De tweede periode Cultuureducatie met Kwaliteit ronden we binnenkort af. En de derde periode gaat van start! Tijdens twee online bijeenkomsten op 13 en 19 april informeren we intermediairs over de recente ontwikkelingen, delen we gezamenlijk onze ervaringen en kijken we samen vooruit. Dit deden we voorheen tijdens fysieke NICE bijeenkomsten, maar helaas dwingt het coronavirus ons dit anders in te richten.

Kennisdeling

Als we kijken naar de nieuwe website van De Cultuur Loper en de aanvraag van CmK 3: Welke aandachtspunten zien we? Wat valt op? En wat betekent dat concreet in de praktijk? In afzonderlijke groepen brengen intermediairs en adviseurs alle opgedane kennis bij elkaar om hierin stappen te kunnen zetten richting de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Programma

Deel één

In een gezamenlijke en interactieve opzet komen deze nieuwe kaders en nieuwe ontwikkelingen aan bod:

 • CmK 3, BrabantStad en het nieuwe onderwerp kansengelijkheid;
 • De Cultuur Loper is volledig herzien, het traject en de website;
 • Provinciale uren voor begeleiding;
 • Regionale intermediairsnetwerken;
 • Korte update overige ontwikkelingen, zoals Evi en de Professionaliseringsregeling 2021.

Deel twee

In een zogenaamd ‘Kletscafé’ gaan intermediairs in een kleinere groep met elkaar in gesprek over:

 • Kletscafé 1
  CmK BrabantStad: van plan naar uitvoering (denk aan: regionetwerken, stedelijke samenwerking, thema's curriculumvernieuwing en kansengelijkheid)
 • Kletscafé 2
  Financiën, penvoering, verantwoording en monitoring.
 • Kletscafé 3
  Nieuw traject De Cultuur Loper: van stappen naar fases en lijnen en de nieuwe website
 • Kletscafé 4
  Professionalisering: van elkaar, cultuuraanbieders, scholen enz. 
 • Kletscafe 5
  Iets anders, namelijk…