Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Bij klassenmanagement denk je veelal aan orde houden, de regels en structuur in een klas en hoe je omgaat met lastige momenten. Als kunstdocent ben je meestal te gast in een klas. Je komt er maar één of enkele keren, en je bevindt je in het domein van de leerkracht. 

  • Hoe creëer je een goede werksfeer? 
  • Hoe stem je regels af met de leerkracht? 
  • Wat is je eigen visie op regels? 
  • Ben je consequent of juist niet en hoe benader je een leerling met gedragsproblemen die het lesgeven ontregelen en het samenwerken en leerproces van andere leerlingen bemoeilijken? 
  • Geef je die juist extra aandacht of negeer je zo lang mogelijk opvallend gedrag? 
  • Kun je voorkómen dat dit soort situaties ontstaan? 

 

Zie hier enkele van de zaken die in deze workshop aan de orde komen. De ervaringen en vragen van deelnemende kunstdocenten krijgen daarbij veel aandacht, naast achtergrondkennis die van belang is om een spoor te kiezen dat bij jou past.  De focus daarbij is daarbij gericht op pedagogisch klassenmanagement met veel aandacht voor preventie en veel minder op de docent in de rol van politieagent. 

Over de trainer

 

Dolf van Veen (1956) is hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en sinds 1998 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham. Zijn onderzoek en ontwikkelingswerk focust op onderwijs en het jeugdbeleid in grote steden, de zorgstructuur in het onderwijs en verbinding met jeugdzorg, de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs, en inclusiever onderwijs. Dolf was o.a. hoofd Onderwijs en Jeugdzorg van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi, 2000-2009), ambassadeur Samenwerken voor de jeugd van de ministeries van OCW, VWS en de VNG (2009-2013) en lid van de onderzoeksgroep die recent de Evaluatie Passend Onderwijs uitvoerde. Om het onderwijsveld en gemeenten te ondersteunen richtte hij samen met Verus en VOS/ABB in 2018 het platform Naar Inclusiever Onderwijs op.

Over de trainer

Praktisch

Datum: 20 maart 2024 van 19:30 – 21:30u

Locatie: Nieuwe Veste, Molenstraat 6 4811GS Breda

Deze training wordt georganiseerd door Kunstloc Brabant in nauwe samenwerking met Nieuwe Veste (Breda) en bureau CiST (Tilburg). Door de honorering van een aanvraag van Impulsregeling zzp’ers bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) zijn de deelnemerskosten laag. 

Aanmelden

Wil je meer weten over deze training?

Neem contact op met mij