Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Ben je een kunstenaar/docent die veel ervaring heeft met zelf lessen ontwerpen en lesgeven in het reguliere onderwijs en ben je ge├»nteresseerd in het werken met kinderen uit het SO, SBO of VSO? Dan is deze training ideaal voor jou! 

In meerdere bijeenkomsten leer je hoe het speciaal onderwijs is ingericht en ontwerp je een lessenserie voor een doelgroep die je tijdens een korte stage in de praktijk brengt. Je krijgt informatie over de verschillende clusters in het speciaal onderwijs, specifieke docentvaardigheden die je nodig hebt zoals het aansluiten op de groep, het individu of omgaan met afleidend gedrag. 

Na deze training heb je kennis over de organisatie van het speciaal onderwijs, kun je kwalitatieve lessen en projecten verzorgen die aansluiten bij de vraag van de school en de leerling. Kun je constructief samenwerken met de school. Je brengt de opgedane kennis direct in de praktijk in een stage en je krijgt feedback van de cursusgroep en de trainers. De training is ervaringsgericht en heeft als doel om zoveel mogelijk vaardigheden in praktijk te brengen. De training wordt gegeven door een trainer samen met een expert uit het speciaal onderwijs.  

Onderwerpen  

 1. Kennis over het Speciaal Onderwijs, de organisatie en de leerlingen, achtergronden en inzicht in ontwikkelingsstoornissen.
 2. Pedagogiek en didactiek in het speciaal onderwijs (communicatie, gedrag, omgang, klassenmanagement en organisatie). 
 3. Het toepassen van het creatief proces en het belang van de verbeelding in het speciaal onderwijs (Convergeren en divergeren, rol van open en gesloten opdrachten, organisatie).
 4. De praktijk, oefenen, uitvoeren tijdens stage en intervisie. De training is ontwikkeld door Plein C (en LKCA) en verder doorontwikkeld en vormgegeven door Nieuwe Veste en lokale partners uit het onderwijs en het culturele veld. 

Wanneer

 • Bijeenkomst 1   Woensdagmiddag 17 januari 13:00 - 15:30u
                              Containerbegrip SO en VSO nader bekeken.
 • Bijeenkomst 2   Maandagmorgen 26 februari 10:00 - 12:30u  
                              Cluster 3 onder de loep (met expert cluster 3). 
 • Bijeenkomst 3   Dinsdagmorgen 5 maart van 10:00 - 12:30u  
                              Communicatie met expert cluster 2. 
 • Bijeenkomst 4   Dinsdagmorgen 26 maart 10:00 - 12:30u  
                              Gedrag met expert cluster 4.
 • Bijeenkomst 5   woendag 17 april, 12:30 - 15:30 
                              Creativiteit, klassenmanagement, organisatie en conceptontwikkeling 
                              (met expert creativiteit en kunstvakdocentschap in het SO).
 • Bijeenkomst 6   dinsdag 11 juni, 9:30 - 12:30
                              Afronding, supervisie en certificering.

Locatie:  De Nieuwe Veste Breda, Molenstraat 6, 4811 GS Breda