Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Met enige regelmaat nodigen we het Netwerk Intermediairs Cultuureducatie uit voor een online ‘bijpraatmoment’. Vaak presenteren we nieuwe ontwikkelingen of vindt er uitwisseling plaats rondom de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 3, waar bijna alle Brabantse gemeenten actief in zijn. Op 1 februari staat er zo’n moment gepland. 

Adviseurs Marjon Brouwer en Suzanne Slachmuijlders nemen je tijdens deze bijeenkomst mee in het nieuwe verantwoordingssysteem voor CmK3. Ze laten je stap-voor-stap zien hoe er in dit systeem gewerkt kan gaan worden. Uiteraard is er ruimte om jouw vragen te stellen. Let op: deze sessie is speciaal voor 90- gemeenten en intermediairs CmK3.

Opzet

  • 10.00 – 10.10 uur: Inleiding en toelichting 
  • 10.10 – 10.40 uur: Samen doorlopen van het systeem 
  • 10.40 – 11.00 uur: Ruimte voor vragen

Je ontvangt in je mailbox de Teams link voor deze bijeenkomst.

Aanmelden