Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Online programma met presentaties en workshops

Voor iedereen die zich inzet voor het versterken van de Brabantse amateurkunstsector dichtbij huis, in de regio of provinciaal.

“Het zit hem niet alleen in uitbreiden van subsidies, maar in het werken met moderne visies. Loslaten van tradities, waarmaken van reële ambities.”

Aldus spoken word artiest Luan Buleshkaj in reactie op het BMC rapport ‘Revitalisering van de Amateurkunst’. Het rapport is onlangs aangeboden aan demissionair minister Van Engelshoven. In een videoboodschap spreekt ze haar waardering uit voor de sector en roept ze beleidsmakers en andere overheden op de aanbevelingen te bestuderen. Want de conclusie van het rapport is duidelijk: we moeten investeren in de ondersteuning van amateurkunst.

Hoe kunnen we samen bouwen aan de toekomst van amateurkunst?

De Werkconferentie Amateurkunst #9 ‘Bouwen aan amateurkunst’ gaat over ondersteuning van de amateurkunstsector en is bedoeld voor iedereen die daar een rol in speelt of wil spelen. Samen kijken we naar hoe de sector ervoor staat, wat de toekomst in petto heeft en hoe we verenigingen en andere vormen van amateurkunst kunnen helpen.

Hoe kunnen we samen bijdragen aan een gestructureerde aanpak om de belangstelling voor amateurkunst te voeden, de verbinding met de professionele kunsten goed te leggen en de potenties van actieve amateurkunst in het sociale domein en de zorgsector goed te benutten. Oftewel: hoe kunnen we organisaties helpen met het verbeteren van de aanwas van nieuwe leden, het vinden van bestuursleden en geschikt artistiek kader, het kunnen voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en het adequaat in kunnen spelen op veranderingen in onze samenleving? Hoe kunnen we samen bouwen aan de toekomst van amateurkunst?

Samen aan de slag

Amateurkunst is voor heel veel mensen van onschatbare waarde. Voor persoonlijke ontwikkeling, voor plezier, voor gezondheid, voor het vormen van sociale netwerken én voor werkgelegenheid. De coronacrisis heeft het belang van amateurkunst onder een vergrootglas gelegd maar ook laten zien hoe wankel de sector is.

Amateurkunstbeoefening in groepsverband is zo goed als stil komen te liggen. Ontmoeting was niet meer mogelijk, leden haakten af, professionals kwamen zonder werk te zitten en de organisatiekracht – die al niet zo hoog was – kreeg een enorme klap. Dit vraagt wat van de verenigingen, clubs en projectinitiatieven die veelal op de inzet van vrijwilligers draaien.

Gelukkig zijn er op de meeste plaatsen lokale adviseurs. Projcetleiders, cultuurcoaches, makelaars, consulenten, verbinders, etc. Ze heten allemaal anders maar ze doen hetzelfde: amateurkunst ondersteunen. Daarnaast zijn er koepels en bonden en tal van professionals die zich voor amateurkunst inzetten, op wat voor manier dan ook.

Voor hen is deze werkconferentie. Want er is meer samenhang en slagkracht nodig om amateurkunstgroepen de steun te bieden die ze nodig hebben. En daar zetten we graag samen onze schouders onder.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte gevolgd door een keuzeprogramma. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende onderdelen. 

14:30 Welkom & plenair: 
Performance  
Keynote: Toekomstverkenning – Eefje Op den Buysch 
Keynote: Amateurkunst, een stand van zaken – Arno Neele 
Panelgesprek amateurkunstondersteuning 
 
16:00 Deelsessies (keuzeprogramma)
Toekomstcheck voor organisaties 
Samen Slim Deelnemers Werven 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

16:45 Afsluiting 
Performance 
Afronding 

Moderator: Jennifer Muntslag

Jennifer Muntslag is een geboren performer die van kleins af aan al door heeft dat ze zich thuis voelt in de “spotlight”. Een aantal jaar geleden besloot ze van praten haar beroep te maken en nu is ze naar eigen zeggen een “professionele kletskous”, die haar vak met veel passie en plezier uitvoert. Haar klussen variëren van een wekelijkse late night talkshow bij Pakhuis de Zwijger, jaarlijks terugkerende host tijdens Amsterdam Roots Festival, Oerol, Kunstbende, vloggen voor My Daily Shot of Culture en diverse Spoken Word events tot aan clubavonden in de Paradiso, Melkweg en vele clubs/festivals in binnen en buitenland.

“Het is meer dan een gevoel, geluid en een leuk uitzicht, JNM is een ervaring”

Moderator: Jennifer Muntslag

Keynote: Toekomstverkenning – Eefje Op den Buysch

Eefje Op den Buysch is senior toekomstonderzoeker bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Met haar kennis en ervaring in digitale media en informatietechnologie leidde ze verscheidene (onderzoeks)projecten op het gebied van transmedia storytelling, robotica en online MarCom. Eerder was zij zakelijk directeur van de grootschalige expositie Robot Love (Eindhoven) over de liefde tussen mens en robot.

Tijdens haar keynote laat Eefje de deelnemers kennismaken met toekomstverkenning. Ze biedt handreikingen om op een gestructureerde manier naar de toekomst te kijken en met de toekomst aan de slag te gaan. 

Eefje neemt ook deel aan het panelgesprek en aan deelsessie 1 ‘Toekomstcheck voor organisaties’

Keynote: Toekomstverkenning – Eefje Op den Buysch

Keynote: Amateurkunst, een stand van zaken – Arno Neele

Arno Neele is onderzoeker bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Zijn onderzoek richt zicht op kunstbeoefening en kunsteducatie in de vrije tijd. Hij werkt onder andere mee aan de Monitor Amateurkunst, de Monitor Gemeentelijk Beleid Cultuureducatie/Cultuurparticipatie en de VerenigingsMonitor.

Tijdens de werkconferentie presenteert hij de resultaten van de Brabantse VerenigingsMonitor 2021. Hij gaat in op de organisatiekracht, het artistiek aanbod en de maatschappelijke oriëntatie van de Brabantse amateurkunstverenigingen, en de invloed van de corona-pandemie op het culturele verenigingsleven. Tevens bespreekt hij de adviezen en concrete voorstellen uit het rapport ‘Revitalisering van de amateurkunst’ van onderzoeks- en adviesbureau BMC om de ondersteuning van de amateurkunstgroepen te verbeteren.

Het LKCA heeft online praktische informatie verzameld voor koepels, verenigingen, stichtingen, amateurkunstgroepen en andere organisatievormen voor kunst en cultuur in de vrije tijd.

Keynote: Amateurkunst, een stand van zaken – Arno Neele

Panelgesprek amateurkunstondersteuning

In het panelgesprek gaan we op zoek naar een verbinding tussen de huidige stand van zaken en onze blik op de toekomst. Naast de keynote sprekers sluit ook Frank de Jong (adviseur amateurkunst bij Kunstloc Brabant) aan. Hoe kijken zij naar de sector, hebben zij een antwoord op het rapport van BMC en wat is volgens hen nodig voor een mooie toekomst voor amateurkunst?

Deelsessie 1: Toekomstcheck voor organisaties – Erica Gruyters & Eefje Op den Buysch

Hoe kan deze tool helpen de sector toekomstbestendig te maken?

Kunstloc Brabant en Pyrrhula Research hebben na onderzoek 10 randvoorwaarden bepaald voor een vitale amateurkunstorganisatie. Deze randvoorwaarden zijn samengebracht in een checklist die je kunt gebruiken om de huidige veerkracht van je organisatie te testen. Zo weet je precies hoe jouw organisatie ervoor staat en wat nodig is om jouw organisatie vitaler te maken.

Erica Gruyters, adviseur bij Kunstloc Brabant, zal de toekomstcheck presenteren en bespreken hoe je met deze tool amateurkunstorganisaties kunt helpen.

Eefje Op den Buysch, die tijdens het plenaire gedeelte een keynote heeft gegeven over toekomstverkenning, zal ook bij deze sessie aansluiten. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van haar keynote, dan kunnen die in deze sessie worden gesteld.

Meer weten over de Toekomstcheck voor organisaties

Deelsessie 1: Toekomstcheck voor organisaties – Erica Gruyters & Eefje Op den Buysch

Deelsessie 2: Samen Slim Deelnemers Werven – Matthijs Beerepoot

Werk je als amateurkunstondersteuner en wil je cultuuraanbieders (bv. verenigingen, centra voor de kunsten, dans- en theaterscholen) helpen om meer deelnemers te werven? Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft een training ontwikkeld tot cursusleider van de cursus ‘Samen Slim Deelnemers Werven’. Deze cursus geeft organisaties een verfrissende kijk op het werven van deelnemers. Er staat geen succesvolle wervingsactiviteit centraal, maar het heeft tot doel dat het cultuuraanbod van de organisaties voorziet in de veranderende vraag van de deelnemer.

Matthijs Beerepoot, adviseur bij het LKCA, geeft deze trainingen en zal in deze deelsessie de inhoud ervan presenteren. Daarnaast schuiven er een aantal amateurkunstondersteuners (lokale adviseurs/ consulenten/ projectleiders/ cultuurcoaches/ etc.) aan die de training hebben gevolgd. Zo kun je ‘first hand’ horen wat je er wel, of niet, aan hebt.  Hoe hebben zij de training ervaren en hoe zijn zij er uiteindelijk mee aan de slag gegaan?

In Brabant zijn er inmiddels zo’n tien amateurkunstondersteuners die deze training hebben afgerond. In ieder geval sluiten aan: Marleen van Dooren (Muzelinck) en Mat Teuwen (KBZON). 

Meer over de training van het LKCA

Deelsessie 2: Samen Slim Deelnemers Werven – Matthijs Beerepoot

Deelsessie 3: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – Frank de Jong

Wat levert deze nieuwe wet op voor jouw organisatie?

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking en moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan deze nieuwe wet. De wet is bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren, misstanden te voorkomen, en verenigingen en stichtingen die met publiek geld werken te voorzien van een goed bestuur.

Een nieuwe wet dus. Dat klinkt ingewikkeld. Maar eigenlijk is het best simpel én je hebt er zelf ook wat aan. Frank de Jong, adviseur bij Kunstloc Brabant, deelt tijdens deze sessie de belangrijkste dingen die je moet weten over de WBTR en hoe de wet in jouw voordeel kan werken.

Meer over de WBTR

Deelsessie 3: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – Frank de Jong