Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In het werken met kinderen wordt vaak gekeken naar gedrag dat kinderen laten zien en de prestaties die zij leveren. Er wordt veel gekeken naar wat niet goed gaat. Talentgedreven werken wil inzoomen op het verder ontwikkelen van kwaliteiten die er al zijn. Hoe kan ik werken vanuit een talentbenadering, wat is daarbij echt belangrijk? En zeker ook: Welke talenten van mijzelf kan ik daarbij als begeleider goed inzetten? 

In deze training reflecteer je op je eigen handelen in relatie tot kinderen en wordt duidelijk waar je op moet letten. 

De training is opgebouwd vanuit het principe doorzien, doorleven en doorgeven. In de eerste bijeenkomst leer je over de achtergrond van werken vanuit talent. Wat doet het met kinderen als je ze vanuit hun sterke kant benadert? In de tweede bijeenkomst ontdek je zelf wat deze benadering met jou doet en tijdens de derde bijeenkomst leer je dit in je eigen werk toe te passen. 

In deze training omschrijven we talenten vanuit dat waar je energie van krijgt. “Ik ben een echte creatieve maker, want ik houd ervan om het gevoel te hebben dat ik met mijn handen iets aan het creëren ben! Daarnaast ben ik een ideeënfontein; ik voel vaak een continue stroom aan ideeën.”

Wendy van Beurden

Wendy is oprichter en eigenaar van advies- en begeleidingsbureau voor hoogbegaafde kinderen en jongeren: Dubbel Plus. Zij verzorgt workshops e​n trainingen voor leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Ook begeleidt ze kinderen, jongeren en volwassenen individueel. Wendy is daarnaast werkzaam bij het Steunpunt Hoogbegaafdheid Brabant en trainer bij Novilo en het Talentenlab. Ze is de auteur van het werkboek voor coaches: Lucky7! 

Dubbel Plus

Programma

Deze training bestaat uit 3 dagen:

Dag 1:   woensdag 30 november, 15.00 uur tot 17.00 uur 

Dag 2:   woensdag 18 januari, 15.00 uur tot 17.00 uur 

Dag 3:   woensdag 8 februari, 15.00 uur tot 17.00 uur

Aanmelden

Praktische trainingen voor ZZP'ers

Afgelopen voorjaar werden de schrijftrainingen erg goed ontvangen. Reden genoeg om dit najaar opnieuw enkele praktische trainingen voor de zzp’er in de creatieve sector te organiseren. De inhoud is anders, het recept vergelijkbaar: dat wat je leert kun je vrijwel direct toepassen.

In 2023 gaan we door met het organiseren van praktische trainingen en organiseren we op 2 februari een ZZP-netwerkdag. Een mix van bekende en nieuwe gezichten staan borg voor een plug and play-programma met uiteraard voldoende tijd om te netwerken. De komende periode zullen we geleidelijk meer van de inhoud vrij kunnen geven. Hou onze website en socials in de gaten voor de meest actuele informatie. 

Door de honorering van onze aanvraag bij het FCP (Fonds voor Cultuurparticipatie) is deelname kosteloos. Het programma wordt georganiseerd door Kunstloc Brabant, in nauwe samenwerking met bureau CiST Tilburg en De Nieuwe Veste Breda.

Zelfstandig sterker