van je beroepspraktijk? Waar haal je dan nieuwe kennis vandaan? Kunstloc Brabant heeft als provinciale partij een groot netwerk en kan zo lijntjes verknopen, efficiënter zaken organiseren, en pro-actief inspelen op ontwikkelingen en kansen in het belang van zelfstandigen. 

Binnen de cultuursector is er een groep die gerust als een van de cruciale bronnen én tegelijk als de smeerolie van de sector getypeerd mag worden, en dat is de zzp’er. Hun positie is altijd kwetsbaar geweest, en dat is de afgelopen jaren nadrukkelijk onderstreept. Die kwetsbaarheid is niet inhoudelijk, maar vooral qua inkomen. Zzp’ers hebben niets om op terug te vallen bij tegenslag of calamiteit. Ook hebben zij geen werkgever die borg staat voor veel vanzelfsprekendheden. Onder de overkoepelende paraplu van cultureel ondernemerschap heeft Kunstloc Brabant al een aantal jaren nadrukkelijk aandacht voor de zzp’er. Dat doen we door pro-actief in te spelen op landelijke en provinciale ontwikkelingen en door zowel online als via bijeenkomsten kennis te delen.

Voor 2023 heeft Kunstloc dankzij een gehonoreerde subsidie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie extra middelen zodat we een breder aanbod kunnen programmeren. Deze aanvraag is op initiatief van Kunstloc Brabant gedaan in nauwe samenwerking met bureau CiST in Tilburg en De Nieuwe Veste Breda. 

Vóór maar vooral ook mét de zzp’er

We willen inspelen op jouw behoeftes. Dat doen we door op bijeenkomsten het gesprek aan te gaan en vooral te luisteren. Natuurlijk mag je je wensen ook kenbaar maken via telefoon of mail. En als je een goed idee hebt maak een afspraak we sparren graag met je.