Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In het online Trainerscafé wisselen we uit over de huidige stand van zaken omtrent cultuuronderwijs. Deze keer gaan we het hebben over de contouren van de regeling CmK4 (2024-2027). 

Contouren CmK4

Inmiddels is bekend dat het programma Cultuureducatie met Kwaliteit een vierde (en laatste) periode gaat krijgen. De definitieve regeling wordt naar verwachting pas in december gepubliceerd, maar de contouren zijn al wel bekend. CmK4 zal voornamelijk in het teken staan van het bestendigen en verduurzamen van de in gang gezette ontwikkelingen uit vorige CmK-periodes, hoewel er ook ruimte is voor andere accenten. Er wordt nadrukkelijk gevraagd om te blijven inzetten op deskundigheidsbevordering: van leerkrachten, culturele partners / cultuuraanbieders én penvoerders. Ook komt er meer aandacht voor de rol van de kunstvakdocent in de klas en de ‘cultuurspecialist’ (bijv. ICC’er of cultuurcoach). 

We praten jullie graag bij over deze ontwikkelingen en de manier waarop we dit met elkaar gaan vormgeven. Bovendien horen we graag jullie gedachten over deskundigheidsbevordering in het algemeen en is er ruimte om met elkaar uit te wisselen wat dit betekent voor jou als trainer/co-teacher. 

Wil je hierover met ons van gedachten wisselen? Meld je dan aan via onderstaande button. 

Aanmelden Trainerscafé